Gợi ý 14 mỗi ngày sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng hay nhất bạn cần biết

Bài này Luce sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mỗi ngày sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng hay nhất được tổng hợp bởi Luce, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Câu 1: Ngành giun dẹp cơ thể

 • A. Đối xứng tỏa tròn
 • B. Đối xứng hai bên
 • C. Không đối xứng
 • D. Cơ thể có hình dạng không cố định

Câu 2: Ngành giun dẹp gồm

 • A. Sán lông, sán lá
 • B. Sán lá, sán dây
 • C. Sán lông, sán dây
 • D. Sán lông, sán lá, sán dây

Câu 3: Ngành giun dẹp, loài nào sống tự do

 • A. Sán lông
 • B. Sán lá
 • C. Sán dây
 • D. Không loài nào

Câu 4: Sán lá gan thích nghi với lối sống:

 • A. Kí sinh
 • B. Ở biển
 • C. Ngoài môi trường
 • D. Đáp án khác

Câu 5: Vật chủ trung gian thường thấy của sán lá gan là gì?

 • A. Cá.
 • B. Ốc
 • C. Trai.
 • D. Hến.

Câu 6: Sán lá gan có bao nhiêu giác bám để bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 7: Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là

 • A. Gan
 • B. Tim
 • C. Phổi
 • D. Ruột non

Câu 8: Sán lá gan được xếp chung với ngành giun dẹp vì:

 • A. chúng có lối sống kí sinh
 • B. chúng đều có lá sán
 • C. cơ thể dẹp có đối xứng hai bên
 • D. chúng có lối sống tự do

Câu 9: Hình dạng của sán lông là

 • A. hình trụ tròn.
 • B. hình sợi dài.
 • C. hình lá.
 • D. hình dù.

Câu 10: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • A. 1000 trứng
 • B. 2000 trứng
 • C. 3000 trứng
 • D. 4000 trứng

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?

 • A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.
 • B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.
 • C. Sán trưởng thành sẽ kết bào xác vào mùa đông.
 • D. Ấu trùng sán có tỉ lệ trở thành sán trưởng thành cao.

Câu 12: Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là

 • A. Mắt và giác quan phát triển
 • B. Hệ tiêu hóa tiêu giảm
 • C. Mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển
 • D. Hệ sinh dục lưỡng tính

Câu 13: Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng ?

 • A. Thích nghi với lối sống bơi lội tự do.
 • B. Cơ thể đối xứng tỏa tròn.
 • C. Sán lá gan không có giác bám.
 • D. Sán lá gan có cơ quan sinh dục lưỡng tính.

Câu 14: Sán lông và sán lá gan giống nhau ở điểm nào sau đây?

 • A. Phương thức di chuyển.
 • B. Lối sống.
 • C. Hình dạng cơ thể.
 • D. Mức độ phát triển thị giác.

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

 • A. Miệng nằm ở mặt bụng.
 • B. Mắt và lông bơi tiêu giảm.
 • C. Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng kém phát triển.
 • D. Có cơ quan sinh dục đơn tính.

Câu 16: Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Thay đổi nhiều vật chủ và qua nhiều giai đoạn ấu trùng.
 • B. Trứng, ấu trùng và kén có hình dạng giống nhau.
 • C. Sán trưởng thành kết bào xác vào mùa đông.
 • D. Ấu trùng sán có khả năng hoá sán trưởng thành cao.

Câu 17: Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lông?

 • A. Có lông bơi.
 • B. Có giác bám.
 • C. Mắt tiêu giảm.
 • D. Sống kí sinh.

Câu 18: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau

Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng …(1)… và sau đó ấu trùng kí sinh trong …(2)…, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng …(3)…, loại ấu trùng này rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo, cây thủy sinh và biến đổi trở thành …(4)…. Nếu trâu bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

 • A. (1) : có đuôi ; (2) : cá ; (3) : có lông bơi ; (4) : trứng sán
 • B. (1) : có đuôi ; (2) : ốc ; (3) : có lông bơi ; (4) : kén sán
 • C. (1) : có lông bơi ; (2) : ốc ; (3) : có đuôi ; (4) : kén sán
 • D. (1) : có lông bơi ; (2) : cá ; (3) : có đuôi ; (4) : trứng sán

Câu 19: Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào

 • A. Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng với nhiều vật chủ
 • B. Đẻ nhiều trứng
 • C. Hình thành kén sán để chờ vật chủ
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 20: Sán lá gan làm cho trâu bò

 • A. Ăn khỏe hơn
 • B. Lớn nhanh
 • C. Gầy rạc và chậm lớn
 • D. Không ảnh hưởng

Top 14 mỗi ngày sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng tổng hợp bởi Luce

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.82 (650 vote)
 • Tóm tắt: Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng gặp nước nở thành ấu trùng …(1)… và sau đó ấu trùng kí sinh trong …(2)…, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng …

Sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 4.6 (332 vote)
 • Tóm tắt: Sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý… Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, …

Giúp mọi với sắp nộp r

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.39 (208 vote)
 • Tóm tắt: Nộp 1 2 Câu 3 3 4 Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng? 5 (Chỉ được chọn 1 đáp án) A. O 40000 trứng 7 B. O 400 trứng 8 C. O 3000 trúứng 9 …

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 4.1 (340 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng D. 4000 trứng Trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 7.

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.8 (240 vote)
 • Tóm tắt: A. 1000 trứng · B. 2000 trứng · C. 3000 trứng · D. 4000 trứng · Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). → Đáp án D …

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: thptdongthuyanhthaibinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 3.78 (395 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng. Tác giả: Trường THPT Đông Thụy Anh. Bài viết gần đây. Sấm động, gió tan là gì? 2 ngày trước …

Sán lá gan nhỏ Clonorchis sinensis

 • Tác giả: healthvietnam.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.44 (209 vote)
 • Tóm tắt: Đặc điểm sinh học. Sán trưởng thành kí sinh ở đường dẫn. mật trong gan, đẻ trứng, trung bình 2.400 trứng/ngày. Hình 11.2: Trứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bệnh sán lá gan nhỏ C.sinensis được phát hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc. Hiện nay có khoảng 5 triệu người Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam mắc bệnh này. Ở những tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt ở Quảng Đông, có những vùng nhỏ tỉ lệ …

Sán lá gan đẻ khoảng bao nhiêu trứng mỗi ngày?

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 3.31 (223 vote)
 • Tóm tắt: Kết quả tìm kiếm Google: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng – hoidapvietjack.com; Sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày – HOC247 …

Sán lá gan ký sinh ở đâu? Đặc điểm cấu tạo, di chuyển cách nào?

Sán lá gan ký sinh ở đâu? Đặc điểm cấu tạo, di chuyển cách nào?
 • Tác giả: tamanhhospital.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2022
 • Đánh giá: 3.07 (562 vote)
 • Tóm tắt: Trứng theo mật rồi theo phân ra ngoài, phôi bào phát triển thành ấu trùng lông sau 9-15 ngày. Khi ra ngoài, sán gặp môi trường nước, ấu trùng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các ký chủ trung gian thứ 2 có thể thực vật thủy sinh, cá hay loài giáp xác. Khi người hay các loài động vật ăn ký chủ trung gian thứ hai thì hậu ấu trùng đi vào ruột, di chuyển đến cơ quan thích hợp tùy loài và phát triển thành sán trưởng thành …

Sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng mỗi ngày

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 2.91 (166 vote)
 • Tóm tắt: A. 2000 trứng · B. 3000 trứng · C. 4000 trứng · D. 5000 trứng.

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 2.86 (142 vote)
 • Tóm tắt: A. 1000 trứng · B. 2000 trứng · C. 3000 trứng · D. 4000 trứng · Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). → Đáp án D · Câu trả lời này có hữu ích …

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.68 (199 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng A. 1000 trứng B. 2000 trứng C. 3000 trứng D. 4000 trứng.

Thông tin cần biết về bệnh sán lá gan và cách phòng tránh

 • Tác giả: hongngochospital.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.66 (134 vote)
 • Tóm tắt: Sán trưởng thành đẻ trứng, trứng của sán lá gan sẽ theo đường mật xuống ruột và ra ngoài theo phân. Trứng xuống nước, nở thành ấu trùng lông và ký sinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sán là gan là một loại ký sinh trùng có hình dáng giống như một chiếc lá và có thân dẹt, được xếp vào nhóm sinh vật lưỡng tính vì có cả bộ phận sinh dục giống đực và giống cái. Chúng tồn tại trong ống mật và lá gan của người hoặc động vật bị nhiễm …

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Đánh giá: 2.49 (56 vote)
 • Tóm tắt: A. 1000 trứng · B. 2000 trứng · C. 3000 trứng · D. 4000 trứng · Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày). → Đáp án D · Câu trả lời này có hữu ích …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You