Ấn tượng với 6 đơn vị chủ quản là gì hay nhất

đơn vị chủ quản là gì hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh uy tín 0934.345.755

Đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh là gì?

Hiện tại doanh nghiệp được đăng ký địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thủ tục thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi có địa điểm kinh doanh. Trong đó:

 1. Địa điểm kinh doanh sẽ hoạt động trực thuộc công ty hoặc chi nhánh (Gọi tắt là đơn vị chủ quản).
 2. Địa điểm kinh doanh khác tỉnh phải kê khai thuế môn bài độc lập tại tỉnh, thành phố nơi có địa điểm.
 3. Địa điểm kinh doanh có mã số riêng, mã số địa điểm kinh doanh không phải là mã số thuế của địa điểm.
 4. Thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
 • Bước 2: Đóng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
 • Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh thực hiện những chức năng gì?

 • Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể (Khoản 3 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2020) do đó chức năng của địa điểm kinh doanh bao gồm:
 1. Triển khai kinh doanh các ngành nghề ghi nhận trên Giấy chứng chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
 2. Thực hiện chức năng văn phòng giao dịch, thông tin liên lạc của doanh nghiệp hoặc chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).
 • Pháp luật quy định doanh nghiệp được tùy chọn tổ chức quản lý địa điểm kinh doanh theo hai dạng:
 1. Địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty.
 2. Và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.
 • Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với cơ quan chủ quản sẽ được cấp mã số thuế phụ để thực hiện việc kê khai, nộp thuế.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 • Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh là văn bản ghi nhận thông tin hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. Thông tin giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm:
 1. Mã số địa điểm kinh doanh.
 2. Tên địa điểm kinh doanh.
 3. Địa chỉ địa điểm kinh doanh
 4. Ngành nghề kinh doanh tại địa điểm kinh doanh.
 5. Người đứng đầu địa điểm kinh doanh.
 6. Thông tin đơn vị chủ quản.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không quy định thời hạn và chỉ hết giá trị khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Khi nào phải đăng ký địa điểm kinh doanh?

Theo luật doanh nghiệp 2020 khi mở rộng kinh doanh doanh nghiệp được đăng ký thêm địa điểm kinh doanh để triển khai kinh doanh. Tùy theo chức năng mà chúng ta quen gọi như sau:

 1. Lập văn phòng điều hành, văn phòng giao dịch của công ty để giao dịch, xúc tiến hợp đồng, mua bán hàng hóa, bảo hành hàng hóa,…
 2. Lập kho chứa hàng, xưởng sản xuất hay địa điểm kinh doanh có các chức năng hỗ trợ sản xuất, lưu trữ hàng hóa.

Pháp luật quy định doanh nghiệp chỉ được phép triển khai kinh doanh trên địa chỉ đã đăng ký kinh doanh do đó thủ tục lập địa điểm kinh doanh là bắt buộc đối với điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện có phải địa điểm kinh doanh không?

Theo luật doanh nghiệp 2020 thì có 4 dạng địa chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm: Trụ sở chính; Trụ sở chi nhánh; Trụ sở văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh. Như vậy văn phòng giao dịch là một dạng địa điểm kinh doanh nhưng không phải là văn phòng đại diện là khác nhau. Văn phòng đại diện là loại địa chỉ duy nhất của doanh nghiệp không được triển khai hoạt động kinh doanh.

Đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Căn cứ các quy định về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh là doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp, hoặc nơi chi nhánh của doanh nghiệp đóng trụ sở (trường hợp chi nhánh được giao quản lý địa điểm kinh doanh, có thực hiện khai thuế, nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh). Cơ quan thuế căn cứ vào thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh và đơn vị chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 4 công văn số 3200/TCT-KK ngày 12/8/2019 của Tổng cục Thuế cho đến khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.

Như vậy, công ty khi mở địa điểm kinh doanh để làm văn phòng điều hành, văn phòng giao dịch tại tỉnh thành phố khác thì doanh nghiệp phải bắt buộc đăng ký mã số thuế phụ cho địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh cần giấy tờ gì?

 1. Giấy đề nghị đăng ký địa điểm kinh doanh
 2. Bản sao công chứng CMTND/ Hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh nếu người này không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Điều kiện mở địa điểm kinh doanh hợp pháp

Để thành lập một địa điểm kinh doanh hợp pháp, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề pháp lý sau:

 • Một là, địa chỉ đăng ký địa điểm kinh doanh không được đăng ký tại chung cư, nhà tập thể, nhà không sử dụng cho mục đích văn phòng, thương mại.
 • Hai là, người đứng đầu địa điểm kinh doanh được bổ nhiệm hợp pháp và có đủ trình độ quản lý khi địa điểm kinh doanh có triển khai kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh

 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh
 1. Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;
 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh do
  anh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;
 3. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.
 • Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.
 • Trước khi thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

✔ Thứ nhất địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể do đó doanh nghiệp có thể đặt tên theo đúng chức năng kinh doanh mà mình mong muốn.

Ví dụ : Công ty có thể đặt tên địa điểm kinh doanh là Trung tâm ngoại ngữ ABC

Công ty đặt tên địa điểm kinh doanh là Văn phòng giao dịch Hoàng Mai ; Kho hàng số 01 ;…

✔ Thứ hai địa điểm kinh doanh cũng có ngành nghề kinh doanh nên công ty phải đăng ký danh sách ngành nghề hoạt động tại địa điểm phù hợp với hoạt đông kinh doanh thực tế. Địa điểm kinh doanh chỉ được đăng ký một trong các ngành nghề công ty hiện có và ngành nghề đó phải có mã ngành chuẩn với hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.

Tham khảo: Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam

✔ Thứ ba, công ty được phép mở địa điểm kinh doanh ở tỉnh, thành phố khác với nơi đặt trụ sở chính công ty, trụ sở chính chi nhánh. Điểm mới này rất quan trọng vì khi mở rộng kinh doanh sang địa phương khác công ty không phải lập chi nhánh.

✔ Thứ tư thủ tục lập địa điểm kinh doanh từ được áp dụng theo Luật doanh nghiệp năm 2020.

Chi phí đăng ký địa điểm kinh doanh trọn gói

Công ty Luật Trí Nam nhận dịch vụ trọn gói trong việc thành lập địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp. Dịch vụ bao gồm những hỗ trợ nổi bật sau :

 • Khách hàng được luật sư tư vấn đầy đủ, chi tiết về những ưu điểm của địa điểm kinh doanh với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được Luật sư tư vấn quy định pháp luật mới nhất về điều kiện quản lý hàng hóa, chứng từ tại địa điểm kinh doanh đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn hợp pháp.
 • Khách hàng được Luật sư thực hiện toàn bộ thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh theo ủy quyền không phát sinh chi phí đi lại.

Hiện mức giá trọn gói cho việc thành lập địa điểm kinh doanh chỉ từ 700.000đ đã bao gồm lệ phí nhà nước. Quý khách hàng cần báo giá chi tiết cho trường hợp của mình ngay hôm nay hãy liên hệ

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại: 0934.345.755 – 0934.345.745

Email: hanoi@luattrinam.vn

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý doanh nghiệp trong thời gian tới.

Top 6 đơn vị chủ quản là gì tổng hợp bởi Luce

Tổng hợp quy định pháp luật về trạng thái doanh nghiệp

 • Tác giả: chailease.com.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.62 (292 vote)
 • Tóm tắt: NNT là đơn vị phụ thuộc, mã số nộp thay có đơn vị chủ quản đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. N/A. 19. Là tổ chức khác, hộ kinh doanh, …

Tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị là những gì? Đơn vị sự nghiệp công lập có được giao quản lý và sử dụng tài sản công hay không?

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 03/07/2022
 • Đánh giá: 4.52 (239 vote)
 • Tóm tắt: Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019. Chịu trách nhiệm chính: …

Phân biệt các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 4.19 (431 vote)
 • Tóm tắt: Địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có con dấu và phải đặt cùng tỉnh … thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan thuế quản lý chi nhánh.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường có nhu cầu thành lập các đơn vị phụ thuộc để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình như chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh. Nhưng mỗi loại hình sẽ có những khác …

Cơ quan thuế xử lý công ty không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký

 • Tác giả: chiakhoaphapluat.vn
 • Ngày đăng: 07/10/2022
 • Đánh giá: 4.03 (329 vote)
 • Tóm tắt: Trụ sở chính của d
  oanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh … Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản thuộc một trong các trường hợp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương (UBND cấp xã, cơ quan công an lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng …

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì, gồm những đơn vị nào?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 3.97 (514 vote)
 • Tóm tắt: Bản quyền 2021 bởi Hieuluat.vn. Chuyên trang hỏi đáp pháp luật của LuatVietnam. Đơn vị chủ quản: Công ty CP truyền thông quốc tế Incom. Địa chỉ: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ). Chủ yếu là các Viện nghiên cứu, Bệnh viện… trực thuộc cơ quan nhà …

Mã số thuế công ty là gì ? Cách đăng ký mới mã số thuế công ty

 • Tác giả: ketoanducminh.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 3.74 (398 vote)
 • Tóm tắt: Đơn vị có các đơn vị trực thuộc được gọi là “Đơn vị chủ quản”. Các đơn vị trực thuộc không phân biệt hình thức hạch toán độc lập hay hạch …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You