Hotline: 043.905.9999

Giá trị cốt lõi

[3 năm trước]

Giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn của Luce

Tầm nhìn:

Trong tương lai, Luce sẽ tiến tới trở thành đơn vị phân phối đèn và các thiết bị điện cao cấp hàng đầu tại Việt Nam

Sứ mệnh:

-       Là nhà cung cấp và cống hiến cho xã hội những sản phẩm - dịch vụ mang tính thời đại nâng cao cao chất lượng cuộc sống

-       Luôn hướng tới sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng, mang lại những ngôi nhà hoàn hảo

-       Gia tăng doanh số, phát triển đất nước

Giá trị cốt lõi:

-       Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

-       Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

-       Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.

-       Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Đăng ký nhận tin

LUCE - THƯƠNG HIỆU ĐÈN CHIẾU SÁNG CAO CẤP TẠI VIỆT NAM