Khám phá 10+ câu bị động của thì hiện tại đơn hot nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về câu bị động của thì hiện tại đơn hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Câu bị động (passive voice) là một trong những cấu trúc ngữ pháp phổ biến và dễ sử dụng trong tiếng Anh. Nếu các bạn nắm vững kiến thức câu bị động, các bạn sẽ cải thiện được tiếng Anh giao tiếp, tạo nền tảng để học IELTS hoặc TOEIC. Trong bài viết hôm nay, Paris English sẽ chia sẻ với các bạn về cấu trúc, cách dùng cũng như cách tránh những lỗi thường gặp về Câu bị động (Passive voice).

1. Câu bị động (Passive Voice) được hiểu như thế nào?I. Định nghĩa câu bị động (Passive voice)

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà chủ ngữ là người hay vật chịu tác động của hành động, được sử dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành động đó. Thì của câu bị động phải tuân theo thì của câu chủ động.

Công thức thể bị động: tobe + V3 / V_ed

Ví dụ:

A dog bit my son. → My son was bitten by a dog. (Con chó cắn con trai tôi. → Con trai tôi bị con chó cắn)

Đối với thể bị động, chủ ngữ trong câu là người, vật nhận hành động hoặc chịu tác động của hành động.

2. Mục đích sử dụng của câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động trong tiếng Anh được sử dụng với mục đích nhấn mạnh vào hành động xảy ra và đối tượng chịu tác động của hành động đó. Ngược lại, đối tượng hay tác nhân thực hiện hành động lúc này chưa được xác định rõ hoặc không còn quan trọng và do vậy có thể bị lược bỏ.

Ví dụ:

My motobike was stolen last night. (Chiếc xe máy của tôi bị đánh cắp vào tối hôm qua)

Trong câu trên, sự việc chiếc xe bị đánh cắp được nhấn mạnh, còn đối tượng đánh cắp nó là ai thì không rõ hoặc không quan trọng.

Ở thể bị động, động từ (V) luôn được đưa về ở dạng phân từ 2 (quá khứ phân từ), động từ tobe được chia theo thì của động từ chính ở câu chủ động.

cấu trúc câu bị động

II. Cấu trúc câu bị động (Passive voice)

Nhìn chung, việc chuyển đổi thể câu từ chủ động sang bị động có thể được thực hiện qua các bước sau:

 • Bước 1: Xác định các thành phần tân ngữ (O) trong câu và đưa về đầu làm chủ ngữ (S)
 • Bước 2: Xác định thì (tense) của câu thông qua dạng thức của động từ chính (V)
 • Bước 3: Chuyển đổi động từ về dạng bị động “tobe + p.p” theo thì của câu gốc
 • Bước 4: Chuyển đổi chủ ngữ (O) trong câu chủ động thành tân ngữ, đưa về cuối câu và thêm “by” phía trước.

Bạn đang xem bài viết : Cấu trúc các dạng câu bị động (Passive Voice)

xem thêm : Simple Present Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Đơn

Câu bị động là một trong những điểm ngữ pháp khó trong tiếng anh, đặc biệt có rất nhiều trường hợp khác nhau. Để có thể nắm rõ được không có cách nào khác là làm bài tập thật nhiều.

Vì thế sau khi tham khảo bài viết, mình khuyến khích các bạn tìm nhiều bài tập hơn để thực hành trên mạng hoặc qua sách. Có rất nhiều sách có thể giúp bạn như Basic English Grammar for Dummies, Understanding and Using English Grammar, English Grammar In Use, Longman English Grammar Practice, Oxford English Grammar.

Những quyển sách học ngữ pháp hay nhất mọi thời đại này dành cho cả cơ bản và nâng cao vì thế tùy theo trình độ mà bạn chọn, không chỉ giúp bạn hiểu hơn về câu bị động mà còn tất cả các điểm ngữ pháp trong tiếng anh. Và còn nếu phân vân không biết nên chọn quyển nào bạn nên tìm đến những trang web chia sẻ Ebook tiếng anh như Tài liệu IELTS để tham khảo trước rồi hãy quyết định có mua sách học không nhé.

1. Chuyển sang câu bị động (Passive Voice) trong các thì hiện tại

Thì (Tense) Chủ động (Active) Bị động (Passive voice) Hiện tại đơn S + V + O

My brother often collects stamps. (Anh tôi thường sưu tầm những con tem)

→ S + be + V3 (+ by Sb/O)

Stamps are often collected by my brother. (Các con tem thường được sưu tầm bởi anh tôi)

Hiện tại tiếp diễn S + am/ is/are + V_ing + O

She is drawing a picture. (Cô ấy đang vẽ một bức tranh.)

→ S + am/ is/are + being + V3 (+ by Sb/O)

A picture is being drawn by her. (Một bức tranh đang được vẽ bởi cô ấy.)

Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3 + O

They have built this house for 3 years. (Họ đã xây dựng ngôi nhà này được 3 năm.)

→ S + have/has + been + V3 (+ by Sb/ O)

This house has been built for 3 years by them. (Ngôi nhà này đã được xây dựng được 3 năm bởi họ.)

2. Chuyển sang câu bị động (Passive Voice) trong các thì quá khứ

Thì (Tense) Chủ động (Active) Bị động (Passive voice) Quá khứ đơn S + V_ed + O

She cooked this dish yesterday. (Hôm qua cô ấy đã nấu món ăn này.)

→ S + was/ were + V3 (+ by Sb/O)

This dish was cooked yesterday by her. (Món ăn này đã được nấu hôm qua bởi cô ấy.)

Quá khứ tiếp diễn S + was/ were + V_ing + O

Yesterday morning she was cutting the grass. (Sáng hôm qua cô ấy cắt cỏ)

→ S + was/ were + being + V3 (+ by Sb/O)

The grass was being cut by her yesterday morning. (Sáng hôm qua cỏ được cắt bởi cô ấy)

Quá khứ hoàn thành S + had + V3 + O

I had done all of my homework by 8PM yesterday. (Tôi đã hoàn thành tất cả các bài tập về nhà của mình trước 8h tối hôm qua.)

→ S + had + been + V3 (+ by Sb/O)

All of my homework had been done by me by 8PM yesterday. (Tất cả bài tập về nhà của tôi đã được hoàn thành trước 8h tối hôm qua.)

3. Chuyển sang câu bị động (Passive Voice) trong các thì tương lai

Thì (Tense) Chủ động (Active) Bị động (Passive voice) Tương lai đơn S + will V + O

I will feed the dogs. (Tôi sẽ cho con chó ăn)

→ S + will be + V3 (+ by Sb/O)

The dogs will be fed. (Con chó sẽ được tôi cho ăn)

Tương lai gần S + is/ am/ are going to + V inf + O

We are going to hold a party this year. (Chúng tôi định sẽ tổ chức một bữa tiệc trong năm nay.)

→ S + is/ am/ are going to BE + V inf (by O)

A party is going to be held this year by us. (Một bữa tiệc sẽ được tổ chức trong năm nay bởi chúng tôi.)

Tương lai tiếp diễn S + will be + V_ing + O

I will be washing dishes this time tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ rửa chén)

→ S + will be + being + V3 (+ by Sb/O)

Dishes will be being washed by me this time tomorrow. (Ngày mai chén sẽ được tôi rửa)

Tương lai hoàn thành S + will have + V3 + O

They will have completed the task by the end of January. (Họ sẽ hoàn thành bài tập vào cuối tháng 1)

→ S + will have + been + V3 (+ by Sb/ O)

The task will have been completed by the end of January. (Bài tập sẽ được họ hoàn thành vào cuối tháng 1)

4. Câu bị động (Passive Voice) với động từ khiếm khuyết

Riêng với động từ khuyết thiếu, công thức của câu bị động có sự khác biệt một chút:

S + modal verb + be + V3 (+ by O)

Ví dụ:

Children should not eat too much fast food. (Trẻ em không nên ăn quá nhiều thức ăn nhanh.)

Fast food should not be eaten too much by children. (Thức ăn nhanh không nên được ăn quá nhiều bởi trẻ em.)

Ngoài ra, đối với một số động từ mà theo sau đó là 1 động từ bổ trợ khác ở dạng thức “To V” hoặc “V-ing”, khi đưa về thể bị động sẽ được chia lần lượt là “to be V3/PP” và “being V3/ PP

Câu chủ động Câu bị động Câu chủ động Câu bị động Want to_V Want to be p.p Avoid V-ing Avoid being pp Need to_V Need to be p.p Prevent … from V-ing Prevent … from being pp Ví dụ:

I want to be taken care of by my mom. (Tôi muốn được mẹ chăm sóc)

This car needs to be repaired. (Chiếc ô tô này cần được sửa chữa)

Ví dụ:

She avoid being complained by customers. (Cô ấy tránh việc bị phàn nàn bởi khách hàng)

The government should prevent animals from being killed(Chính phủ nên ngăn cản việc động vật bị giết)

III. Các dạng câu bị động (Passive voice)

1. Câu bị động với các động từ có 2 tân ngữ như: give, lend, send, show, buy, make, get,… thì ta sẽ có 2 câu bị động

Ví dụ:

He sends his relative a letter. → His relative was sent a letter. → A letter was sent to his relative

2. Câu bị động có động từ tường thuật

Động từ tường thuật: assume, think, consider, know, believe, say, suppose, suspect, rumour, declare, feel, find, know, report,…

S: Chủ ngữ – S’: Chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ – O’: Tân ngữ bị động

S + V + that + S’ + V’ + O …

Cách 1: S + be + V_ed/V3 + to V’

Cách 2: It + be + V_ed/V3 + that + S’ + V’

Ví dụ:

People say that Adam is very rich. → Adam is said to be very rich. → It’s said that Adam is very rich.

3. Khi câu chủ động là câu nhờ vả với “have”, “get”, “make”…

S + have + Sb + V + O …

S + have + O + V3/V_ed + (by Sb)

Ví dụ:

Marie has her daughter buy a cup of coffee. → Marie has a cup of coffee bought by her daughter.

S + make … + Sb + V + O …

Sb + be + made + to V + O …

Ví dụ:

John makes the hairdresser cut his hair. → His hair is made to cut by the hairdresser.

S + get + Sb + to V + O…

→ S + get + O + to be + V3/V_ed (by sb)

Ví dụ:

Julie gets her husband to clean the kitchen for her. → Julie gets the kitchen cleaned by her husband.

4. Khi câu chủ động là câu hỏi Y/N question:

Do/does + S + V-infi + O …?

→ Am/ is/ are + S’ + V3/V_ed + (by O)?

Ví dụ:

Do you clean your classroom? → Is your classroom cleaned (by you)?

Did + S + V-infi + O…?

→ Was/were + S’ + V3/V_ed + by + …?

Ví dụ:

Can you bring your workbook to my desk? → Can you workbook be brought to my desk?

Modal verbs + S + V-infi + O + …?

→ Modal verbs + S’ + be + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Can you move the table? → Can the table be moved?

Have/has/had + S + Ved/P2 + O + …?

→ Have/ has/ had + S’ + been + V3/V_ed + by + O’?

Ví dụ:

Has she done her homework? → Has her homework been done (by her)?

5. Câu bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến như: think, say, suppose, believe, consider, report…

Ví dụ:

People think she bought the flower in the opposite store. → It is thought that she bought the flower in the opposite store. → She is thought to have bought the flower in the opposite store.

6. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan như: see, hear, watch, look, notice,…

Diễn tả hành động đang xảy ra bị 1 hành động khác xen vào hoặc việc ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành động.

S + be + V3/V_ed + Sb + V_ing (nhìn/ xem/ nghe… ai đó đang làm gì)

Ví dụ:

He watched them playing basketball. → They were watched playing basketball.

Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu đến cuối.

S + be + V3/V_ed + Sb + V (nhìn/ xem/ nghe… ai đó làm gì)

Ví dụ:

I heard her cry. → She was heard to cry.

7. Khi câu chủ động là câu mệnh lệnh

Khẳng định: V + O Let + O + be + V3/V_ed Phủ định: Don’t + V + O Don’t let + O + be + V3/V_ed

Ví dụ:

Do the exercise! → Let the exercise be done!

Don’t leave her alone! → Don’t let her be le
ft alone!

Trên đây là kiến thức bài học về Câu bị động (Passive voice) trong tiếng Anh hi vọng sẽ giúp các bạn có thể học tiếng Anh được hiệu quả hơn. Hi vọng sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn về cách dùng Câu bị đông (Passive voice) sao cho phù hợp với từng ngữ cảnh.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện thật tốt!

Top 14 câu bị động của thì hiện tại đơn tổng hợp bởi Luce

Công thức và cấu trúc câu bị động trong tiếng anh – English4u

 • Tác giả: english4u.com.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.6 (284 vote)
 • Tóm tắt: 2. Bảng chia câu chủ động sang câu bị động ở các thì ; Quá khứ tiếp diễn. S + was/were + V-ing + O · S + was/were + being + P2 ; Quá khứ hoàn thành. S + had + P2 + …

Những điều cần biết về câu bị động

 • Tác giả: anhnguathena.vn
 • Ngày đăng: 03/31/2022
 • Đánh giá: 4.48 (417 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tại đơn:
  Hiện tại tiếp diễn:
  Thì:
  Hiện thoại hoàn thành:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không chỉ là ngữ pháp chắc chắn có mặt trong TOEIC, câu bị động còn là ngữ pháp quen thuộc trong Writing IELTS, trong bài thi đại học hay cả trong giao tiếp. Bởi sự quan trọng của ngữ pháp này, Athena sẽ giúp bạn tổng hợp các dạng bị động của từng …

Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn luyện tập tại nhà!(Có đáp án)

 • Tác giả: bhiu.edu.vn
 • Ngày đăng: 02/23/2022
 • Đánh giá: 4.25 (551 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập câu bị động cho thì hiện tại đơn · 1. They grow coffee in more than 50 countries around the world. · 2. The book was bought yesterday. · 3.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu bị động trong thì hiện tại đơn được xem là mẫu câu tương đối khó đối với nhiều bạn khi mới bắt đầu học tiếng Anh. Cần có thời gian luyện tập để hiểu được bản chất và cách sử dụng của mẫu câu này. Hôm nay, hãy cùng Bhiu.edu.vn làm những bài tập …

BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.01 (241 vote)
 • Tóm tắt: Đặc biệt khi bạn viết lại câu ở dạng bị động, cần chú ý thì của câu bị động phải giống với thì ở câu chủ động. … Câu bị động ở thì hiện tại đơn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là các loại cấu trúc câu bị động trong Tiếng Anh mà bạn cần nắm vững. Câu bị động là phần kiến thức tương đối phức tạp và được áp dụng rất nhiều trong bài tập viết lại câu. Nếu bạn đang ôn tập thể chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, …

Câu bị động trong tiếng Anh: Công thức Passive Voice và cách chuyển đổi

Câu bị động trong tiếng Anh: Công thức Passive Voice và cách chuyển đổi
 • Tác giả: langgo.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.79 (501 vote)
 • Tóm tắt: 1. Thì hiện tại đơn – Present Simple Tense · 2. Thì hiện tại tiếp diễn – Present Continuous Tense · 3. Thì hiện tại hoàn thành – Present Perfect Tense · 4. Thì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu bị động (Passive Voice) là một chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh quan trọng, dùng trong các kì thi trung học phổ thông, TOEIC, IELTS… Vậy câu bị động là gì và công thức chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động là gì? Hãy theo dõi bài học dưới đây …

Câu bị động (Passive Voice): Công thức, biến thể và cách dùng chuẩn xác nhất [Có bài tập]

Câu bị động (Passive Voice): Công thức, biến thể và cách dùng chuẩn xác nhất [Có bài tập]
 • Tác giả: talkfirst.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 3.6 (491 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tại đơn:
  Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
  Hiện tại hoàn thành:
  Hiện tại tiếp diễn:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn không ít người học tiếng Anh đã từng nghe câu này từ giáo viên tiếng Anh hoặc giáo viên ngôn ngữ của mình. Thật vậy, nếu như trong tiếng Việt, người ta thường có xu hướng sử dụng câu chủ động, để danh từ chỉ người/ con vật/… thực hiện hành …

Thể bị động của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh – Passive voice

 • Tác giả: cafephim213.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.47 (410 vote)
 • Tóm tắt: Thể bị động của thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh – Passive voice · – Khẳng định : S + am/is/are + V (P.P) + (by object1) + (object2) · – Phủ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những mảng kiến thức vô cùng lớn và là nền tảng của những người học tiếng Anh là kiến thức về 12 thì trong tiếng Anh. Với mảng kiến thức rộng lớn này mình đã nhắc lại cho các bạn ở những bài viết đầu tiên. Đối với người học Tiếng Anh, họ …

7 CÂU BỊ ĐỘNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN mới nhất

7 CÂU BỊ ĐỘNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN mới nhất
 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.22 (562 vote)
 • Tóm tắt: Chủ động: Subject + Verb + Object. => Bị động: Subject (là O của câu chủ động) + am/is/are + V3 + by Object (là Subject của câu chủ động.).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thể bị động (Passive Voice) là một cấu trúc Tiếng Anh phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày và các văn bản học thuật. Để chinh phục được các chứng chỉ quốc tế danh giá như IELTS hay TOEIC, nắm vững kiến thức về cấu trúc và cách …

Công thức và cấu trúc câu bị động trong tiếng Anh (Passive voice)

 • Tác giả: anhnguoxford.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 3.1 (388 vote)
 • Tóm tắt: 1. Hiện tại đơn:
  6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
  2. Hiện tại tiếp diễn:
  5. Hiện tại hoàn thành:

CÂU BỊ ĐỘNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

CÂU BỊ ĐỘNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
 • Tác giả: alibabaenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.93 (75 vote)
 • Tóm tắt: Câu bị động (Passive Voice) là câu có chủ ngữ là người hay vật, chịu tác động của một hành động nào đó. Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh đến đối …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thể bị động (Passive Voice) là một cấu trúc Tiếng Anh phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hằng ngày và các văn bản học thuật. Để chinh phục được các chứng chỉ quốc tế danh giá như IELTS hay TOEIC, nắm vững kiến thức về cấu trúc và cách …

Tất tần tật kiến thức về câu bị động thì hiện tại đơn

 • Tác giả: tienganhtot.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 2.81 (174 vote)
 • Tóm tắt: Câu bị động thì hiện tại đơn là câu được dùng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện hành động được nhắc đến. Công thức: S + is/am/are + …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là kiến thức về câu bị động thì hiện tại đơn – thì đơn giản nhất. Hãy học kỹ và bổ sung vào phần cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đi nào. Tiếng Anh thật dễ nếu bạn thực sự chăm chỉ và nghiêm túc với nó. Tiếng Anh Tốt chúc bạn thành công trên con …

Câu bị động là gì? Cấu trúc, công thức và cách nhận biết Passive Voice

 • Tác giả: zim.vn
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 2.79 (115 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích: Vì có trạng từ “everyday” do vậy động từ sử dụng ở thì hiện tại đơn và chủ ngữ là “the room”: số ít nên dùng động từ “is”. was …

PASSIVE VOICE (Câu bị động) – Cấu trúc theo các thì, bài tập chi tiết

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.57 (115 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc câu bị động; Công thức tổng quát; Câu bị động thì hiện tại đơn; Bị động … Theo mỗi thì sử dụng thì cấu trúc của câu bị động cũng thay đổi theo.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush) …………………… to form a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, and cement …

Câu Bị Động (Passive Voice)

 • Tác giả: tienganh365.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.52 (102 vote)
 • Tóm tắt: 1. Hiện tại đơn:
  6. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
  5. Hiện tại hoàn thành:
  2. Hiện tại tiếp diễn:

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You