Khám phá 10+ chia một hiệu cho một số hay nhất bạn nên biết

Bài này Luce sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về chia một hiệu cho một số hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Bài học sau đây sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được tính chất chia một số cho một tích, cách vận dụng kiến thức này để làm bài tập một cách linh hoạt và thuận lợi trong mọi trường hợp.

Vậy thì hãy cùng Vui hoc tìm hiểu bài học nhé Toán lớp 4 Chia một số cho một tích.

1. Ví dụ về bài toán lớp 4 chia một số cho một tích

Ví dụ:

Ví dụ toán lớp 4 chia một tích cho một số

Sau khi Thực hiện phép tính giá trị biểu thức, các em rút ra kết luận về kết quả của phép chia đó là:

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

2. Hai cách chia một số cho một tích

 • Cách 1: Tính kết quả của tích trước sau đó lấy số chia cho tích.
 • Cách 2: Lấy số chia cho thừa số thứ nhất sau đó lấy kết quả chia cho thừa số thứ 2 hoặc lấy số chia cho thừa số thứ hai sau đó lấy kết quả chia cho thừa số thứ nhất.

Bài toán lớp 4 chia một tích cho một số

Công thức tổng quát:

A:(BxC) = A:B:C = A:C:B

3. Bài tập vận dụng chia một số cho một tích (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Các dạng bài tập vận dụng

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a) 100 : (5 × 2)

b) 42 : (2 × 7)

c) 450 : ( 9 x 2)

Bài 2: Tính theo mẫu:

Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3) = 60 : 10 : 3 = 6 : 3 = 3

a) 1800 : 30

b) 720 : 80

c) 250 : 50

Bài 3: Nam, Ngân, Sơn mỗi bạn mua 4 chiếc bút. Cả 3 bạn phải trả cô bán hàng tất cả là 60000 đồng. Hỏi mỗi chiếc bút giá bao nhiêu tiền? (Giải bằng 2 cách)

3.2. Hướng dẫn làm bài chi tiết

Bài 1:

a)

 • Cách 1: 100 : (5 × 2) = 100 : 10 = 10
 • Cách 2: 100 : (5 x 2) = 100 : 5 : 2= 20 : 2 = 10

b)

 • Cách 1: 42 : (2 × 7) = 42 : 14 = 3
 • Cách 2: 42 : 2 : 7 = 21 : 7 = 3

c)

 • Cách 1: 450 : ( 9 x 2) = 450 : 18 = 25
 • Cách 2: 450 : 9 : 2 = 50 : 2 = 25

Bài 2:

a) 1800 : 30 = 1800 : (3 x 10) = 1800 : 3 : 10 = 600 : 10 = 60

b) 720 : 80 = 720 : (10 x 8) = 720 : 10 : 8 = 72 : 8 = 9

c) 250 : 50 = 250 : 10 : 5 = 25 : 5 = 5

Bài 3:

Cách 1:

Vì mỗi bạn đều mua 4 chiếc bút như nhau nên,

Mỗi bạn phải trả số tiền là:

60000 : 3 = 20000 (đồng)

Mỗi chiếc bút có giá là:

20000 : 4 = 5000 (đồng)

Đáp số : 5000 đồng

Cách 2:

Mỗi chiếc bút có giá là:

60000 : ( 3 x 4) = 60000 : 12 = 5000 (đồng)

Đáp số: 5000 đồng

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 chia một số cho một tích (Có đáp án)

4.1. Một số bài tập tự luyện

Bài 1: Tính bằng 2 cách

a) 600 : ( 3 x 2)

b) 1250 : (10 x 5)

c) 50 : ( 5 x 10)

d) 560 : ( 8 x 2)

Bài 2: Tính theo mẫu:

Mẫu: 60 : 30 = 60 : (10 × 3)

a) 4800 : 120

b) 25200 : 60

c) 256000 : 80

d) 14400 : 40

Bài 3: Lớp 4A có 30 học sinh. Trong một đợt kế hoạch nhỏ, mỗi bạn trong lớp sẽ quyên góp 5 kg giấy vụn. Số lượng giấy vụn đó được bán đi để lấy tiền ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt. Tổng tiền ủng hộ của lớp 4A là 1 200 000 đồng. Hãy tính số tiền thu được từ 1kg giấy vụn.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 100

b) 25

c) 1

d) 35

Bài 2:

a) 40

b) 420

c) 3200

d) 360

Bài 3: 8000 đồng.

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 bài chia một số cho một tích

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức

a) 50 : (2 × 5) b) 79 : (9 × 8) c) 28 : (7 × 2)

Đáp án: Các em có thể tính như sau:

a) 50 : (2 × 5) = 50 : 10 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5

50 : (2 × 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5

b) 72 : (9 × 8) = 72 : 72 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 9 : 8 =8 : 8 = 1

72 : (9 × 8) = 72 : 8 : 9 = 9 : 9 = 1

c) 28 : (7 × 2) = 28 : 14 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

28 : (7 × 2) = 28 : 2 : 7 = 14 : 7 = 2

Bài 2.

Chuyển mỗi phép chia sau đây thành phép chia một số chia cho một tích rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: 60 : 15 = 60 : (5 × 3)

= 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4

a) 80 : 40 b) 150 : 50 c) 80 : 16

Đáp án:

a) 80 : 40 = 80 : (10 × 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2

80 : 40 = 80 : (8 × 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

b) 150 : 50 = 150 : (10 × 5) = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : (8 × 2) = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

80 : 16 = 80 (4 × 4) = 80 : 4 : 4 = 20 : 4 = 5

Bài 3:

Có 2 bạn học sinh, mỗi bạn mua 3 quyển vở cùng loại và tất cả phải trả 7200 đồng. Tính giá tiền mỗi quyển vở.

Đáp án:

Số vở của hai bạn mua là:

3 × 2 = 6 (quyển)

Giá tiền của mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 (đồng)

Đáp số: 1200 đồng.

Để thực hành và thực hiện bài tập toán lớp 4 chia một số cho một tích thật nhanh và chính xác, các em cần ôn tập và tự luyện thêm thật nhiều bài tập.

Trên hệ thống vẫn còn nhiều nội dung về toán lớp 4 thú vị khác, hãy cứ click tham khảo nhé, bài học sẽ giúp các em học tốt hơn nhé!

Top 15 chia một hiệu cho một số tổng hợp bởi Luce

Khi chia một hiệu cho một số – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 4.96 (877 vote)
 • Tóm tắt: Các câu hỏi tương tự. pham quynh giang. 26 tháng 12 2015 lúc 16:52. Viết tiếp vào chỗ trống. Khi chia một hiệu cho một số .

Chia một tổng cho một số – Môn Toán lớp 4

 • Tác giả: dethiviet.com
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 4.7 (285 vote)
 • Tóm tắt: c) Viết tiếp vào chỗ chấm: Khi chia một hiệu cho một số………………… Câu 4. Tính (theo mẫu) Mẫu: …

Giáo án Toán lớp 4 bài 66: Một tổng chia cho một số

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 11/03/2022
 • Đánh giá: 4.39 (296 vote)
 • Tóm tắt: -Như vậy khi có một hiệu chia cho một số mà cả số bị trừ và số trừ của hiệu cùng chia hết cho số chia ta có thể làm như thế nào? -GV giới thiệu: Đó là tính chất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo án Toán lớp 4 bài 66: Một tổng chia cho một số bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài môn Toán trong chương trình học lớp 4 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học …

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chia Một Tổng Cho Một Số

 • Tác giả: hemradio.com
 • Ngày đăng: 09/11/2022
 • Đánh giá: 4.18 (322 vote)
 • Tóm tắt: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chia Một Tổng Cho Một Số. 0 6. Tóm tắt bài viết [Ẩn]. 1 Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây. 1.1 Bài 1 (trang 76 SGK Toán 4): …

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: lambaitap.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 3.98 (535 vote)
 • Tóm tắt: Chia một tổng cho một số. Lớp 4, Toán Lớp 4 / 3 phút đọc. Mục lục. Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 …

Giải vở bài tập toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.72 (557 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán 4 bài 69: Chia một số cho một tích · Câu 1: Trang 80 – vbt toán 4 tập 1. Tính bằng hai cách: a) 50 : (5 x 2) · Câu 2: Trang 80 – vbt toán 4 …

Bài 66. Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 3.46 (545 vote)
 • Tóm tắt: Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết …

Giải vở bài tập toán 4 bài 66: Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 3.27 (278 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 66: Chia một tổng cho một số. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và …

Câu 1, 2, 3, 4 trang 77 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 3.15 (405 vote)
 • Tóm tắt: Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ , số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả …

Câu 1, 2, 3, 4 trang 77 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 66. Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.96 (79 vote)
 • Tóm tắt: c) Viết tiếp vào chỗ chấm: Khi chia một hiệu cho một số………………… 4. Tính (theo mẫu). Mẫu: 4 × 12 + …

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 77 Bài 66: Chia một tổng cho một số

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 77 Bài 66: Chia một tổng cho một số
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.7 (123 vote)
 • Tóm tắt: c) Viết tiếp vào chỗ chấm: Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số …

Bài 66 : Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.79 (177 vote)
 • Tóm tắt: Bài 66 : Chia một tổng cho một số. Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nha.

Các bài toán tính nhanh lớp 4 có đáp án

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 2.49 (120 vote)
 • Tóm tắt: + Chia một hiệu cho một số: Muốn chia một hiệu cho một số, ta có thể lần lượt chia số bị trừ và số trừ cho số đó rồi trừ hai kết quả lại với nhau.

Bài 66 : Chia một tổng cho một số

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 2.56 (73 vote)
 • Tóm tắt: Bài 66 : Chia một tổng cho một số. Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nha.

35 Bài tập Chia một tổng cho một số. Chia cho số có một chữ số lớp 4 (có đáp án)

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.44 (59 vote)
 • Tóm tắt: Nếu xe đó chở một chuyến hàng loại A và 2 chuyến hàng loại B thì chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng ? Câu 5: Hiệu hai số là 2790. Số lớn là 3560. Tính …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Một Công ty Cổ phần May có 5 phân xưởng. Một hôm lãnh đạo nhà máy quyết định kiểm tra các đội sản xuất, bằng cách kiểm tra sản lượng của các phân xưởng. Phân xưởng số 1 và số 2, mỗi phân xưởng làm được 435 sản phẩm. Ba phân xưởng còn lại mỗi …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Công Nghệ

Recommended For You