Bao nhiêu ‘byte’ tạo thành một ‘kilobyte’? A. 8. B. 64. C. 1 024. D. 2 048…

Câu hỏi:

22/08/2022 1,246.

Bảng 1.3 trang 15 sách giáo khoa Tin học 6.

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành chuỗi bit bởi vì.

A. dãy bit đáng tin cậy hơn.

B. dãy bit được xử lí dễ dàng hơn.

C. dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn.

D. máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1.

Câu 2:

Đơn vị đo dữ liệu nào sau đây là tối đa?

A. Gigabyte.

B. Megabyte.

C. Kilobyte.

D. Bit.

Câu 3:

Một thẻ nhớ 4 GB có thể lưu trữ khoảng bao nhiêu hình ảnh có dung lượng 512 KB?

A. 2 nghìn ảnh.

B. 4 nghìn ảnh.

C. 8 nghìn ảnh.

D. 8 triệu ảnh.

Câu 4:

Một bit được trình bày bằng.

A. một chữ cái.

B. một kí hiệu đặc biệt.

C. kí hiệu 0 hoặc 1.

D. chữ số bất kì.

Câu 5:

Minh sở hữu một tập hợp dữ liệu có tổng dung lượng là 621 000 KB. Liệu tôi có thể lưu toàn bộ dữ liệu này vào một đĩa CD-Rom có dung lượng 700 MB hay không? Vì sao?

Câu 6:

Bao nhiêu ‘đơn vị’ tạo thành một ‘đơn vị lưu trữ’?

A. 8.

B. 9.

C. 32.

D. 36.

Câu 7:

Đơn vị đo khối lượng thông tin nhỏ nhất là gì?

A. Byte.

B. Digit.

C. Kilobyte.

D. Bit.

Câu 8:

Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới hình thức.

A. thông tin.

B. dãy bit.

C. số thập phân.

D. các kí tự.

Câu 9:

Điền số phù hợp vào chỗ trống.

a) 1 byte = ……………. bit

b) 1MB = …………………KB

c) 1 GB = ………………KB

d) 1 TB = …………………MB

e) 1 000 000 MB ~ ………. GB

f) 300 000 byte ~ …………KB

Câu 10:

Khả năng bảo quản của một thiết bị nhớ được gọi là gì?

A. Dung lượng nhớ.

B. Khối lượng nhớ.

C. Thể tích nhớ.

D. Năng lực nhớ.

Câu 11:

Quan sát các thiết bị sau:

a) Hãy điền vào chỗ chấm dung lượng của mỗi thiết bị.

Bài 3: Thông tin trong máy tính

b) Trong các thiết bị trên, thiết bị nào có dung lượng nhỏ nhất, thiết bị nào có dung lượng lớn nhất?

Câu 12:

Một gigabyte xấp xỉ tương đương với.

A. một triệu byte.

B. một tỉ byte.

C. một nghìn tỉ byte.

D. một nghìn byte.

Câu 13:

Một thẻ nhớ 2 GB có thể chứa được bao nhiêu bản nhạc? Độ lớn của mỗi bản nhạc là khoảng 4 MB.

Câu 14: