Bỏ túi 10+ cost of goods sold là gì hot nhất hiện nay

Luce mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về cost of goods sold là gì hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Định nghĩa Cost of Goods Manufactured là gì?

“Cost of Goods Manufactured hay COGM có nghĩa là giá vốn hàng hóa được sản xuất, nó là một thuật ngữ kế toán biểu thị tổng chi phí phát sinh từ việc biến tồn kho nguyên vật liệu thô thành tồn kho thành phẩm trong một khoảng thời gian nhất định”. Nó cung cấp chi tiết rỏ ràng về chi phí sản xuất, làm cho COGM trở thành một KPI vô cùng quan trọng để phân tích lợi nhuận của các công ty.

Cost of Goods Manufactured (COGM) bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất từ ​​hàng tồn kho và tổng chi phí nhà máy cho đến nhân công. Nó được tính bằng cách cộng tổng chi phí chuẩn bị sản xuất (nguyên vật liệu, vận chuyển nguyên vật liệu,…) và chi phí trong quá trình sản xuất (nhân công, thiết bị,…) sau đó lấy tổng của chúng trừ đi lượng tồn kho WIP (tồn kho bán thành phẩm) cuối cùng.

Tại sao Cost of Goods Manufactured lại quan trọng?

Như đã nói ở trên, COGM là một cách tốt để có được dữ liệu chung về chi phí sản xuất của bạn và cách chúng tương ứng với lợi nhuận của doanh nghiệp. Biết COGM cho phép bạn tăng lợi nhuận bằng cách thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.

Hơn nữa Cost of Goods Manufactured còn giúp các công ty:

– Quản lý tốt hơn hàng tồn kho của họ;

– Lưu giữ hồ sơ tài chính tốt hơn;

– Phát triển các chiến lược giá tốt hơn;

– Theo dõi sự phát triển kinh doanh.

Những lợi ích này làm cho giá vốn sản xuất trở thành một KPI quan trọng để theo dõi đối với mọi doanh nghiệp sản xuất.

Cách tính Cost of Goods Manufactured

COGM bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc tạo ra thành phẩm, bao gồm:

 1. Nguyên liệu sử dụng trực tiếp : Bạn có thể tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bằng cách lấy tồn kho nguyên vật liệu đầu kỳ, cộng chi phí nguyên vật liệu đã mua và trừ đi tồn kho nguyên vật liệu cuối kỳ.
 2. Lao động trực tiếp sử dụng : Tiền lương của những người lao động trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, tức là những công nhân trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm đó.
 3. Chi phí sản xuất khác có liên quan : Bao gồm các vật liệu gián tiếp được sử dụng trong sản xuất nhưng không nhất thiết phải là một phần của sản phẩm (ví dụ: keo, giấy nhám, chất bôi trơn, v.v.); lao động gián tiếp như giám sát, kiểm tra chất lượng, quản lý nguyên vật liệu, và những lao động khác không chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc sản xuất hàng hóa nhưng hỗ trợ cho hoạt động sản xuất; khấu hao mặt bằng và thiết bị sản xuất; tiền thuê nhà, chi phí điện nước, bảo hiểm…

Tất cả các chi phí nêu trên tạo nên Tổng chi phí sản xuất.

COGM cũng hạch toán Hàng tồn kho WIP Đầu kỳ , tức là giá vốn của hàng hóa đang sản xuất dang dỡ, chưa thành phẩm trong quá trình sản xuất thuộc kỳ kế toán đó.

Để tính toán Cost of Goods Manufactured, chỉ cần thêm tồn kho WIP đầu kỳ vào Tổng chi phí sản xuất và trừ đi tồn kho WIP cuối kỳ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tổng chi phí của hàng hóa đã được hoàn thành trong khoảng thời gian được chỉ định.

Ví dụ : Một công ty sản xuất nội thất kỳ trước đó thống kê được lượng nội thất đang sản xuất chưa thành phẩm có giá trị khoảng 100 triệu, đây chính là tồn WIP đầu kỳ. Nguyên liệu thô trước đó vẫn còn tồn kho có giá trị khoảng 30 triệu. Trong kỳ này, công ty sản xuất tiếp một lượng đồ nội thất nên nhập bổ sung thêm 20 triệu tiền nguyên liệu thô. Đến cuối kỳ nguyên liệu thô còn lại khoảng 10 triệu.

Ta có thể tính được chi phí nguyên liệu trực tiếp như sau : NLTT = 30 triệu + 20 triệu -10 triệu = 40 triệu

Giả sử có 4 nhân công tham gia trực tiếp sản xuất và đều được hưởng mức lương như nhau là 5 triệu. Ta có được chi phí nhân công trực tiếp trong 1 kỳ kế toán (3 tháng) :

CPNC = 5 triệu x 4 người x 3 tháng = 60 triệu

Chi phí sản xuất sẽ cộng tất cả các loại chi phí liên quan đến sản xuất và các loại chi phí khác. Chi phí nhân công gián tiếp (bảo trì, quản lý, kho hàng…) là 20 triệu / tháng, chi phí nguyên vật liệu gián tiếp (keo dán, bao bì,…) 2 triệu / tháng, chi phí thuê xưởng là 20 triệu / tháng, chi phí khác (khấu hao, bảo hiểm,…) 5 triệu / tháng.

Ta có chi phí sản xuất là : CPSX = (20 + 2 + 20 +5) x 3 tháng = 141 triệu

Gộp các chi phí này lại ta có tổng chi phí sản xuất.

TCPSX = NLTT + CPNC + CPSX = 40 + 60 + 141 = 241 triệu. Như vậy tổng chi phí sản xuất trong 1 kỳ kế toán 3 tháng là 241 triệu.

Ở cuối kỳ, sản phẩm nội thất vẫn còn đang sản xuất dang dỡ, chưa thành phẩm có giá trị là 50 triệu. Ta sẽ tính được giá vốn sản xuất COGM như sau :

Cost of Goods Manufactured (COGM) = (Tổng chi phí sản xuất + Tồn WIP đầu kỳ) – Tồn WIP cuối kỳ = (241 + 100) – 50 = 291 triệu.

Theo các tính toán như trên ta thấy được giá vốn sản xuất hàng quý của công ty nội thất sẽ khoảng 291 triệu.

So sánh Giá vốn hàng hóa sản xuất (COGM) với giá vốn hàng bán (COGS)

COGM và COGS (Cost of Goods Sold) cũng là những thuật ngữ rất giống nhau, nhưng chúng ta không được nhầm lẫn với nhau.

Trong khi Cost of Goods Manufactured (COGM) bao gồm cả những thành phẩm đã bán và những thành phẩm còn tồn kho chờ bán, thì Cost of Goods Sold (COGS) chỉ bao gồm chi phí tạo ra những sản phẩm đã được bán trong kỳ kế toán.

Tuy nhiên, COGM là một phần của công thức giá vốn hàng bán trong kế toán hàng tồn kho định kỳ. Công thức tính COGS là lấy COGM cộng cho tồn thành phẩm đầu kỳ và trừ đi tồn thành phẩm cuối kỳ.

Theo ví dụ trước, nếu công ty có số lượng hàng tồn kho thành phẩm đầu kỳ là 50 triệu và 100 triệu cuối kỳ trong quý, thì giá vốn hàng bán là:

COGS = 50 triệu + 291 triệu – 100 triệu = 241 triệu

Cost of Goods Manufactured và Cost of Goods Sold có thể khác nhau vì nhiều lý do, chẳng hạn như:

– Sản xuất nhiều hơn bán trong kỳ kế toán (nghĩa là một số mặt hàng đã được sản xuất vẫn còn trong kho chờ bán).

– Bán nhiều hơn sản xuất trong kỳ kế toán (nghĩa là một số mặt hàng đã được bán từ đợt tồn kho thành phẩm còn lại của kỳ trước).

– Một số hàng hóa thành phẩm hoặc hàng tồn kho WIP đã trở nên lỗi thời (tức là không còn nhu cầu đối với những sản phẩm đó trên thị trường nữa).

Trên đây là thông tin về Cost of Goods Manufactured là
gì? Cách tính Cost of Goods Manufactured và sự khác nhau giữa COGM với COGS. Theo dõi Mekongsoft để tiếp tục những kiến thức hữu ích về sản xuất và kinh doanh nhé.

Top 14 cost of goods sold là gì tổng hợp bởi Luce

Cost Of Goods Sold Là Gì

 • Tác giả: ceds.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.78 (467 vote)
 • Tóm tắt: Cost of goods sold xuất xắc còn gọi là giá bán vốn mặt hàng chào bán (COGS) là bất kỳ chi phí thẳng như thế nào liên quan đến việc cấp dưỡng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì hàng tồn kho là một phần quan trọng của các doanh nghiệp như nhà bán lẻ và nhà sản xuất, nên cần phải chính xác lượng hàng tồn kho được mua cũng như hàng tồn kho được bán. Về lý thuyết, điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng nó có thể phức tạp hơn …

Cost of sales là gì? Ví dụ và giải thích chi tiết

 • Tác giả: sapp.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 4.5 (271 vote)
 • Tóm tắt: Cost of Sale hay còn được gọi là giá vốn hàng bán (COGS), là tổng số tiền cần thiết để sản xuất, tạo ra và bán một sản phẩm. Do đó, duy nhất những doanh nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu giá vốn hàng bán của bạn cao, bạn sẽ trả thuế thấp hơn vì thu nhập ròng ít hơn. Tuy vậy, mặc dù việc trả ít thuế hơn có thể tiết kiệm hiệu quả tiền cho doanh nghiệp, nhưng giá vốn hàng bán cao cũng có nghĩa là doanh nghiệp của bạn không tạo ra …

Cost of goods sold là gì? Vì sao cần phải hiểu cost of goods sold?

Cost of goods sold là gì? Vì sao cần phải hiểu cost of goods sold?
 • Tác giả: odoovietnam.com.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.2 (410 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán (COGS) đề cập đến ngân sách trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty. số tài nguyên này bao gồm ngân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá vốn hàng bán (COGS) đề cập đến ngân sách trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty. số tài nguyên này bao gồm ngân sách của các vật liệu được dùng để tạo ra hàng hóa cùng với ngân sách lao động trực tiếp được dùng để …

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS)

 • Tác giả: vnbiz.com.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 4.14 (342 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán là gì? Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold, COGS) là giá trị phản ánh lượng hàng hóa đã bán được của doanh nghiệp trong …

Sự khác biệt giữa chi phí bán hàng (COGS) và chi phí bán hàng là gì?

 • Tác giả: vi.talkingofmoney.com
 • Ngày đăng: 11/23/2021
 • Đánh giá: 3.85 (509 vote)
 • Tóm tắt: Về cơ bản, hầu như không có sự khác biệt giữa chi phí bán hàng được liệt kê của công ty (COGS) và chi phí bán hàng, còn được gọi là chi phí của doanh thu.

Cost of goods sold – Từ điển số

 • Tác giả: tudienso.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.63 (353 vote)
 • Tóm tắt: Cost of goods sold là gì? · Cost of goods sold có nghĩa là Nguyên giá hàng bán · Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Cost of goods sold (COGS)

 • Tác giả: filegi.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 3.48 (353 vote)
 • Tóm tắt: Cost of goods sold (COGS) là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Giá vốn hàng bán (COGS). Nghĩa của từ Cost of goods sold …

Giá vốn hàng bán tiếng Anh là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 3.33 (346 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán tiếng Anh là Cost of goods sold. Giá vốn hàng bán tiếng Anh có thể được định nghĩa như sau: Cost of goods sold is the Cost …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đây là định nghĩa cơ bản nhất, đối với mỗi loại hình công ty khác nhau thì giá vốn hàng bán sẽ được địn
  h nghĩa khác nhau, có thể chia ra các công ty Thương mại và các công ty sản xuất… Giá vốn hàng bán bao gồm: Chi phí mua nguyên vật liệu; chi phí …

Cost Of Goods Sold (COGS)

 • Tác giả: sotaydoanhtri.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 2.99 (473 vote)
 • Tóm tắt: Cost Of Goods Sold (COGS) là Giá Vốn Hàng Bán. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế . Thuật ngữ tương tự – liên quan. Danh sách các …

Giá vốn hàng bán (Cost of goods sold) là gì? Tính giá vốn hàng bán như thế nào?

 • Tác giả: vietnammoi.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 2.99 (131 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán (COGS) đề cập đến chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức này dựa trên phương pháp nhập trước xuất trước, những đơn hàng nào được nhập vào sớm nhất thì sẽ được bán ra đầu tiên với đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Công thức FIFO thường sẽ phù hợp với các mặt hàng có hạn sử dụng, hoặc các loại hàng …

COST OF GOOD SOLD LÀ GÌ

 • Tác giả: suckhoedoisong.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 2.71 (184 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn mặt hàng phân phối trong giờ đồng hồ Anh gọi là cost of goods sold. Giá vốn sản phẩm bán (COGS) đề cập tới ngân sách trực tiếp phát sinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức này dựa trên phương pháp nhập trước xuất trước, những đơn hàng nào được nhập vào sớm nhất thì sẽ được bán ra đầu tiên với đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Công thức FIFO thường sẽ phù hợp với các mặt hàng có hạn sử dụng, hoặc các loại hàng …

Giá vốn hàng bán (COGS) là gì? – eTop.vn

 • Tác giả: etop.vn
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 2.6 (191 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán (COGS) là giá trị tồn trữ của hàng bán trong một thời gian cụ thể. Chi phí được liên kết với hàng hóa cụ thể bằng cách sử dụng một trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá vốn hàng bán có thể giống nhau hoặc khác nhau tùy mục đích kế toán và thuế, tùy thuộc vào quy định của khu vực tài phán cụ thể. Một số chi phí được gộp trong giá vốn hàng bán. Các chi phí được gộp trong giá vốn không thể được khấu trừ một lần …

Cost of good sold là gì? Bật mí công thức tính chính xác nhất

Cost of good sold là gì? Bật mí công thức tính chính xác nhất
 • Tác giả: gumroad.com.vn
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.65 (126 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đã từng nghe qua về cụm từ Cost of good sold. Tuy nhiên, bạn chưa biết ý nghĩa của cụm từ này trong tiếng Việt là gì. Vậy Cost of good sold …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khác với công thức FIFO thì phương thức bán hàng LIFO tức là sử dụng phương pháp nhập sau và xuất trước. Những mặt hàng, sản phẩm bán ra đầu tiên sẽ là những mặt hàng, sản phẩm nhập vào sau. Những sản phẩm sử dụng công thức LIFO là những mặt hàng về …

Cost of Good Sold là gì? Vì sao Cost of Good Sold lại quan trọng?

Cost of Good Sold là gì? Vì sao Cost of Good Sold lại quan trọng?
 • Tác giả: apologize.vn
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.45 (186 vote)
 • Tóm tắt: Giá vốn hàng bán hay Cost of Good Sold (COGS) được hiểu đơn giản là tất cả những chi phí liên quan đến việc sản xuất hàng hóa của một doanh nghiệp hoặc công ty.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc tìm hiểu khái niệm Cost of Good Sold là gì vô cùng quan trọng khi bạn làm trong lĩnh vực bán hàng. Hiểu được Cost of Good Sold giúp bạn dễ dàng quản lý và kiểm soát hiệu quả bán hàng. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về Cost of Good Sold …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You