Gợi ý 11 các kiểu dữ liệu trong access hay nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về các kiểu dữ liệu trong access hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Mỗi trường trong một bảng có các thuộc tính và các thuộc tính này xác định đặc điểm và hành vi của trường. Thuộc tính quan trọng nhất trong một trường là kiểu dữ liệu – data type của nó. Kiểu dữ liệu của trường xác định loại dữ liệu nào có thể lưu trữ.

MS Access hỗ trợ các loại dữ liệu khác nhau, mỗi loại có một mục đích cụ thể.

 • Kiểu dữ liệu xác định loại giá trị mà người dùng có thể lưu trữ trong các trường.
 • Mỗi trường có thể lưu trữ dữ liệu chỉ bao gồm một loại dữ liệu duy nhất.

Các kiểu dữ liệu trong Access 2016

Dưới đây là một số loại dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước Short Text Đoạn văn bản hoặc văn bản kết hợp số, bao gồm cả các số không yêu cầu tính toán (ví dụ: số điện thoại, mã bưu điện…), thường dùng để lưu trữ tên riêng, địa chỉ, tên đường, tên phố… Tối đa 255 ký tự Long Text Đoạn text dài hoặc kết hợp đoạn text và số, phù hợp với các mô tả cần số lượng lớn văn bản (như mô tả sản phẩm). Từ 63 đến 999 ký tự Number Dữ liệu dạng số, có thể sử dụng để tính toán, phù hợp cho việc lưu trữ dữ liệu như số lượng của một sản phẩm, khoảng cách, số học sinh, số khách hàng… 1, 2, 4 hoặc 8 byte Date/Time Giá trị date/time để lưu trữ dữ liệu dạng thời gian tư năm 100 đến 9999. 8 byte Currency Giá trị tiền tệ và dữ liệu số được sử dụng với các phép tính toán có từ một đến bốn chữ số thập phân, phù hợp cho việc lưu trữ lượng tiền của một đơn vị tiền tệ nhất định. 8 byte AutoNumber Một số thứ tự duy nhất (tăng thêm 1) hoặc số ngẫu nhiên được chỉ định bởi Microsoft Access mỗi khi bản ghi mới được thêm vào bảng. 4 byte Yes/No Dữ liệu kiểu Yes/No phù hợp với các câu trả lời hay các trường mà chỉ cần lưu trữ giá trị có hoặc không 1 bit

Nếu bạn sử dụng các phiên bản trước của Access thì sẽ có một chút khác biệt trong tên gọi các kiểu dữ liệu.

Từ Access 2013 xuất hiện kiểu dữ liệu short text và long text, còn ở các bản trước thì gọi là text và memo.

Ngoài ra còn một số kiểu dữ liệu chuyên dụng khác, bạn có thể chọn trong Access.

Dưới đây là một số loại dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

Kiểu dữ liệu Mô tả Kích thước

Attachment

Các File đính kèm chẳng hạn như hình ảnh kỹ thuật số, phù hợp với việc lưu trữ file đính kèm trên mỗi bản ghi. Kiểu dữ liệu này không có trong các phiên bản trước của Access.

Tối đa 2 GB

OLE objects

Các đối tượng OLE sử dụng để lưu trữ hình ảnh, âm thanh, video hoặc các đối tượng nhị phân lớn (Binary Large Object)

Tối đa 2 GB

Hyperlink

Chuỗi ký tự được sử dụng như 1 địa chỉ siêu liên kết

Tối 2048 ký tự

Lookup Wizard

Lookup Wizard không thực sự là kiểu dữ liệu. Khi bạn chọn mục này, trình hướng dẫn bắt đầu giúp bạn xác định trường tra cứu đơn giản hoặc phức tạp.

Trường tra cứu đơn giản sử dụng nội dung của bảng khác hoặc danh sách giá trị để xác thực nội dung của một giá trị trên mỗi hàng. Trường tra cứu phức tạp cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị của cùng loại dữ liệu trong mỗi hàng.

Phụ thuộc vào kiểu dữ liệu của trường tra cứu

Calculated

Có thể tạo một biểu thức sử dụng dữ liệu từ một hay nhiều trường. Bạn có thể chỉ định các loại dữ liệu kết quả khác nhau từ biểu thức.

Đây là tất cả các kiểu dữ liệu khác nhau mà bạn có thể chọn khi tạo các trường trong bảng Microsoft Access.

Bài trước: Tạo Cơ sở dữ liệu (Database) trong Access 2016

Bài tiếp: Tạo Bảng (Table) trong Access 2016

Top 11 các kiểu dữ liệu trong access tổng hợp bởi Luce

Sử dụng kiểu dữ liệu Large Number trong Microsoft Access

 • Tác giả: tanducits.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.64 (425 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu dữ liệu Large Number lưu trữ giá trị số phi tiền tệ và tương thích với kiểu dữ liệu SQL_BIGINT trong ODBC. Sử dụng kiểu dữ liệu này để tính toán các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc bật kiểu dữ liệu Large Number sẽ âm thầm đóng dấu định dạng tệp Access 2007-2016 (.accdb) thành Access 2016. Việc đóng dấu định dạng tệp cơ sở dữ liệu có nghĩa là bạn đã thực hiện một sự thay đổi cụ thể đối với định dạng tệp, phiên bản cơ sở dữ …

Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access

Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access
 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 4.47 (271 vote)
 • Tóm tắt: Tạo bảng trong Access · General – thông tin chung, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường mà thông tin chung có các mục khác nhau như định dạng hiện thị dữ liệu, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong trường giới tính GT nhận giá trị logic YES/NO, ấn định nếu là YES thì là NAM, và NO là Nữ. Mặc định thì dữ liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu muốn thay hộp kiểm này bằng Combo Box để có một danh sách đổ xuống chọn NAM/NỮ thì dùng …

Các kiểu dữ liệu trong Access

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.32 (258 vote)
 • Tóm tắt: Các kiểu dữ liệu trong Access · A. Double, Single, Float · B. Byte, Integer, String · C. Currency, Char · D. Các câu trên đều đúng.

Kiểu dữ liệu là gì Tin 12

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 4.1 (271 vote)
 • Tóm tắt: Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng các bảng, gồm có các cột và hàng. Bảng chứa dữ liệu toàn bộ CSDL cần khai thác.

Bài 4: Cấu trúc bảng – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 3.87 (342 vote)
 • Tóm tắt: – Kiểu dữ liệu (Data Type): Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu. – Dưới đây là một số kiểu dữ liệu thường dùng trong Access …

Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.75 (440 vote)
 • Tóm tắt: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click → tên table, chọn → Rename? Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn Edit → Delete Record …

Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong access?

 • Tác giả: thpttranhungdao.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 3.56 (340 vote)
 • Tóm tắt: – Data type currency: Dùng để lưu trữ số lượng của từng loại tiền nhất mực, xem xét trong trường hợp bạn làm việc với nhiều loại tiền thì ko nên …

Đâu là kiểu dữ liệu văn bản trong acces?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.32 (584 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu dữ liệu văn bản trong access là Text. Dữ liệu kiểu Text hay Short Text được dùng trong các trường hợp bạn muốn lưu trữ tên riêng, địa chỉ, …

SGK Tin Học 12 – Phụ lục 1. Một số tính chất của trường dữ liệu trong Access

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.08 (319 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi trường có một kiểu dữ liệu duy nhất. Field Size Kích thước tối đa của trường, với các kiểu dữ liệu Text, Number hoặc AutoNumber. Nếu kiểu dữ liệu là Text …

Các kiểu dữ liệu trong acces

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.89 (133 vote)
 • Tóm tắt: Các kiểu dữ lieu cơ bản trong Access. Thích hợp cho các bạn tự học và nâng cao kiến thức vê lập trình ứng dung cơ bản. Tài lieu mô tả kiểu …

KIỂU DỮ LIỆU MEMO CÓ KÍCH THƯỚC LƯU TRỮ LÀ

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.77 (101 vote)
 • Tóm tắt: Từ Access 2013 xuất hiện kiểu dữ liệu short text cùng long text, còn sinh hoạt các bạn dạng trước thì gọi là text cùng memo. Ngoài ra còn một số …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dữ liệu kiểu Currency dùng cho việc lưu trữ lượng tiền của mỗi đơn vị tiền tệ nhất định. Lưu ý rằng trong trường hợp mà bạn làm việc với nhiều đơn vị tiền tề thì bạn không nên sử dụng kiểu dữ liệu Currency này. Thay vào đó hãy tách riêng giá trị …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You