Danh sách 6 luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất pdf hot nhất bạn cần biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất pdf hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Nguyễn Thu Trang Trợ lý pháp lý

Luật Kinh doanh bảo hiểm, sau gần 20 năm thi hành, đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Để đáp ứng cam kết tại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Quốc hội đã thông qua Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/06/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (“Luật số 42”). Luật số 42 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2019, trong đó một số nội dung đáng chú ý liên quan đến kinh doanh bảo hiểm như sau:

1. Bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Đây là loại hình kinh doanh bảo hiểm mới được quy định, cụ thể, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là một bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, cá nhân khác thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm 5 hoạt động: tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng được bổ sung vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Luật số 42.

2. Bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm với tư cách là một dịch vụ phụ trợ bảo hiểm độc lập có sự khác biệt so với việc tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm do đại lý bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện theo Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, do đó, Luật số 42 đã bổ sung khái niệm và quy định điều kiện về trình độ chuyên môn của cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 42 (Khoản 1 Điều 93b). Theo đó, ngoài điều kiện về năng lực hành vi dân sự, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có văn bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm hoặc văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tư cách pháp nhân và điều kiện đối với cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm nêu trên theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật số 42 (Khoản 2 Điều 93b).

Nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động phụ trợ bảo hiểm có thời gian chuẩn bị để đáp ứng các điều kiện cung cấp dịch vụ và đảm bảo chế tài thực hiện, Khoản 1, Điều 4 Luật số 42 đã quy định thời hạn 1 năm để tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đáp ứng các điều kiện trên.

3. Bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Khoản 4, Điều 1 Luật số 42 (Khoản 3 Điều 93a) quy định cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm; tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm cũng phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp phù hợp với từng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Download pdf version

Top 6 luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất pdf tổng hợp bởi Luce

Tải luật kinh doanh bảo hiểm 2000 – Luật Toàn Quốc

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.77 (266 vote)
 • Tóm tắt: CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 24/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM · Chương 1: · NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG · Điều 1.

Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm

 • Tác giả: baoviet.com.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.48 (506 vote)
 • Tóm tắt: Luật sửa đổi bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm. 61/2010/QH12. 24/11/2010. Quốc hội ; Nghị định 123/2011/NĐ-CP. 28/12/2011. Chính phủ ; Thông tư 124/2012/TT-BTC. 30 …

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì? Tìm hiểu các quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 4.25 (405 vote)
 • Tóm tắt: Luật Kinh doanh bảo hiểm có phạm vi điều chỉnh bao gồm các tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm; chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ …

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi sẽ thúc đẩy chất lượng phát triển của thị trường bảo hiểm
 • Tác giả: thoibaotaichinhvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.15 (341 vote)
 • Tóm tắt: Quy định tại luật mới cũng đã phân loại rõ các loại hợp đồng bảo hiểm tương ứng với các loại hình bảo hiểm; quy định rõ đối tượng được bảo hiểm, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, Luật đã sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp phép thành lập và hoạt động nhằm thu hút thêm nhà đầu tư mới theo hướng cho phép các tập đoàn tài chính, …

Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới

 • Tác giả: sotp.langson.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.97 (234 vote)
 • Tóm tắt: Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thông qua gồm 157 điều. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc thực hiện cam kết của Việt Nam về thành lập chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; về tỉ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp …

Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất 2022

Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất 2022
 • Tác giả: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.64 (363 vote)
 • Tóm tắt: Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất năm 2019 được sửa đổi bổ sung cho Luật số: 61/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010, nhằm điều chỉnh tổ chức và hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, gồm có cả doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, tổ chức triển khai nhận tái bảo hiểm quốc tế. Doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế, tổ chức triển khai nhận tái bảo hiểm quốc tế phảiđạt …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You