Tổng hợp 10+ đường giới hạn khả năng sản xuất là gì hay nhất bạn cần biết

Bài này Luce sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về đường giới hạn khả năng sản xuất là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Đường giới hạn khả năng sản xuất (Production possibility frontier – Đường PPF)

Định nghĩa

Đường giới hạn khả năng sản xuất trong tiếng Anh là Production possibility frontier, viết tắt PPF. Đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết các mức độ phối hợp tối đa của sản lượng mà nền kinh tế có thể sản xuất được khi sử dụng toàn bộ nguồn lực sẵn có.

Đặc trưng

– Giới hạn khả năng sản xuất biểu hiện quan hệ đánh đổi giữa các mặt hàng. Sản xuất mặt hàng này nhiều hơn thì sản xuất mặt hàng khác ít hơn.

– Các điểm nằm ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất là những điểm không thể đạt được vì chúng đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực hơn so với nguồn lực sẵn có trong nền kinh tế.

– Các điểm nằm trong đường giới hạn là những điểm không hiệu quả và chưa tận dụng hết nguồn lực sẵn có.

Ví dụ minh họa

Bằng cách tận dụng các nguồn lực của nền kinh tế, các doanh nghiệp có thể tăng sản lượng và sản xuất ở mức nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. Có thể minh họa về giới hạn khả nằng sản xuất qua ví dụ sau:

Bảng 1: Các khả năng sản xuất

Bảng 1 trình bày các khả năng phân phối về sản lượng lương thực và quần áo mà giả định các nền kinh tế có thể sản xuất được khi thuê tất cả 4 công nhân.

Bằng cách chuyển công nhân từ ngành này sang ngành khác nền kinh tế có thể sản xuất được một mặt hàng nhiều hơn nhưng phải chịu để sản xuất mặt hàng khác ít hơn. Đó là mối quan hệ đánh đổi giữa sản xuất quần áo và sản xuất lương thực.

Trền hình 1.1, đường cong nối các điểm từ A tới E được gọi là đường “Giới hạn khả năng sản xuất”.

Đường giới hạn khả năng sản xuất cho biết những điểm mà tại đó xã hội sản xuất một cách có hiệu quả. Để tăng thêm sản lượng của một mặt hàng chỉ có thể đạt được bằng cách hi sinh sản lượng của mặt hàng khác.

Các điểm, như điểm G nằm trong đường giới hạn là những điểm không hiệu quả vì ở đây xã hội bỏ phí các nguồn lực. Người ta có thể tăng thêm sản lượng của một mặt hàng mà không đòi hỏi phải cắt bớt sản lượng của mặt hàng khác.

Những điểm nằm ngoài giới hạn khả năng sản xuất, như điểm H là không thể đạt được. Hẳn là tốt hơn, nếu có thêm lương thực và quần áo, nhưng không thể thực hiện được mức độ kết hợp như vậy giữa các mặt hàng khi chỉ có một số lượng lao động nhất định.

Ý nghĩa

Sự khan hiếm nguồn lực buộc xã hội và các doanh nghiệp phải lựa chọn các điểm nằm trong hoặc trên đường giới hạn khả năng sản xuất, từ đó chấp nhận thực tế về sự khan hiếm của các nguồn lực và phải chọn các phương án phân bổ nguồn lực một cách tối ưu.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Hà Nội)

Top 10 đường giới hạn khả năng sản xuất là gì tổng hợp bởi Luce

Đường giới hạn năng lực sản xuất là gì?

 • Tác giả: vietnamfinance.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.61 (329 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn năng lực sản xuất là gì? · (production possibility boundary) là phương pháp để minh họa bằng hình ảnh tính khan hiếm với tư cách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nền kinh tế tăng trưởng, đường giới hạn năng lực sản xuấ dịch ra phía ngoài (từ AB tới A’B’). Điều này hàm ý sản lượng tiềm năng, tức mức sản lượng tói đa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra, đã tăng lên. Tốc độ dịch chuyển ra phía ngoài của đường …

Đường Giới Hạn Khả Năng Sản Xuất PPF – Production Posibility Frontier

Đường Giới Hạn Khả Năng Sản Xuất PPF - Production Posibility Frontier
 • Tác giả: lodongxu.com
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 4.54 (284 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF (Tiếng Anh: Production Posibility Frontier – PPF) là đường mô tả những tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa mà …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì đường giới hạn khả năng sản xuất PPF thể hiện những tổ hợp sản lượng tối đa có thể sản xuất nên đường PPF có thể lý giải được các khái niệm như sự khan hiếm của nguồn lực, chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm 1 hàng hóa và quy luật chi phí cơ …

Đường giới hạn khả năng sản xuất là gì? Chi tiết về Đường giới hạn khả năng sản xuất mới nhất 2021

 • Tác giả: ladigi.vn
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 4.2 (454 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất (tiếng Anh: Production possibility frontier, viết tắt là PPF) là đường mô tả các tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa với điều …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta có thể lấy ví dụ từ hình bên. Giả sử chúng ta chỉ sản xuất được hai mặt hàng đó chính là thực phẩm và máy tính, thực phẩm được biểu diễn bằng trục tung, máy tính được biểu diễn bằng trục hoành, giao điểm của hai trục là gốc tọa độ. Ở đây, …

Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 4.18 (501 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất (production possibilities frontier – PPF) là một biểu đồ cho thấy các sự kết hợp giữa các mức sản lượng mà nền kinh tế có …

Khái niệm đường giới hạn khả năng sản xuất

Khái niệm đường giới hạn khả năng sản xuất
 • Tác giả: dankinhte.vn
 • Ngày đăng: 10/18/2022
 • Đánh giá: 3.85 (492 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất của một nền kinh tế là đường mô tả các tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa mà nó có thể sản xuất ra được khi sử dụng toàn bộ các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy luật hiệu suất giảm dần là một trong những lý do có thể giải thích xu hướng chi phí cơ hội tăng dần khi chúng ta muốn sản xuất ngày một nhiều hơn một loại hàng hóa trong điều kiện bị giới hạn bởi một tổ hợp đầu vào sẵn có nhất định. Thường thì …

Đường giới hạn khả năng sản xuất là gì? Tại sao lại cần đường giới hạn khả năng sản xuất

Đường giới hạn khả năng sản xuất là gì? Tại sao lại cần đường giới hạn khả năng sản xuất
 • Tác giả: winerp.com.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.62 (456 vote)
 • Tóm tắt: Đường hạn chế cấp độ sản xuất của một nền kinh tế là đường giới thiệu các tổ hợp sản lượng món hàng tối đa mà nó đủ sức sản xuất ra được khi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giả sử việc sản xuất lương thực cần đến hai loại đầu vào là lao động và đất đai (ở đây, đất đai đại diện cho các đầu vào khác không phải là lao động). Với một lượng đất đai cố định (ví dụ là 10 ha), sản lượng lương thực đầu ra tạo ra được sẽ tùy …

Đường giới hạn khả năng sản xuất

Đường giới hạn khả năng sản xuất
 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.43 (453 vote)
 • Tóm tắt: Khi xem xét một nền kinh tế với số lượng các yếu tố sản xuất và trình độ công nghệ cho trước. Khi quyết định sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào?, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi xem xét một nền kinh tế với số lượng các yếu tố sản xuất và trình độ công nghệ cho trước. Khi quyết định sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào?, nền kinh tế phải lựa chọn xem các yếu tố hạn chế này được phân phối như thế nào giữa rất nhiều các …

Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)

Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF)
 • Tác giả: lytuong.net
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 3.23 (509 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất (Production Possibility Frontier – PPF) là một đường biểu diễn tập hợp tất cả các phương án sản xuất có hiệu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để đơn giản, giả sử rằng toàn bộ nguồn lực của nền kinh tế chỉ tập trung vào sản xuất 2 loại hàng hóa là thức ăn và quần áo. Để sử dụng hết nguồn lực của nền kinh tế, thì có thể có các cách lựa chọn tổ hợp thức ăn và quần áo trong bảng 1.1 sau đây …

Đường giới hạn khả năng sản xuất (Production possibility frontier – Đường PPF) là gì?

 • Tác giả: vietnammoi.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 3.1 (503 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất (Production possibility frontier – Đường PPF) là gì? Minh Lan. 12:14 | 19/08/2019. 15 Chia sẻ. Đường giới hạn khả năng sản …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự khan hiếm nguồn lực buộc xã hội và các doanh nghiệp phải lựa chọn các điểm nằm trong hoặc trên đường giới hạn khả năng sản xuất, từ đó chấp nhận thực tế về sự khan hiếm của các nguồn lực và phải chọn các phương án phân bổ nguồn lực một cách tối …

Bài 2: Ba vấn đề cơ bản và đường giới hạn khả năng sản xuất

Bài 2: Ba vấn đề cơ bản và đường giới hạn khả năng sản xuất
 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 2.8 (124 vote)
 • Tóm tắt: Đường giới hạn khả năng sản xuất là tập hợp những phối hợp tối đa số lượng các sản phẩm và dịch vụ mà nền kinh tế có thể sản xuất, khi sử dụng toàn bộ các nguồn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một kết quả được xem là hiệu quả nếu nền kinh tế đạt được tối đa số lượng các sản phẩm có thể có từ nguồn tài nguyên khan hiếm. Những điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất tượng trưng những mức độ hiệu quả của nền sản xuất. Khi nền kinh tế …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You