Lưu ngay 10+ công thức i wish hay nhất bạn cần biết

công thức i wish hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

cấu trúc wish và cách sử dụng

PHẦN A Các quy tắc của cấu trúc WISH

WISH ở thì tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một việc trong tương lai.

Cấu trúc Wish trong tương lai:

Ví dụ:

 • I wish I would be a teacher in the future. (Tôi ước mình sẽ trở thành thầy giáo trong tương lai.)
 • She wishes she would be better in the future. (Cô ấy ước rằng cô ấy sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai.)
 • They wish they could go to Holland someday. (Họ ước rằng họ có thể đi đến Hà Lan một ngày nào đó.)

Câu ước ở hiện tại dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở hiện tại, hay giả định một điều ngược lại so với thực tế.

Cấu trúc wish ở hiện tại:

Ví dụ:

 • I wish I were rich. (But I am poor now.) (Tôi ước gì mình giàu. (Nhưng giờ tôi nghèo.))
 • Henry wishes he were here with us. (But he is not.) (Henry ước rằng anh ấy đang ở đây với chúng ta. (Nhưng anh ấy không có))
 • I wish I were him, so I could understand how he fells. (But I am not) (Tôi ước là anh ấy, để có thể hiểu anh cảm thấy thế nào. (Nhưng tôi không phải))

Câu ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ.

công thức cấu trúc wish trong quá khứ:

Ví dụ:

 • I wish I had met her yesterday. ( I didn’t meet her). (Tôi ước gì tôi đã gặp cô ấy ngày hôm qua. (Tôi đã không gặp cô ấy.))
 • She wishes she could have been there. (She couldn’t be there) (Cô ấy ước gì cô ấy đã đến đó hôm qua. (Cô ấy đã không thể đến đó))
 • May wishes she had done her homework before sleep. ( She didn’t do) (May ước gì cô ấy đã làm xong bài tập trước khi ngủ. (Cô ấy đã không làm))

PHẦN B các cấu trúc WISH đặc biệt

Ví dụ:

 • I wish to go out with you next Sunday. (Tôi ước có thể ra ngoài với bạn chủ nhật tới.)
 • I wish to go camping with them. (Tôi ước có thể đi cắm trại với họ.)
 • I wish to learn the truth of her. (Tôi ước mình có thể biết sự thật về cô ấy.)

Cấu trúc này dùng để đưa ra lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe.

Ví dụ:

 • I wish happiness and health to you. (Tôi chúc hạnh phúc và sức khỏe đến với bạn.)
 • We wish you the best. (Chúng tôi chúc bạn điều tốt đẹp nhất.)

Ví dụ:

 • She wishes him not to play game anymore. (Cô ấy ước gì anh ta đừng chơi game nữa.)
 • His father wished him to talk to the President. (Cha anh ta ước gì anh ấy nói chuyện với ngài Hiệu trưởng.)

Ví dụ một đoạn hội thoại như sau:

A: I have got a health test tomorrow. Wish me luck! (Tôi có bài kiểm tra sức khỏe ngày mai. Chúc tôi may mắn đi!)

B: Really? Good luck!! Everything will be good!! (Thế à? Chúc may mắn nhé!! Tất cả mọi thứ sẽ tốt thôi!!)

Cấu trúc này dùng để miêu tả một sự hối tiếc sẽ diễn ra trong tương lai.

Ví dụ:

 • Someday, Lisa is going to wish she had taken her parent’s advice. (Một ngày nào đó, Lisa sẽ ước rằng cô ấy đã nghe lời khuyên của bố mẹ.)
 • When you are older, you will wish that you had studied hard. (Khi mà con lớn hơn, con sẽ ước gì mình đã học hành chăm chỉ.)

Cấu trúc này dùng để diễn tả chúng ta hối tiếc điều gì đó, rằng điều gì đó xảy ra không như ý chúng ta muốn. Khi ta dùng WISH theo cách này, ta dùng Past Tense – Thì Quá khứ nhưng ý nghĩa là hiện tại:

Ví dụ:

 • I wish I knew what to do about the problem. (I don’t know and I regret this.) (Tôi ước tôi biết phải làm gì với sự cố. (Tôi không biết và tôi hối tiếc vì điều này))
 • I wish you didn’t have to go soon. (You have to go now) (Ước gì bạn không phải đi sớm như vậy. (Bạn phải đi))
 • Do you wish you lived near the sea? ( You don’t live near the sea.) (Bạn có ước được sống gần biển không? (Bạn không sống gần biển))

Để nói về việc chúng ta hối tiếc điều gì đó trong quá khứ, ta dùng WISH + HAD V3.

Ví dụ:

 • I wish I had known about the party. I would have gone. (I didn’t know) (Ước gì tôi biết về bữa tiệc. Tôi sẽ tham dự. (Tôi đã không biết))
 • It was a stupid thing to say, I wish I hadn’t said it. (I said it) (Đó là lời nói ngu ngốc, ước gì tôi đã không nói. (Tôi đã nói.))

Tôi ước mình có thể làm gì đó. = Tôi tiếc vì mình không thể làm gì đó.

Cấu trúc này dùng để nói về việc chúng ta hối tiếc điều gì đó đang xảy ra, là một sự hối tiếc cho một điều không có thật.

Ví dụ:

 • I’m sorry I have to go. I wish I could stay longer. (But I can’t) (Tôi xin lỗi tôi phải đi. Ước gì tôi có thể ở lại lâu hơn. (Nhưng tôi không thể))
 • I’ve met that man before. I wish I could remember his name. (But I can’t) (Tôi đã gặp ông ấy trước đây. Ước gì tôi có thể nhớ được tên ông ấy. (Nhưng tôi không thể nhớ))
 1. Chúng ta dùng cấu trúc này khi ta muốn điều gì đó xảy ra hoặc thay đổi.

Thường người nói nghĩ rằng điều này sẽ không xảy ra, nên cấu trúc này hầu như chỉ dùng để than phiền.

Ví dụ:

It’s been raining all day. Jill doesn’t like it. She says: “I wish it would stop raining.” (Trời đã mưa cả ngày. Jill không thích vậy. Cô ấy nói: “Ước gì trời hết mưa.”)

➜ Jill would like the rain to stop, but this will probaly not happen. (Jill muốn trời hết mưa, nhưng việc này khó có thể xảy ra.)

 1. Cấu trúc này dùng để than phiền về một tình huống nào đó.

Ví dụ:

 • The phone has been ringing for 5 minutes. I wish somebody would answer it. (Điện thoại đã reo suốt 5 phút rồi. Ước gì ai đó nghe điện thoại.)
 • I wish you would do something instead of just sitting and doing nothing. (Ước gì bạn sẽ làm gì đó thay vì cứ ngồi đó và không làm gì cả.)
 1. Cấu trúc này dùng để than phiền về việc ai đó cứ lặp đi lặp lại hành động gì đó.

Ví dụ:

I wish you wouldn’t keep interrupting me. (Ước gì bạn đừng cứ ngắt lời tôi mãi.)

PHẦN C PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG HOPE VÀ WISH

Hai động từ này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách
sử dụng và ngữ pháp.

Sự khác nhau có thể nói đến 2 điều căn bản:

Ví dụ:

We hope that they will come. (We don’t know if they are coming or not) (Chúng tôi hy vọng họ sẽ đến. (Chúng tôi không biết họ có đến hay không))

➜ We wish that they could come. (We know they can’t come) (Chúng tôi ước rằng họ có thể đến. (Chúng tôi biết họ không đến được))

Thì (tense) của mệnh đề sau HOPE có thể là bất kỳ thì nào, trong khi sau WISH bắt buộc không được ở thì hiện tại (Present Tense).

Ví dụ:

We hope that he came there yesterday. (We don’t know if he came there or not). (Chúng tôi hy vọng rằng anh ta đến đó hôm qua. (Chúng tôi không biết anh ấy có đến đó không).)

➜ We wish that he had come there yesterday. (We know he didn’t come). (Chúng tôi ước gì anh ấy đến đó hôm qua. (Chúng tôi biết rằng anh ấy không đến).)

Ví dụ:

Sai: I wish that you would get that letter before you go away.

Đúng: I hope you get that letter before you go away.

(Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được lá thư đó trước khi đi xa.)

Cách chúng ta thay đổi giữa WISH và HOPE:

 • I wish you a pleasant stay here. (Tôi chúc anh ở lại đây vui vẻ.)
 • I hope you have a pleasant stay here. (not I wish you have) (Tôi mong anh ở lại đây vui vẻ. (không dùng I wish you have))

Top 15 công thức i wish tổng hợp bởi Luce

CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC WISH CÂU ƯỚC TRONG TIẾNG ANH VÀ BÀI TẬP

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.79 (354 vote)
 • Tóm tắt: Dùng WISH ở thì tương lai với ý nghĩa mong muốn của người nói với 1 sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai. Công thức chung như sau: (+) S1 + wish(es) + S2 …

Cấu trúc wish – Cách Dùng, Công Thức, Lưu Ý Và Bài Tập Áp Dụng

Cấu trúc wish - Cách Dùng, Công Thức, Lưu Ý Và Bài Tập Áp Dụng
 • Tác giả: fastenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/19/2022
 • Đánh giá: 4.52 (339 vote)
 • Tóm tắt: Công thức:
  Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed:
  Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed:
  Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Ước gì tôi có thật nhiều tiền” nói như thế nào trong Tiếng Anh nhỉ? Đây chính là lúc bạn cần đến cấu trúc WISH (Câu điều ước) – Một cấu trúc cực kỳ phổ biến và hữu dụng trong giao tiếp đời sống lẫn các kỳ thi. Cùng Fast English tìm hiểu về cách …

[Phải Biết] Cấu trúc WISH và IF ONLY: Cách dùng, Công thức và bài tập giải chi tiết

[Phải Biết] Cấu trúc WISH và IF ONLY: Cách dùng, Công thức và bài tập giải chi tiết
 • Tác giả: edutrip.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 4.39 (420 vote)
 • Tóm tắt: Cấu trúc If Online:
  (-) Câu Phủ Định:
  (+) Câu Khẳng Định:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Nếu như mình giỏi tiếng Anh, thì mình đã có nhiều cơ hội hơn”. Đây có lẽ là ước nguyện của rất nhiều bạn, tiếng Anh không chỉ mang lại cơ hội mà còn tiền tài và quan hệ cho các bạn, nhưng đừng lo không bao giờ là muộn cả. Hôm nay để nói về ước …

Cấu trúc Wish: Công thức, cách dùng cho từng trường hợp

 • Tác giả: jes.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Đánh giá: 4.01 (531 vote)
 • Tóm tắt: 3. Câu wish ở hiện tại ; Công thức, S + wish/wishes + S + V-ed/V2, S + wish/wishes + S + did not + V-inf ; Ví dụ, I wish I were rich. I wish that …

Cấu trúc Wish trong Tiếng Anh – Công thức và cách sử dụng

Cấu trúc Wish trong Tiếng Anh - Công thức và cách sử dụng
 • Tác giả: unica.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 3.85 (323 vote)
 • Tóm tắt: + I wish I studied very good. (Tôi ước tôi học thật giỏi). + If only the boy were here. (Giá mà cậu con trai đó ở đây).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc wish và cách sử dụng wish chắc hẳn sẽ khiến nhiều bạn cảm thấy “hại não” và bị nhầm lẫn 3 cách sử dụng với nhau. Để có thêm nhiều kiến thức, cách sử dụng câu, học ngữ pháp tiếng Anh chúng tôi khuyên bạn nên có một lộ trình học bài bản nhất …

Công thức Wish cực đơn giản cực đầy đủ cho bạn

 • Tác giả: tienganhtot.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 3.72 (523 vote)
 • Tóm tắt: I wish I didn’t need to study today – Tôi ước tôi không phải học hôm nay; If only I lived there – Ước gì tôi sống ở đó. Lưu ý: Trong vế sau …

Cấu trúc Wish – Công thức cách dùng và bài tập có đáp án

 • Tác giả: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng: 09/09/2022
 • Đánh giá: 3.4 (449 vote)
 • Tóm tắt: I wish I were a bit taller. (Ước gì tôi cao hơn một chút.) Tim wishes he didn’t have to sell his car. (Tim ước anh ấy không phải …

Câu điều ước WISH và những điều cần biết

Câu điều ước WISH và những điều cần biết
 • Tác giả: onthiielts.com.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.28 (509 vote)
 • Tóm tắt: Câu điều ước WISH và những điều cần biết · 1. Câu điều ước là gì? · 2. Công thức và cách dùng câu điều ước. 2.1. Cấu trúc câu điều ước ở hiện tại.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu Wish hay còn gọi là câu điều ước được coi là một trong những chủ điểm ngữ pháp căn bản, chính vì vậy mẫu câu này trở nên thông dụng và phổ biến trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp giúp bạn một cách đơn giản và dễ hiểu nhất về các kiến …

Cấu trúc Wish, cấu trúc if only | Công thức & bài tập

 • Tác giả: verbalearn.com
 • Ngày đăng: 07/30/2022
 • Đánh giá: 3.08 (375 vote)
 • Tóm tắt: Ex: I wish I had a car = If only I had a car. (Ước gì tôi có một chiếc xe ô tô). √ Past Subjunctive (quá khứ giả định): là một hình thức chia …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cấu trúc wish là một trong những điểm ngữ pháp được sử dụng khá nhiều trong các bài tập cũng như giao tiếp. Ngoài wish ra, người ta còn sử dụng if only để diễn tả ý tương đương. Ở bài viết này, VerbaLearn sẽ trình bày tất cả các vấn đề liên quan đến …

Ý nghĩa, cách dùng của công thức wish lớp 9

 Ý nghĩa, cách dùng của công thức wish lớp 9
 • Tác giả: thoitiet.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.97 (85 vote)
 • Tóm tắt: Công thức wish có thể được sử dụng để thể hiện mong ước, nuối tiếc về một việc không xảy ra ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ. Cách dùng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tất cả các kiến thức về công thức wish mà chúng tôi tìm h
  iểu được, hy vọng nội dung trong bài viết này sẽ trở thành một thành phần thuộc cuốn cẩm nang tiếng Anh của bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo của Dự báo …

Mệnh đề wish và if only – Cấu trúc cách dùng kèm bài tập có đán án

 • Tác giả: tienganhduhoc.vn
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.74 (115 vote)
 • Tóm tắt: Đăng ký thành công … Trên đây là một số kiến thức chúng tôi đã tổng hợp kèm các bài tập chi tiết về Mệnh đề wish và if only. Đây là các cấu trúc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn. Đây cũng là một đơn vị kiến thức rất phổ biến, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày nên các bạn hãy xem kĩ để dùng không chính xác dẫn đến nghĩa của câu nói lủng củng, khiến cho mục đích giao tiếp lệch …

[Cấu trúc Wish] Câu ước hiện tại đơn: Định nghĩa, cách dùng và bài tập ứng dụng

 • Tác giả: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.68 (186 vote)
 • Tóm tắt: Công thức câu ước thì hiện tại đơn … Cách dùng câu ước thì hiện tại: Cấu trúc wish có thể được dùng trong văn nói hoặc văn viết để diễn tả những …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu ước trong Tiếng Anh cũng tương tự như câu ước trong Tiếng Việt – tức dùng để diễn tả những điều ước, những điều mà chúng ta mong muốn trong tương lai, hiện tại và cả quá khứ. Hãy cùng Monkey tìm hiểu chi tiết hơn về cách hình thành và cách dùng …

Cấu trúc Wish (câu điều ước) trong tiếng Anh

 • Tác giả: ieltsvietop.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 2.65 (52 vote)
 • Tóm tắt: If only để thể hiện mong muốn của bản thân. If only được sử dụng giống như I wish nhưng mang nghĩa mãnh liệt hơn. Công thức: – If …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là tất tần tật điểm ngữ pháp liên quan đến cấu trúc Wish mà Vietop tổng hợp. Bên cạnh đó để việc học tiếng Anh nói chung và học IELTS nói riêng bạn hãy tìm cho mình một phương pháp học hiệu quả và lộ trình học phù hợp nhất nhé. Chúc các bạn …

Cấu trúc Wish: Công thức, Cách dùng, Lưu ý, Bài tập có đáp án chi tiết

Cấu trúc Wish: Công thức, Cách dùng, Lưu ý, Bài tập có đáp án chi tiết
 • Tác giả: wowenglish.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.53 (86 vote)
 • Tóm tắt: b. Ở thì quá khứ: · I wish I had learned how to play the piano. (Tôi ước rằng tôi đã học cách chơi piano.) · They wish she hadn’t studied abroad.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: WISH là động từ thể hiện mong muốn hay ước nguyện của người nói hoặc là người được nhắc đến. Tuy nhiên, khi đặt WISH trong những cấu trúc khác nhau, ở những thời điểm khác nhau thì động từ này cũng có thể mang những ý nghĩa và sắc thái hoàn toàn …

Cấu trúc wish và những cách dùng thông dụng nhất

Cấu trúc wish và những cách dùng thông dụng nhất
 • Tác giả: anhngumshoa.com
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 2.45 (168 vote)
 • Tóm tắt: I wish you wouldn’t leave your clothes all over the floor. I wish I would be an astronaut in the future. If only I would take the trip with you next day. If …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book. 5. I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow. 6. I wish I (was/ were/ am) your sister. 7. I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday. 8. She wishes she (will/ would/ can) …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You