để lưu tệp văn bản dùng cách nào sau đây

Khi sử dụng hộp thoại Lưu Như, bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách dùng ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Lưu dưới Dạng của Windows Vista và Windows 7

Đang xem: để lưu tệp văn bản dùng cách nào sau đây

  1. Hay lắm: Thông báo là gì? Hướng dẫn viết văn bản thông báo

    Để chọn thư mục hay nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng Thanh Địa chỉ.

  2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

  3. Rất hay: Từ vựng các loại công việc

    Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp bằng cách bấm vào thư mục khác.

Hay lắm: 1kg bằng bao nhiêu gam – Bảng đơn vị đo khối lượng chính xác