Bạn đã biết 7 bản chất của mã di truyền là gì hot nhất hiện nay

bản chất của mã di truyền là gì hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

1 Bản chất của mã di truyền là

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 4.88 (640 vote)
 • Tóm tắt: c. các axit amin đựơc mã hoá trong gen. d. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen …

2 Bản chất của mã di truyền là:A. Ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 4.63 (530 vote)
 • Tóm tắt: – Trong ADN chỉ có 4 loại nu (A, T, G, X) nhưng trong prôtêin có khoảng 20 loại axit amin. Do đó mã di truyền phải là mã bộ ba (còn gọi là codon) …

3 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – SureTEST

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 4.52 (406 vote)
 • Tóm tắt: I. GEN. 1. Khái niệm. – Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định như chuỗi pôlipeptit hay ARN. 2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc.

4 Bản chất của mã di truyền là

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 4.24 (375 vote)
 • Tóm tắt: Bản chất của mã di truyền là trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin.

5 Bản chất của mã di truyền

 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/16/2022
 • Đánh giá: 4.1 (312 vote)
 • Tóm tắt: Mã di truyền là trình tự các nucleotide trong gen (trong khuôn mẫu) chỉ định trình tự các axit amin trong một protein.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Mã di truyền có tính phổ biến: Tất cả các sinh vật đều dùng chung một bộ mã di truyền, ít có trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như: các codon AGA và AGG trong nhân mã hóa cho aa Arginin nhưng trong ty thể …

6 Mã di truyền có tính phổ biến tức là gì?

Mã di truyền có tính phổ biến tức là gì?
 • Tác giả: kienguru.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 3.86 (279 vote)
 • Tóm tắt: Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen (trên mạch khuôn) quy định trình tự sắp xếp … Câu 4: Bản chất của mã di truyền là.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: +Ở ruồi giấm, hai mã AGA và AGG không mã hóa cho Arg mà mã hóa cho Ser. Ngoài ra điều này còn có thể bắt gặp ở một số vi khuẩn và hệ gen nhân ở một số eukaryote. Ví dụ, vi khuẩn Mycoplasma capricolum dùng UGA (phổ biến là mã kết thúc) để mã hóa cho …

7 Câu 5: Bản chất của mã di truyền là

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 3.74 (465 vote)
 • Tóm tắt: B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen. C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một axit amin.

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You