Khám phá 10+ cho các thao tác sau tốt nhất hiện nay

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về cho các thao tác sau hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

1 Cho các thao tác sau :B1: Tạo bảngB2: Đặt tên và lưu cấu trúcB3: Chọn khóa chính

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 4.93 (696 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi : Cho các thao tác sau : B1: Tạo bảng. B2: Đặt tên và lưu cấu trúc. B3: Chọn khóa chính cho bảng. B4: Tạo liên kết. Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực …

2 Cho các thao tác sau :B1: Tạo bảng

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 4.73 (389 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cho các thao tác sau : B1: Tạo bảng. B2: Đặt tên và lưu cấu trúc. B3: Chọn khóa chính cho bảng. B4: Tạo liên kết. Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực …

3 BÀI 11 CÁC THAO TÁC VỚI CSDL QUAN HỆ

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 4.57 (356 vote)
 • Tóm tắt: C. Đặt tên các trường và chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường D. Câu A và C đúng. Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

4 Cho các thao tác sau : 1. Lựa chọn một cành khoẻ, không bị sâu bệnh 2. Đắp bầu đất bao quanh phần thân bị lột vỏ 3. Khi bầu đất xuất hiện rễ thì cắt cành đem đi trồng 4. Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.31 (310 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau : 1. … Lột bỏ một khoanh vỏ trên cành vừa chọn Em hãy sắp xếp các thao tác trên theo trình tự sớm muộn trong quy trình chiết cành.

5 Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút(2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọcTrình

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 4.12 (352 vote)
 • Tóm tắt: Bạn có biết? Tin học, tiếng Anh: informatics, tiếng Pháp: informatique, là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu quá trình tự động hóa việc tổ chức, lưu trữ, …

6 Cho các thao tác sau : B1: Tạo bảng B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạo liên kết Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau: A

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.8 (598 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau : B1: Tạo bảng B2: Đặt tên và lưu cấu trúc B3: Chọn khóa chính cho bảng B4: Tạo liên kết Khi tạo lập CSDL quan hệ ta …

7 Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút  (2) Nháy nút  (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 10/29/2022
 • Đánh giá: 3.67 (586 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫuTrình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc …

8 Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút(2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọcTrình

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.43 (250 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút(2) Nháy nút (3) Chọn ô có dữ liệu cần lọcTrình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu …

9 Cho các thao tác sau: (1)  Nháy nút  (2)  Nháy nút  (3)  Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 3.31 (512 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút. (2) Nháy nút. (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu. Trình tự các thao tác để thực hiện đư&#7907
  ;c việc …

10 Cho các thao tác sau: a) Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn. b) Nháy chuột vào tên của cột. c) Chọn Delete. Hãy cho biết cách sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện xóa cột?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.19 (407 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau:a) Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn.b) Nháy chuột vào tên của cột.c) Chọn Delete.Hãy cho biết cách sắp xếp thứ tự các thao tác để thực …

11 Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút  (2) Nháy nút  (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu Trình tự các thao tác để thực hiện việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 10/01/2022
 • Đánh giá: 2.95 (139 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Trong Access, nút lệnh này · Câu 2: Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút: · Câu 3: Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường …

12 Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.69 (193 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc …

13 Cho dãy các thao tác sau đây: a) Max <- a b) Nếu Max < b thì Max <- b c) Nhập a, b d) Thông báo Max và kết thúc Sắp xếp thứ tự các thao tác để nhận được thuật toán tìm giá trị lớn nhất của hai số nguyên a và b: • A. c – a – b – d • B. a – b – c – d • C. c – d – a – b • D. c – b – d – a

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 11/13/2022
 • Đánh giá: 2.67 (115 vote)
 • Tóm tắt: Cho dãy các thao tác sau đây: a) Max <- a b) Nếu Max < b thì Max <- b c) Nhập a, b d) Thông báo Max và kết thúc Sắp xếp thứ tự các thao tác …

14 Cho các thao tác sau: (1) Nháy nút – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.57 (125 vote)
 • Tóm tắt: Cho các thao tác sau:(1) Nháy nút (2) Nháy nút (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫuTrình tự các thao tác để thực hiện …

15 Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.41 (133 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:… Bài 15. Chỉnh sửa văn bản – Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6. Thực hiện các thao tác sau đây …

16 Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 2.39 (136 vote)
 • Tóm tắt: – Chọn khoá chính cho bảng bằng cách để hệ QTCSDL tự động chọn hoặc ta xác định khoá thích hợp trong các khoá của bảng làm khoá chính. – Đặt tên …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You