Top 10+ nhà lý chuẩn bị đối phó như thế nào hot nhất

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về nhà lý chuẩn bị đối phó như thế nào hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

 • Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 7
 • Giải Lịch Sử Lớp 7
 • Giải Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7
 • Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 7
 • Sách Giáo Viên Lịch Sử Lớp 7
 • Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 7

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 11 trang 39: Nhà Tống đã âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp những khó khăn chồng chất:

+ Trong nước tài chính nguy ngập, ngân khố cạn kiệt, nộ bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ nổi dậy đấy tranh.

+ Vùng biên cương thường xuyên bị hai nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

=> Vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng nói trên.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 11 trang 39: Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

Trả lời:

Sớm phát hiện được âm mưu của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó.

– Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy.

– Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.

– Phong chức tước cao cho các tù trưởng, mộ thêm binh lính, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.

end

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 11 trang 40: Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Ý nghĩa của việc chủ động tấn công của nhà Lý:

– Tạo bất ngờ cho quân Tống, giành lại thế chủ động trong cuộc kháng chiến.

– Tạo sĩ khí cho quân và dân ta.

– Tiêu hao sinh lực địch, phá hủy, tiêu hao kho tàng lương thực, súng đạn mà nhà Tống chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta.

end

Bài 1 trang 40 Lịch Sử 7: Em hãy trình bày lại âm mưu xâm lược của nhà Tống đối với Đại Việt.

Trả lời:

Từ giữa thế kỉ XI, nhà Tống gặp những khó khăn chồng chất:

+ Trong nước tài chính nguy ngập, ngân khố cạn kiệt, nộ bộ mâu thuẫn, nhân dân đói khổ nổi dậy đấy tranh.

+ Vùng biên cương thường xuyên bị hai nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

⇒ Vì thế nhà Tống muốn dùng chiến tranh xâm lược để giải quyết những cuộc khủng hoảng nói trên.

end

Bài 2 trang 40 Lịch Sử 7: Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống?

Trả lời:

Sớm phát hiện được âm mưu của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó.

– Thái úy Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy.

– Lý Thường Kiệt cho quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.

– Phong chức tước cao cho các tù trưởng, mộ thêm binh lính, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống.

– Đem quân đánh trước, thực hiện chủ trương sáng tạo, độc đáo “Tiên phát chế nhân”.

end

Top 11 nhà lý chuẩn bị đối phó như thế nào tổng hợp bởi Luce

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào ?

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 4.59 (205 vote)
 • Tóm tắt: – Các tù trưởng được phong chức tước cao, được lệnh mộ thêm binh đánh trả các cuộc quấy phá, làm thất bại âm mưu dụ dỗ của nhà Tống. – Đem quân xuống phía Nam …

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 4.48 (382 vote)
 • Tóm tắt: Dựa vào mục 1, SGK để trả lời. Nêu rõ việc Lý Thường Kiệt được cử làm người chỉ huy quân đội, tiến đánh Cham-pa. đặc biệt là chủ động tiến công châu Ung, …

Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị đối phó quân Tống của nhà Lý ?

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 07/12/2022
 • Đánh giá: 4.23 (303 vote)
 • Tóm tắt: Vua tôi nhà Lý đã làm gì trước âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống? Em có nhận xét gì về quá trình chuẩn bị đối phó quân Tống của nhà Lý ?

Sự chuẩn bị và chủ trương của nhà lý – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/03/2022
 • Đánh giá: 4.14 (379 vote)
 • Tóm tắt: Hỏi từ APP VIETJACK · Nhà Tiền Lê đã tổ chức các đơn vị hành chính trong cả nước như thế nào? · Khi Lê Hoàn lên ngôi vua nước ta phải đối phó với …

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?Nhà Lý chuẩn bị … – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 3.88 (543 vote)
 • Tóm tắt: Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa : – Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo – là những nơi quân Tống chuẩn …

Trước âm mưu xâm lược của quân Tống nhà Lý đã tổ chức kháng chiến như thế nào

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.78 (431 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải · Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì? · Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào? · Việc chủ động tấn công để tự vệ của nhà Lý có ý nghĩa …

Diễn biến cuộc kháng chiến chống tống thời lý

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 02/19/2022
 • Đánh giá: 3.57 (400 vote)
 • Tóm tắt: Trước âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống, sớm phát hiện được mưu đồ của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiến thắng của cuộc kháng chiến chống tống thời lý đã đập tan ý chí xâm lược của nhà Tống đối với nước ta lúc bấy giờ. Đất nước bước vào thời kì thái bình. Không chỉ vậy thắng lợi của cuộc kháng chiến chống tống thời lý đã thể hiện tinh thần chiến …

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào ?

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.28 (250 vote)
 • Tóm tắt: Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào? … dựa vào sgk trang 39 để trả lời. … Sớm phát hiện mưu đồ của kẻ thù, vua tôi nhà Lý đã chủ động tiến hành các biện pháp …

Trước hành động xâm lược Đại Việt của nhà tống nhà lý đã chuẩn bị như thế nào?

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.15 (528 vote)
 • Tóm tắt: – Cử thái úy Lý Thường Kiệt – một người có cốt cách và tài năng phi thường làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến. – Quân đội luyện tập và canh phòng …

Nhà Lý chuẩn bị đối phó quân Tống như thế nào ?

 • Tác giả: dayhoctot.com
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 2.95 (166 vote)
 • Tóm tắt: – Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá, dụ dỗ của nhà Tống. – Ở phía Nam, đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống với Chăm-pa.

Nhà Lý chuẩn bị đối phó như thế nào?

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 2.78 (57 vote)
 • Tóm tắt: Trước tình hình nhà Tống ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta, Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương độc đáo, sáng tạo: “ Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You