Cách sử dụng phần mềm dự toán f1

1. Nếu chưa có đơn giá cần sử dụng, bạn nhấp vào menu trợ giúp của phần mềm chọn: Cập nhật đơn giá

2. Cửa sổ bên trái tìm và chọn Đơn giá cần sử dụng, cửa sổ bên phải nhấp nút “Cập nhật tất cả đơn giá”, nội dung cập nhật gồm: đơn giá do tỉnh ban hành, định mức mới do bộ ban hành đã được phần mềm tính sẵn giá, giá thông báo vật liệu, giá ca máy, cước vận chuyển (cước ô tô, cước bộ, cước sông)

Bạn Đang Xem: Cách sử dụng phần mềm dự toán f1

Đang xem: Cách sử dụng phần mềm dự toán f1

3. Sau khi tải đơn giá về, bạn chọn trong danh sách để sử dụng: ở ví dụ này là tải và chọn đơn giá Hưng Yên

4. Để kiểm tra đơn giá đã được chọn đúng quyết định chưa, bạn nhấp vào nút “Chọn đơn giá” /tích chọn quyết định/Đồng ý

5. Tra mã hiệu: tra cứu theo mã công tác: không cần gõ dấu chấm (.)

6. Tra mã hiệu: tra cứu theo tên không cần gõ tiếng việt

7. Nhập khối lượng diễn giải dạng công thức

8. Nhập khối lượng diễn giải dạng kích thước Dài x Rộng x Cao: chuột phải nền bảng công trình/Có dài, rộng, cao.

9. Sau khi nhập xong dạng kích thước DRC: nhấp phải chuột/bỏ dấu tích “Có dài, rộng, cao” để kết quả thu về dưới công tác

10. Nếu sử dụng công tác vận chuyển, nhập cự ly vận chuyển tại 3 cột hệ số công tác: cột hệ số vật liệu, nhân công, máy thi công (tương ứng 3 cột T, U, V)

Rất hay: Cc và bcc là gì? Phân biệt và Ưu điểm của cc và bcc khi gửi email

Xem Thêm : Cách ẩn thông tin cá nhân trên facebook

11. Sang bảng Vật liệu để lắp giá thông báo vật liệu: nhấp phải chuột/Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

12. Chọn thời điểm giá thông báo (mặc định sẽ hiển thị giá mới nhất)/ chọn khu vực/Lắp giá:

Lắp giá nâng cao: liệt kê toàn bộ giá khác nhau do nhiều nhà cung cấp

Lắp giá cao nhất: chọn giá cao nhất trong danh sách giá

Lắp giá thấp nhất: chọn giá thấp nhất trong danh sách giá

13. Xem kết quả

14. Sang bảng nhân công để tính lương cho nhân công xây lắp và nhân công điều khiển máy

15. Nhấp vào Vùng/chọn Huyện

16. Chọn khu vực trong danh sách, phần mềm sẽ tự động hiển thị “Vùng” và “Lương đầu vào” tương ứng

17. Nhấn nút “Áp giá hiện tại” để đưa kết quả tính toán ra bảng Nhân công

18. Xem kết quả ở bảng: Nhân công

19. Chuyển sang bảng “Máy thi công” để tính bù giá ca máy

Hay lắm: Hướng Dẫn Cách Kiểm Tra Laptop Cũ Trước Khi Mua

Xem Thêm : Cách khắc phục màn hình iPhone bị âm bản

20. Nhập giá nhiên liệu hiện tại ở cột G rồi nhấn nút: Áp bù giá

Giá nhân công gốc, giá nhiên liệu gốc đã được cập nhật sẵn

Giá nhân công hiện tại đã được tính bên bảng “Tính lương nhân công” và link sang

21. Xem kết quả ở bảng: Máy thi công

22. Sang bảng “TH dự toán hạng mục” để xem kết quả được link từ 3 bảng Vật liệu, Nhân công, Máy thi công

Dưới thanh công cụ có dòng: Dự toán – Dự thầu = 0 cho thấy 2 bảng tính khớp nhau hoàn toàn

Nhấp nút “Hệ số điều chỉnh” để sửa các hệ số

23. Tự nhập hệ số hoặc nhấp chọn nút “Chọn hệ số theo thông tư” để chọn sẵn

24. Nếu muốn thêm chi phí dự phòng và giá gói thầu: ở bảng TH dự toán hạng mục/chuột phải/thêm chi phí dự phòng theo TT03/2015/TT-BKHĐT

25. Nếu muốn thêm chi phí hạng mục chung vào giá gói thầu: ở bảng TH dự toán hạng mục/chuột phải/thêm chi phí hạng mục chung

26. Kết quả sẽ được áp dụng tương ứng sang bảng: Đơn giá chi tiết để link sang giá Dự thầu

27. Kết quả ở bảng: Dự thầu

Xem thêm: Cách sửa ipad bị liệt cảm ứng

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You