Danh sách 10+ thế nào là phản ứng trao đổi tốt nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về thế nào là phản ứng trao đổi hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Nội dung bài viết này giúp các em biết bản chất của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion và viết được phương trình ion rút gọn của phản ứng.

I. Phản ứng trao đổi ion là gì? các loại phản ứng trao đổi ion

1. Phản ứng trao đổi ion là gì?

– Phản ứng trao đổi ion là phản ứng xảy ra khi các chất tham gia phản ứng trao đổi ion với nhau.

2. Các loại phản ứng trao đổi ion (nếu có):

• Muối + Axit → Muối mới + Axit mới

• Muối + Bazơ → Muối mới + Bazơ mới

• Muối + Muối → Muối mới + Muối mới

• Hidroxit không tan + Axit dung dịch → Muối dung dịch + H2O (chất điện li yếu)

• Axit dung dịch + Bazơ dung dịch → Muối dung dịch + H2O (chất điện li yếu)

II. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

– Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau:

• Chất kết tủa.

• Chất điện li yếu.

• Chất khí.

1. Phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất kết tủa

* Ví dụ 1: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓trắng + 2NaCl

* Giải thích: Na2SO4 và BaCl2 đều dễ tan và phân ly mạnh trong nước.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42-

BaCl2 → Ba2+ + 2Cl-

– Trong số 4 ion phân ly chỉ có các ion Ba2+ và SO42- kết hợp được với nhau tạo thành chất kết tủa là BaSO4, nên có thể viết phương trình ion thu gọn như sau:

Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ trắng

* Ví dụ 2: AgNO3 + HCl → AgCl↓trắng + HNO3

Phương trình ion thu gọn: Ag+ + Cl- → AgCl↓ trắng

2. Phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất khí

* Ví dụ 1: Na2CO3 + HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

* Giải thích: Na2CO3 và HCl đều phân ly mạnh.

Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

HCl → H+ + Cl-

– Ion H+ và CO32- kết hợp với nhau tạo thành H2CO3 axit này không bền phân huỷ thành CO2 + H2O.

– Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O

* Ví dụ 2: Na2S + HCl → 2NaCl + H2S↑

– Phương trình ion thu gọn: 2H+ + S2- → H2S↑

3. Phản ứng trao đổi ion có sản phẩm tạo thành là chất điện li yếu

a) Phản ứng tạo thành nước

NaOH + HCl → NaCl + H2O

– Nước H2O là chất điện ly rất yếu, phương trình ion thu gọn:

H+ + OH- → H2O

b) Phản ứng tạo thành axit yếu

HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl

– Axit axetic CH3COOH (mùi giấm) là axit điện ly yếu, phương trình ion thu gọn:

H+ + CH3COO- → CH3COOH

⇒ Như vậy, bản chất của phản ứng trao đổi ion đó là: Phản ứng giữa hai ion ngược dấu để tạo ra một chất kết tủa, một chất bay hơi, một chất không bền hay một chất điện li yếu. Hai ion nguợc dấu này đã triệt tiêu tính chất của nhau, cùng nhau tách khỏi môi trường phản ứng. Ta có thể gọi cặp ion ngược dấu gây ra phản ứng trung hoà và phản ứng trao đổi ion là một cặp ion đối kháng.

III. Cách viết phương trình ion thu gọn trong phản ứng trao đổi ion

– Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

– Cách chuyển từ phương trình dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn như sau:

Bước 1: Chuyển tất cả chất vừa dễ tan vừa điện li mạnh thành ion, các chất kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử. Phương trình ion đầy đủ:

2Na+ + SO42- + Ba2+ + 2Cl- → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl-

Bước 2: Lược bỏ những ion không tham gia phản ứng, ta được phương trình ion rút gọn:

SO42- + Ba2+ → BaSO4↓

Top 11 thế nào là phản ứng trao đổi tổng hợp bởi Luce

Phản ứng nào là phản ứng trao đổi

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 4.92 (900 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao …

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI PHẢN ỨNG PHÂN HỦY

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 07/03/2022
 • Đánh giá: 4.43 (240 vote)
 • Tóm tắt: Cu(NO3)2 Đặc điểm: – Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa nguyên tố không thay đổi nên phản ứng trao đổi phản ứng oxi hóa … Thế nào là phản ứng hóa học?

Phản ứng trao đổi là gì? Các phản ứng, điều kiện và ví dụ về phản ứng trao đổi mới nhất 2022

Phản ứng trao đổi là gì? Các phản ứng, điều kiện và ví dụ về phản ứng trao đổi mới nhất 2022
 • Tác giả: bnc.edu.vn
 • Ngày đăng: 11/02/2022
 • Đánh giá: 4.3 (356 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng chung: Axit + Bazơ → Muối + Nước. HCl + NaOH → NaCl + H2O: H2VÌ THẾ4 + 2TIME …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: phản ứng trao đổi Phản ứng trao đổi là gì? Phản ứng trao đổi là gì? Trao đổi trao đổi ma điều kiện phản ứng trao đổi phản ứng trao đổi phản ứng trao đổi là j điều kiện phản ứng trao đổi ví dụ về phản ứng trao đổi phản ứng trao đổi trong dung dịch ví …

Nêu khái niệm phản ứng trao đổi, phản ứng trung hòa, phản ứng hóa hợp, phản ứng thế. Mỗi loại cho một ví dụ minh họa?

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 3.99 (474 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi: là phản ứng giữa axit và bazo tạo thành muối và nước. `VD:NaOH+HCl->NaCl+H_{2}O`. Phản ứng trung hòa: là phản ứng của 1 axit và 1 bazo.

Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 3.88 (586 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa.

Phản ứng trao đổi – Voer.edu.vn

 • Tác giả: voer.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 3.77 (406 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi. Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. · Phản ứng trung hoà. Là phản …

Phản ứng trao đổi | Khái niệm hoá học

 • Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.43 (335 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó, các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa. Từ sự trao …

Phản ứng trao đổi là gì? Cho ví dụ và nhận xét về sự thay đổi số oxi

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 3.23 (275 vote)
 • Tóm tắt: – Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá họ mà trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất …

1. Phản ứng trao đổi là gì, ví dụ 2. Một số bài tập ví dụ: nhận biết các loại phân bón hóa học. Các bạn lấy bài tập rồi giải ở đây luôn nhé. Kiểu như có 3 loại phân bón hóa học bị mất nhãn, hãy nhận biết 60đ chốt

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.12 (544 vote)
 • Tóm tắt: 1. Phản ứng trao đổi là phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất tham gia phản ứng trao đổi thành phần cấu tạo của nhau để tạo ra …

Hãy nêu định nghĩa phản ứng trao đổi trong dd

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.86 (196 vote)
 • Tóm tắt: Cho các chất khí : CO2, SO2, H2, O2, NH3. a chất nào có thể làm khô được bằng CaO. b chất nào có thể làm khô được bằng H2SO4. Giải …

Phản ứng trao đổi là gì? Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi là gì?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 2.77 (74 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng trao đổi là một loại phản ứng hoá học, trong đó hai hợp chất tham gia trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó mà không làm thay đổi chỉ số oxi hóa.

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You