Những chữ có ngũ hành thuộc thổ

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về Những chữ có ngũ hành thuộc thổ hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Bảng tham khảo những chữ có Ngũ hành thuộc Mộc

Bính

Đinh

Ngọ

Cửu

Húc

Thăng

Hạ

Nam

Quang

Huy

Hoả

Viêm

Diễm

Nhật

Viết

Xương

Tinh

Minh

Ánh

Chiêu

Vượng

Thời

Án

Côn

Thần

Nguyệt

Can

Bằng

Lạc

Trì

Tuấn

Thái

Đình

Lượng

Âm

Tuyên

Quân

Đức

Tuệ

Từ

Mẫn

Chí

Trung

Ân

Hy

Yến

Chiếu

Liệt

Tiêu

Khố

Tấn

Trí

Phổ

Cảnh

Càn

Tâm

Đan

Hành

Cứu

Đồng

Xướng

Kinh

Năng

Hạo

Điện

Lôi

Tĩnh

Chương

Phượng

Bính Đinh Ngọ Cửu Húc Thăng Hạ Nam Quang Huy Hoả Viêm Diễm Nhật Viết Xương Tinh Minh Ánh Chiêu Vượng Thời Án Côn Thần Nguyệt Can Bằng Mã Lạc Trì Tuấn Thái Đình Lượng Âm Tuyên Quân Đức Tuệ Từ Mẫn Chí Trung Tư Ân Hy Yến Chiếu Liệt Tiêu Khố Tấn Trí Phổ Cảnh Càn Tâm Đan Hành Cứu Đồng Xướng Kinh Năng Hạo Điện Lôi Tĩnh Chương Phượng

Photo 09 16 59, 13-01-2017

  • Những chữ có Ngũ hành thuộc Kim

  • Những chữ có Ngũ hành thuộc Thuỷ

  • Những chữ có Ngũ hành thuộc Mộc

  • Những chữ có Ngũ hành thuộc Hoả

TỔNG HỢP CẢI VẬN MỆNH KHUYẾT MỘC

Giờ thần: Sáng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ Thìn). Chiều từ 13 giờ đến 15 giờ chiều (giờ Mùi). 21 giờ đến 23 giờ đêm (giờ Hợi).

màu xanh lá cây để tăng vận. Quần áo, tất (vớ) cũng nên chọn xanh lá cây

Chọn mua nhà bên ngoài cửa sổ cí thể nhìn thấy một bức màn màu xanh

Có thể trồng 4 cây trúc Văn xương tại hướng Bắc.

Đeo đá vân ốc màu xanh lá cây

Nên để tóc, móng, râu dài mới có vận tốt.

Thỏ, Hổ, Mèo là mộc cát tường

Du lịch về phương đông để lấy vận mộc

Vận động buổi sáng cũng giúp tăng cường khí mộc.

Trồng cây cảnh trong phòng vệ sinh

Xem chi tiết MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ CÁCH CẢI VẬN TRONG PHONG THUỶ

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You