Kiểm tra số đối xứng | How Kteam

Mục tiêu

Làm quen cách viết các chương trình đơn giản, cách sử dụng:

  • CÂU ĐIỀU KIỆN IF – ELSE
  • VÒNG LẶP WHILE
  • Phép chia nguyên (division)
  • Phép chia dư (modulus)

Mô tả bài toán

Cho số n, xác định xem n có phải là số đối xứng hay không.

Đang xem: Số đối xứng là gì

Ví dụ:

  • Input: 12321
  • Output: YES

Hướng dẫn

Định nghĩa

Số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau.

  • Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Thuật toán

  • Tìm số đảo của số nguyên vừa nhập
  • So sánh số đảo và số nguyên đó
  • Là số đối xứng nếu 2 số bằng nhau và ngược lại

Rất hay: Không có lửa làm sao có khói nghĩa là gì

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source codemẫu để hoàn chỉnh bài tập.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

Source code tham khảo

Header.h

// Header.h #ifndef _HEADER_ #define _HEADER_ int timSoDao(int); bool laSoDoiXung(int); #endif // _HEADER_

Xem thêm: Tại sao đeo kính cận mắt bị nhỏ

Source.cpp

// Source.cpp #include <iostream> #include “Header.h” using namespace std; int main() { int nInput; cout << “Enter n(integer): “; cin >> nInput; // Kiểm tra là số đối xứng if (laSoDoiXung(nInput)) { cout << “YES” << endl; } else { cout << “NO” << endl; } return 0; } // Hàm tìm và trả về số đảo của một số nguyên dương n cho trước int timSoDao(int nInput) { int nSoDao = 0, nRem; while (nInput != 0) { // Lấy chữ số cuối của số nguyên sử dụng toán tử chia lấy dư (Modulus) nRem = nInput % 10; // Nhân số đảo với 10 và cộng với chữ số cuối nSoDao = (nSoDao * 10) + nRem; // Xóa chữ số cuối bằng cách sử dụng toán tử chia lấy phần nguyên (Division) nInput = nInput / 10; } return nSoDao; } // Hàm kiểm tra một số nguyên dương n cho trước có phải là số đối xứng hay không bool laSoDoiXung(int nInput) { if (nInput == timSoDao(nInput)) return true; else return false; // <=> return (n == timSoDao(n)); }

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần BÌNH LUẬN bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Hay lắm: Trứng vịt lộn um bầu thần dược cho sức khoẻ trong ngày mưa