Gợi ý 8 bài tập tiếng anh tổng hợp các thì hot nhất hiện nay

bài tập tiếng anh tổng hợp các thì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Loạt bài Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh tổng hợp bài tập của tất cả các chủ đề ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh.

Mục lục Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Bài tập các Thì trong tiếng Anh

 • Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại đơn
 • Bài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn
 • Bài tập Thì quá khứ đơn
 • Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
 • Bài tập For và Since
 • Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn
 • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành
 • Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
 • Bài tập Phân biệt Have & Have got
 • Bài tập Used to
 • Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)
 • Bài tập Thì tương lai đơn
 • Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn
 • Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành
 • Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if

Bài tập Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

 • Bài tập Can, could và (be) able to
 • Bài tập Could (do) và could have (done)
 • Bài tập Must và Can’t
 • Bài tập May và Might
 • Bài tập Have to & Must
 • Bài tập Must, mustn’t & needn’t
 • Bài tập Cách sử dụng Should
 • Bài tập Had better & Cấu trúc It’s time
 • Bài tập Cách sử dụng Would
 • Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị

Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu điều kiện loại 1 và loại 2
 • Bài tập Cấu trúc I wish
 • Bài tập Câu điều kiện loại 3

Bài tập Câu bị động trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu bị động
 • Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to
 • Bài tập Mẫu câu Have something done

Bài tập Câu tường thuật trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu tường thuật – Reported Speech

Bài tập Câu hỏi và Trợ động từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi
 • Bài tập Trợ động từ
 • Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)

Bài tập V-ing và To V trong tiếng Anh

 • Bài tập V + V-ing
 • Bài tập V + To V
 • Bài tập V + V-ing hay V + to
 • Bài tập Prefer & Would Rather
 • Bài tập Giới từ + V-ing
 • Bài tập Be/get used to + V-ing
 • Bài tập V + giới từ + V-ing
 • Bài tập Thành ngữ + V-ing
 • Bài tập Giới từ to, for và so that
 • Bài tập Tính từ + to V
 • Bài tập Afraid to/of và giới từ + V-ing
 • Bài tập See sb do và see sb doing
 • Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause)

Bài tập Mạo từ trong tiếng Anh

 • Bài tập mạo từ a, an và the
 • Bài tập mạo từ The

Bài tập Danh từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số ít
 • Bài tập Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được
 • Bài tập Danh từ đếm được với a/an và some
 • Bài tập Sở hữu cách
 • Bài tập Danh từ ghép

Bài tập Đại từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Cách sử dụng own, mine
 • Bài tập Đại từ phản thân
 • Bài tập there và it
 • Bài tập some và any
 • Bài tập no, none, nothing, nobody
 • Bài tập much, many, little, few
 • Bài tập All/all of most/some/many …
 • Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of
 • Bài tập All, everybody, và everyone
 • Bài tập each và every

Bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

 • Bài tập Mệnh đề quan hệ
 • Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed

Bài tập Tính từ và Trạng từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Tính từ tận cùng bằng -ing & -ed
 • Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ
 • Bài tập Tính từ & Trạng từ
 • Bài tập Cách sử dụng so & such
 • Bài tập Cách sử dụng enough & too
 • Bài tập Cách sử dụng quite & rather
 • Bài tập So sánh hơn
 • Bài tập So sánh không bằng
 • Bài tập So sánh nhất
 • Bài tập Thứ tự từ
 • Bài tập Still, yet, already & any more …
 • Bài tập Cách sử dụng even, event though …

Bài tập Liên từ và Giới từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite
 • Bài tập cách sử dụng in case
 • Bài tập Unless, as long as, provided/providing
 • Bài tập cách sử dụng As
 • Bài tập Like & As
 • Bài tập cách sử dụng As if, As though
 • Bài tập For, during & while
 • Bài tập By, Until & By the time

Bài tập Giới từ trong tiếng Anh

 • Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)
 • Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the end
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – I
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – II
 • Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) – III
 • Bài tập Giới từ to/at/in/into
 • Bài tập Cách sử dụng khác của on/in/at
 • Bài tập Giới từ by
 • Bài tập Danh từ + giới từ
 • Bài tập Tính từ + giới từ
 • Bài tập Động từ + giới từ (phần 1)
 • Bài tập Động từ + giới từ (phần 2)
 • Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb)

Trong quá trình thực hiện loạt bài về ngữ pháp tiếng Anh này, nếu có điều gì sai sót, cần bổ sung, cần sửa chữa, … mình mong các bạn comment bên dưới để team sửa đổi và tự hoàn thiện loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh này hơn.

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Ghi chú: Loạt bài được phân chia thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần có một chỉ mục riêng cho từng phần. Ví dụ: khi bạn click chuột vào Các thì trong tiếng Anh (English Tenses) thì trang mục lục các bài ngữ pháp tương ứng về các Thì trong tiếng Anh. Để quay về trang chủ, bạn chỉ cần click chuột vào Giới thiệu (Quay về trang chủ).

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Top 8 bài tập tiếng anh tổng hợp các thì tổng hợp bởi Luce

Tổng hợp bài tập về các thì hiện tại (có đáp án)

 • Tác giả: jes.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 4.73 (253 vote)
 • Tóm tắt: How/he/travel to work? They/not/like vegetables; She/catch a cold every winter; I/go out often; You/speak English. Bài 2 …

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ( có đáp án)

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 4.56 (220 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu về BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ( có đáp án) – Tài liệu , BAI TAP TONG HOP VE CAC THI TRONG TIENG ANH ( co dap an) – Tai lieu tại …

Top 10 bài tập ôn tập các thì trong tiếng anh lớp 12 2022

 • Tác giả: tuyensinhvanghenghiep.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 4.39 (399 vote)
 • Tóm tắt: Susie goes out 4 hours ago and hasn’t come back, I’m … … r bai tap on tap cac thi trong tieng anh lop 12 b6ceb90da46b8bec218d14bcabe4ea2c. Top 4: Tổng hợp bài …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: Bài tập về 12 thì trong tiếng anh có đáp ánAdmin 29/06/2021 306Ngữ pháp là một chủ điểm rất quan trọng với bất kì ai học tiếng anh phải nắm bắt được. Đúng vậy, nếu bạn có nền tảng các thì trong tiếng Anh tốt thì bạn sẽ có thể sử dụng các kĩ …

50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án

 • Tác giả: thichtienganh.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.15 (598 vote)
 • Tóm tắt: Bổ sung thêm cho kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyen đề, … 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án“, giúp bạn ôn luyện lại kiến thức về các thì (tense) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bổ sung thêm cho kho bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh theo chuyen đề, Thích Tiếng Anh chia sẻ “50 Bài tập 12 thì trong Tiếng Anh có đáp án“, giúp bạn ôn luyện lại kiến thức về các thì (tense) như thì hiện tại đơn, thì hiện tiếp diễn, thì hiện tại hoàn …

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH EXERCISE 1: Use the correct form of verbs in brackets

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 3.82 (481 vote)
 • Tóm tắt: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH EXERCISE 1: Use the correct form of verbs in brackets.

12 thì trong tiếng Anh: công thức, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

 • Tác giả: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.75 (590 vote)
 • Tóm tắt: Hiểu được điều đó, TOPICA Native đã tổng hợp 12 thì tiếng Anh: công … Lưu ý: Quy tắc thêm s/es tại bài viết về bài tập thì hiện tại đơn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: * Lưu ý: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như: be, understand (hiểu), know (biết), like (thích) ,want (muốn), see (nhìn), hear (nghe), glance (liếc qua), feel (cảm thấy), think (nghĩ), smell (ngửi), love (yêu), hate (ghét), …

Tổng hợp những bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có lời giải

Tổng hợp những bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 có lời giải
 • Tác giả: bhiu.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.44 (337 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là những bài tập về các thì trong tiếng Anh lớp 9 do Bhiu.edu.vn tổng hợp lại nhằm giúp bạn học.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với những chia sẻ về bài tập trên, Bhiu mong rằng bạn sẽ có thể học tốt hơn, áp dụng được những kiến thức đã được nghe giảng và những bài tập này sẽ có ích cho bạn. Hi vọng những bài tập này sẽ góp một phần nhỏ vào kết quả học tập như ý của bạn! Bạn …

Bài tập các thì trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

 • Tác giả: ieltsvietop.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 3.23 (558 vote)
 • Tóm tắt: Để giúp các bạn củng cố kiến thức về ngữ pháp, hôm nay Luyện thi IELTS Vietop xin gửi đến các bạn phần tổng hợp bài tập các thì trong tiếng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai như tomorrow, next day / week / month / year / , In + khoảng thời gian,… hoặc khi trong câu có xuất hiện các động từ hay trạng từ chỉ quan điểm và không chắc chắn như …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You