Nguyên tắc phù hợp là gì? Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc phù hợp?

Khi doanh nghiệp giải thích báo cáo tài chính, các báo cáo đó phải được tính toán và lập theo một phương thức nhất định để tuân thủ các nguyên tắc kế toán phù hợp. Một trong những nguyên tắc đó là nguyên tắc kết hợp. Nguyên tắc đối sánh phải được sử dụng để chuẩn bị tài liệu tốt hơn với báo cáo chính xác. Có một khái niệm phổ biến trong kinh doanh rằng bạn phải chi tiền để kiếm tiền. Nguyên tắc phù hợp cung cấp một cách để ghi nhận ý tưởng này trong kế toán. Vậy nguyên tắc phù hợp là gì? Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc phù hợp ra sao?

1. Nguyên tắc phù hợp là gì?

Nguyên tắc phù hợp là một phần của Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), dựa trên mối quan hệ nhân quả giữa chi tiêu và thu nhập. Nó yêu cầu mọi chi phí kinh doanh phát sinh phải được ghi nhận cùng kỳ với doanh thu liên quan. Nói cách khác, nó chính thức thừa nhận rằng doanh nghiệp phải chi tiền để có được doanh thu. Kế toán dồn tích dựa trên nguyên tắc phù hợp, xác định cách thức và thời điểm doanh nghiệp điều chỉnh bảng cân đối kế toán. Nếu không có mối quan hệ nguyên nhân và kết quả dẫn đến doanh thu liên quan trong tương lai, thì chi phí có thể được ghi nhận ngay lập tức mà không cần điều chỉnh bút toán.

Bạn Đang Xem: Nguyên tắc phù hợp là gì? Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc phù hợp?

Đang xem: Nguyên tắc phù hợp là gì

Nguyên tắc phù hợp quy định rằng một công ty phải khớp các chi phí và doanh thu trong cùng một kỳ báo cáo. Về bản chất, các khoản chi phí không nên được ghi nhận khi chúng được thanh toán, mà phải được ghi nhận cùng lúc với doanh thu. Đó là một khái niệm kế toán yêu cầu bất kỳ mối quan hệ nhân quả nào giữa chi phí và doanh thu phải được ghi nhận đồng thời. Do việc ghi chép các khoản mục cần phải có bút toán dồn tích, nên nguyên tắc đối sánh là một phần của hệ thống kế toán dồn tích. Điều này có nghĩa là cả hai đều được ghi nhận khi chúng phát sinh hơn là khi nhận được thanh toán. Sự phù hợp giữa chi phí và doanh thu cho phép các nhà đầu tư thấy được sự nhất quán trong báo cáo tài chính của công ty. Đây là hai thành phần của nguyên tắc đối sánh:

– Chi phí định kỳ

Chi phí kỳ là những chi phí không liên quan hoặc không liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Hoa hồng, tiền thuê nhà, tiền lương hoặc đồ dùng văn phòng là tất cả các ví dụ về chi phí kỳ. Các chi phí này được ghi nhận là chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong khoảng thời gian mà chúng đã trải qua. Ví dụ, nếu công việc được thực hiện vào tháng Giêng, thì chi phí phải được ghi nhận vào tháng Giêng. Trường hợp này xảy ra ngay cả khi bạn không thanh toán chi phí cho đến tháng sau. Các khoản chi phí cần được ghi lại khi chúng phát sinh hơn là khi chúng được thanh toán.

– Giá thành sản phẩm

Giá thành sản phẩm là tổng chi phí liên quan đến việc mua và sản xuất sản phẩm. Nguyên tắc phù hợp yêu cầu chi phí sản phẩm được ghi nhận trong cùng khung thời gian với khung thời gian ghi nhận doanh thu.

2. Nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc phù hợp:

Xem thêm: Chapaca Chính Hãng {499.000đ} Hỗ Trợ Điều Trị Rạn Da Năm 2021

Xem Thêm : độc lập tự do hạnh phúc là gì

Cách thức hoạt động của khái niệm đối sánh trong kế toánMục đích của nguyên tắc đối sánh là duy trì tính nhất quán trên các báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp. Đây là cách nó hoạt động:

Các khoản chi phí được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong cùng kỳ khi có được các khoản thu nhập liên quan. Nợ phải trả được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ kế toán.

Các khoản chi phí không liên quan trực tiếp đến doanh thu nên được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong cùng kỳ với việc sử dụng chúng. Khi các khoản chi phí được ghi nhận quá sớm hoặc quá muộn, có thể khó biết được chúng tạo ra doanh thu từ đâu.

Điều này có thể làm sai lệch báo cáo tài chính và cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn không rõ ràng về tình hình tài chính tổng thể. Ví dụ, nếu bạn nhận ra một khoản chi phí quá sớm, nó sẽ làm giảm thu nhập ròng. Mặt khác, nếu bạn nhận ra quá muộn, điều này sẽ làm tăng thu nhập ròng.

Bạn có thể xem khái niệm đối sánh trong kế toán là sự kết hợp giữa phương pháp kế toán dồn tích và nguyên tắc ghi nhận doanh thu. Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, doanh thu phải được ghi nhận và ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi thu được hoặc thực hiện được. Doanh nghiệp không phải đợi nhận được khoản thanh toán bằng tiền mặt để ghi nhận doanh thu bán hàng này. Ví dụ về việc ghi nhận doanh thu sẽ là một nhà thầu ghi nhận doanh thu khi một công việc hoàn thành, ngay cả khi khách hàng không thanh toán hóa đơn cho đến kỳ kế toán sau.

Có một số lợi ích khi sử dụng nguyên tắc phù hợp khi lập báo cáo tài chính của bạn: Tính nhất quán trên các báo cáo tài chính, bao gồm cả bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập Độ chính xác cao hơn khi trình bày tình hình tài chính của công ty Ít có khả năng khai sai lợi nhuận trong một kỳ kế toán cụ thể Chi phí khấu hao có thể được phân bổ theo thời gian

Mặt khác, một số doanh nghiệp có thể chọn phương pháp kế toán tiền mặt thay vì dồn tích, trong trường hợp đó, nguyên tắc đối sánh có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Có một số hạn chế đối với khái niệm này, bao gồm những điều sau: Thách thức hơn khi không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa doanh thu và chi phí Không hoạt động tốt khi doanh thu liên quan được phân bổ theo thời gian, cũng như với chi phí tiếp thị hoặc quảng cáo Tuy nhiên, đây là những tình huống hạn chế mà nó trở nên khó sử dụng hơn. Nhìn chung, bạn nên hiểu nguyên tắc đối sánh cho mục đích kế toán hàng ngày.

3. Ví dụ về nguyên tắc phù hợp:

Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của khái niệm này trong thế giới thực, hãy tưởng tượng ví dụ về nguyên tắc đối sánh sau đây. Một công ty mỹ phẩm sử dụng đại diện bán hàng, những người kiếm được 10% hoa hồng trên doanh số bán hàng của họ vào cuối mỗi tháng. Trong tháng 11, công ty đã kiếm được 100.000 bảng Anh doanh số bán hàng và họ sẽ trả cho đại diện bán hàng của mình 10.000 bảng Anh kèm theo phí hoa hồng vào tháng 12.

Hay lắm: Cách Nấu Ốc Bươu Hấp Sả Thơm Ngon

Xem Thêm : Huyện hóc môn có bao nhiêu xã

Theo nguyên tắc đối sánh, cả phí hoa hồng (chi phí) và phí bán mỹ phẩm (doanh thu liên quan) phải được ghi nhận trong cùng một kỳ kế toán. Điều này có nghĩa là cả hai đều phải được ghi nhận vào báo cáo thu nhập tháng 11. Ngược lại, nếu công ty sử dụng cơ sở kế toán tiền mặt thay vì dồn tích, thì họ sẽ ghi nhận doanh thu vào tháng 11 và hoa hồng vào tháng 12.

4. Ưu điểm của nguyên tắc phù hợp:

Sử dụng nguyên tắc kết hợp cho phép mang lại nhiều lợi ích. Ở đây có một ít:

– Phân phối công bằngVì theo nguyên tắc, các tài sản được phân bổ đều theo thời gian và phù hợp để cân bằng nguyên giá. Điều này giúp tài sản tránh bị mất giá.

– Báo cáo chính xácMột lợi ích khác là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính xác hơn vì doanh thu và chi phí được kết hợp cùng một lúc.

– Ý thức sâu sắc hơn về lợi nhuận của công ty

Nhìn chung, nguyên tắc đối sánh cung cấp cho các nhà đầu tư trạng thái thu nhập bình thường hóa và thông tin được sắp xếp hợp lý liên quan đến lợi nhuận và khả năng hoạt động hiệu quả của công ty. Nhược điểm của nguyên tắc kết hợp

5. Nhược điểm của nguyên tắc kết hợp:

Cùng với những lợi ích của nó, việc sử dụng nguyên tắc đối sánh cũng gây ra một nhược điểm chính: Khi sử dụng các ước tính, việc báo cáo không chính xác sẽ xảy ra. Theo nghĩa tương tự, lạm phát có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng nguyên tắc phù hợp. Doanh thu được tích lũy dựa trên giá hiện tại, nhưng theo thời gian, chi phí trở nên lỗi thời do các yếu tố khác nhau như khấu hao.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng rằng một tiệm bánh mì muốn mở rộng tòa nhà của mình vì họ tin rằng nó sẽ có lợi cho việc kinh doanh của họ. Bởi vì không có bằng chứng chắc chắn rằng việc mở rộng sẽ có lợi và sinh lời, tiệm bánh sẽ lấy đi thời gian sử dụng hữu ích của phần diện tích được mở rộng và khấu hao tổng chi phí trong suốt thời gian đó. Nếu tiệm bánh có giá 15 triệu đô la và tuổi thọ ước tính là 15 năm, thì công ty sẽ phân bổ 1 triệu đô la chi phí khấu hao mỗi năm cho tuổi thọ đó. Điều này có nghĩa là chi phí sẽ tích lũy bất kể việc mở rộng tiệm bánh có sinh lãi hay không.

Hay lắm: Vào bếp trổ tài ngay món lẩu cá chép giòn tuyệt ngon cho cả gia đình

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You