Gợi ý 6 cải cách ruộng đất năm nào hay nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về cải cách ruộng đất năm nào hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

1 Luật Cải cách ruộng đất 1953

 • Tác giả: lawnet.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 4.81 (763 vote)
 • Tóm tắt: Điều 1. – Mục đích và ý nghĩa cải cách ruộng đất là: Thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Từ ngày ban hành sắc lệnh giảm tô (14 tháng 7 năm 1949) đến ngày ban hành sắc lệnh phát động quần chúng triệt để giảm tô (12 tháng 4 năm 1953), việc phân tán ruộng đất của địa chủ với mục đích trốn tránh sắc lệnh giảm tô và sắc lệnh thuế nông …

2 Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956: Ảnh Hưởng Của Cố Vấn Trung Quốc (phần 2)

Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956: Ảnh Hưởng Của Cố Vấn Trung Quốc (phần 2)
 • Tác giả: rfa.org
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.74 (375 vote)
 • Tóm tắt: La Quý Ba trình bày đề xuất của mình vào thời điểm Đảng Lao Động Việt Nam đã thu hút được sự ủng hộ của cả Liên Xô và CHND Trung Quốc, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để hiểu rõ quyết định đẩy mạnh cải cách ruộng đất triệt để hơn vào thời điểm này, cần phải chấp nhận một thực tế rằng cải cách ruộng đất đã là một mục tiêu cách mạng hàng đầu của Đảng Cộng sản kể từ khi thành lập năm 1930. Tuy nhiên, trong những năm …

3 Cải cách ruộng đất 1954 và những điều có thể bạn chưa biết

Cải cách ruộng đất 1954 và những điều có thể bạn chưa biết
 • Tác giả: batdongsanexpress.vn
 • Ngày đăng: 11/11/2022
 • Đánh giá: 4.47 (285 vote)
 • Tóm tắt: Cải cách ruộng đất 1954 được coi là một chương trình cải cách lớn nhằm xóa bỏ những tàn dư của chế độ phong kiến.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ khoảng thời gian từ khi tiến hành chương trình cải cách ruộng đất 1954 tới nay, số lượng dân số của Việt Nam đã tăng lên rất nhiều. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế của đất nước về nhiều mảng khác nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp cần …

4 Cải cách ruộng đất là gì? Quy định pháp luật liên quan

Cải cách ruộng đất là gì? Quy định pháp luật liên quan
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 11/30/2021
 • Đánh giá: 4.36 (522 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt tại hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Luận …

5 Một số nhận định của Đảng về cải cách ruộng đất

Một số nhận định của Đảng về cải cách ruộng đất
 • Tác giả: thinhvuongvietnam.com
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 4.13 (430 vote)
 • Tóm tắt: Ngày 29/10/1956, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cử thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản báo cáo của Hội nghị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Rõ ràng là Đảng và nhà nước ta đã nhận rõ sai lầm trong quá trình tiến hành cải cách ruộng đất và tiến hành sửa sai, góp phần hạn chế phần nào hậu quả của những biện pháp sai lầm đó, tiến đến ổn định và phát …

6 Hội nghị BCH Trung ương

 • Tác giả: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.96 (554 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà … Công tác phát động quần chúng thực hiện giảm tô và cải cách ruộng đất đã được tiến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự đánh giá không đúng tổ chức của Đảng biểu hiện một nhận thức sai lầm đối với công tác xây dựng và giáo dục của Đảng ta từ trước tới nay, phủ nhận vai trò của tổ chức cơ sở và đại đa số đảng viên trong cuộc đấu tranh cách mạng gay go và anh dũng, …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You