Bỏ túi 10+ thủ tục phá sản là gì hay nhất bạn nên biết

Mời các bạn cùng khám phá thông tin và kiến thức về thủ tục phá sản là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay, ngày càng nhiều các công ty, doanh nghiệp được mở ra. Thế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng trụ vững trên thương trường khốc liệt này. Rất nhiều doanh nghiệp đã không trụ vững và đi đến bờ vực phá sản. Quá trình phá sản của doanh nghiệp được quy định chặt chẽ về trình tự thủ tục và kết thúc bằng việc tòa án tuyên bố phá sản.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Phá sản 2014

1. Tuyên bố phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Tuyên bố phá sản là quyết định của Tòa án có thẩm quyền làm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, là cơ sở để thực hiện việc thanh lý tài sản và phân chia tài sản cho các chủ nợ.

Tuyên bố phá sản trong Tiếng Anh là “Bankruptcy declaration“.

2. Mục đích của việc tuyên bố phá sản:

Định đoạt số phận pháp lý của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Theo đó, sau khi bị Tòa án tuyên bố phá sản, doanh nghiệp sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình. Phá sản là một giải pháp hữu hiệu trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, là sự đào thải tự nhiên đối với doanh nghiệp làm ăn yếu kém, góp phần duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Vì vậy, Luật Phá sản là công cụ răn đe buộc các nhà kinh doanh luôn luôn phải năng động sáng tạo nhưng không được mạo hiểm và liều lĩnh, đồng thời, Luật Phá sản là cơ sở pháp lý để xóa bỏ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các nhà đầu tư.

Thực hiện việc thanh lý tài sản và phân chia tài sản cho các chủ nợ. người lao động,…

Theo đó, khi doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, tài sản của doanh nghiệp sẽ được đem ra thanh lý, bao gồm:

Xem thêm: So sánh giữa phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp

+ Tài sản và quyền tài sản mà doanh nghiệp có tại thời Điểm Tòa án nhân dân quyết định mở thủ tục phá sản;

+ Tài sản và quyền tài sản có được sau ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản;

+ Giá trị của tài sản bảo đảm vượt quá Khoản nợ có bảo đảm mà doanh nghiệp phải thanh toán cho chủ nợ có bảo đảm;

+ Giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Tài sản thu hồi từ hành vi cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp;

+ Tài sản và quyền tài sản có được do thu hồi từ giao dịch vô hiệu;

+ Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Sau đó, tài sản của doanh nghiệp sẽ được phân chia theo thứ tự sau:

Xem thêm: Mất khả năng thanh toán là gì? Thế nào là doanh nghiệp mất khả năng thanh toán?

+ Chi phí phá sản;

+ Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

+ Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

+ Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; Khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các Khoản trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

+ Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân;

+ Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xem thêm: Chủ nợ là gì? Có những loại chủ nợ nào theo Luật phá sản?

+ Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

+ Thành viên của Công ty hợp danh.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các Khoản trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

3. Thủ tục tuyên bố phá sản:

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn

Luật Phá sản 2014 mới bổ sung trình tự phá sản theo thủ tục rút gọn, đây là trường hợp khi xuất hiện các căn cứ quy định tại Điều 105 Luật Phá sản 2014, Thẩm phán không ra quyết định mở thủ tục phá sản, không tiến hành thủ tục phục hồi mà tuyên bố phá sản ngay. Cụ thể là:

– Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 của Luật này mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản;

– Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản mà doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản.

Trường hợp Tòa án nhân dân xét thấy doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, Tòa án nhân dân thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết về việc Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Xem thêm: Vai trò của pháp luật về phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân thông báo theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Tòa án nhân dân xem xét, tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản đối với những trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc tiếp tục giải quyết theo thủ tục thông thường và thông báo cho người tham gia thủ tục phá sản biết.

Trường hợp Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thì người nộp đơn không được hoàn lại lệ phí phá sản, tiền tạm ứng chi phí phá sản đã nộp.

Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục thông thường

– Tuyên bố phá sản khi Hội nghị chủ nợ không thành

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả họp Hội nghị chủ nợ, Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản căn cứ vào các lý do:

+ Trường hợp triệu tập lại Hội nghị chủ nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 80 Luật Phá sản 2014 mà vẫn không đáp ứng quy định tại Điều 79.

+ Trường hợp Hội nghị chủ nơi không thông qua được nghị quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều 81.

+ Trường hợp không tổ chức lại được Hội nghị chủ nợ hoặc Hội nghị chủ nợ không thông qua được nghị quyết theo Khoản 4 Điều 91.

Xem thêm: Thứ tự ưu tiên thanh toán nợ khi doanh nghiệp phá sản

– Tuyên bố phá sản sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết của Hội nghị chủ nợ đề nghị tuyên bố phá sản thì Tòa án nhân dân xem xét quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản nếu có căn cứ sau:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã không xây dựng được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 87.

+ Hội nghị chủ nợ không thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

– Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

1. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm;

Xem thêm: Thứ tự phân chia, nhận lại tài sản khi công ty bị phá sản

b) Tên của Tòa án nhân dân; họ và tên Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản;

c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản;

d) Căn cứ của việc tuyên bố phá sản;

đ) Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; đình chỉ giao dịch liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã; chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; giải quyết hậu quả của giao dịch bị đình chỉ; tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả của giao dịch vô hiệu; chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, giải quyết quyền lợi của người lao động;

e) Chấm dứt quyền hạn của đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã;

g) Thanh lý tài sản và bán đấu giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã;

h) Phương án phân chia giá trị tài sản trước và sau khi tuyên bố phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự phân chia tài sản quy định tại Điều 54 của Luật này;

i) Chuyển yêu cầu giải quyết tranh chấp cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền;

Xem thêm: Hỏi về thanh toán nợ khi công ty phá sản

k) Cấm đảm nhiệm chức vụ sau khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 130 của Luật này;

l) Giải quyết vấn đề khác theo quy định pháp luật.

2. Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

– Gửi và thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này; đồng thời gửi trích lục tuyên bố phá sản trong trường hợp quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp nơi Tòa án nhân dân có trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải gửi quyết định cho cơ quan đăng ký kinh doanh để xóa tên doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; trong trường hợp Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giải quyết đề nghị xem xét lại, kiến nghị theo quy định tại Điều 113 của Luật này thì thời hạn có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định.

– Nghĩa vụ về tài sản sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định tại các điều 105, 106 và 107 của Luật này không miễn trừ nghĩa vụ về tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh đối với chủ nợ chưa được thanh toán nợ, trừ trường hợp người tham gia thủ tục phá sản có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Xem thêm: Những trường hợp Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản

Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Top 13 thủ tục phá sản là gì tổng hợp bởi Luce

Điều kiện và thủ tục phá sản doanh nghiệp

 • Tác giả: luathungthang.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 4.61 (582 vote)
 • Tóm tắt: Vốn đăng ký kinh doanh là gì? Vốn đăng ký kinh doanh hay còn gọi là vốn điều lệ. Những lưu ý quan trọng khi đă… Ưu đãi thuế cho doanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp người nộp đơn không phải là doanh nghiệp mất khả năng thanh toán thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án nhân dân, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán phải xuất trình cho Tòa án nhân dân các giấy …

Phá sản là gì? các trường hợp tuyên bố phá sản doanh nghiệp?

 • Tác giả: bachkhoaluat.vn
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.46 (473 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định về pháp luật hiện hành, khi nhận được yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, thì Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá …

Phá sản là gì theo quy định? Thủ tục phá sản cần giấy tờ gì?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 4.19 (517 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, phá sản là khái niệm dùng để chỉ doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn và đã tiến hành thủ tục giải quyết yêu cầu và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo Điều 4 Luật Phá sản năm 2014, phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác …

Kiến thức phổ thông – Phá sản | Le & Tran

 • Tác giả: letranlaw.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 4.03 (370 vote)
 • Tóm tắt: Phá sản là một trong những thủ tục giúp tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của doanh … Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là gì?

Phá sản là gì? Khi nào một doanh nghiệp bị coi là phá sản?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 3.81 (327 vote)
 • Tóm tắt: Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án:
  Bước 2: Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản:
  Bước tiếng hành:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và Quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nếu doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt …

Điều kiện và trình tự mở thủ tục phá sản theo quy định mới nhất

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 3.69 (489 vote)
 • Tóm tắt: Trên đây là nội dung tư vấn về Điều kiện và trình tự mở thủ tục phá sản. Nếu có vấn đề gì mà Bạn đọc còn vướng mắc, băn khoăn, hãy liên hệ với LawKey để được tư …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tòa án nhân dân quyết định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong các trường hợp sau: Người nộp đơn không đúng theo quy định tại Điều 5 của Luật phá sản; Người nộp đơn không thực hiện việc sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo …

Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp

Trình tự và thủ tục phá sản doanh nghiệp
 • Tác giả: luatthaian.vn
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.52 (430 vote)
 • Tóm tắt: Khi thị trường cạnh tranh khốc liệt, các điều kiện kinh doanh thay đổi thì việc một doanh nghiệp bị phá sản không phải là chuyện hiếm gặp.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi hiện đang sở hữu một công ty TNHH kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức sự kiện. Do đại dịch covid 19 công ty tôi hiện đang gặp khó khăn về tài chính, có rất nhiều khoản nợ lớn và không còn khả năng thanh toán các khoản nợ đó. Tôi muốn hỏi luật sư …

Hướng dẫn làm thủ tục phá sản công ty

Hướng dẫn làm thủ tục phá sản công ty
 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 3.21 (391 vote)
 • Tóm tắt: Phá sản là gì? Quy định pháp luật về phá sản công ty. Quy định quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản; Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thủ tục phá sản công ty được thực hiện khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án tuyên bố chấm dứt hoạt động. Theo quy định của Luật phá sản, trình tự, hồ sơ và các bước làm việc tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục phá sản …

Pháp luật quy định thế nào về phá sản?

 • Tác giả: lsvn.vn
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 3.07 (536 vote)
 • Tóm tắt: Vậy, theo quy định của pháp luật, phá sản là gì? Khi nào một doanh nghiệp … Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án có thẩm quyền;.

Điều kiện, thủ tục phá sản của doanh nghiệp ra sao?

Điều kiện, thủ tục phá sản của doanh nghiệp ra sao?
 • Tác giả: vietluat.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 2.81 (90 vote)
 • Tóm tắt: Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục phá sản, quy trình phức tạp hơn rất nhiều. Điều kiện để tuyên bố phá sản là gì? Thủ tục phá sản như thế nào và hậu quả pháp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng ngày, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập và cũng nhiều doanh nghiệp được giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Đăng ký thành lập doanh nghiệp là một công việc pháp lý đơn giản. Tuy nhiên, khi tiến hành thủ tục phá sản, quy trình phức tạp hơn …

Hướng dẫn làm thủ tục phá sản công ty

Hướng dẫn làm thủ tục phá sản công ty
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.88 (157 vote)
 • Tóm tắt: 1. Phá sản công ty là gì? · 2. Thủ Tục Phá Sản Công Ty · 3. Hồ sơ thông báo phá sản công ty · 4. Quy định quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu phá sản · 5. Thứ tự ưu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thủ Tục Phá Sản Công Ty là gì? làm thế nào để Thủ Tục Phá Sản Công Ty…. Các vấn đề liên quan đến Thủ Tục Phá Sản Công Ty luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. vì thế, để giải đáp các thắc mắc của bạn công ty luật ACC cung cấp đến bạn một …

Ai được nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.68 (133 vote)
 • Tóm tắt: Có 4 nhóm đối tượng có quyền hoặc có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như chúng tôi đã nêu ở trên. ai duoc nop don yeu cau mo thu tuc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật quy định thẩm quyền được giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, tuyên bố doanh nghiệp phá sản thuộc về Tòa án nhân dân. Tuy vậy, không phải mọi tòa án đều có quyền được giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp. …

Phá sản là gì? Quy định về mở thủ tục phá sản

 • Tác giả: luathungphuc.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.62 (88 vote)
 • Tóm tắt: Phá sản là gì? Quy định về mở thủ tục phá sản. Cập nhập: Thứ Bảy, 17/09/2022 Lượt xem: 206 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 1 Điều 42 Luật Phá sản 2014, trừ các trường hợp quy định tại Điều 105 theo thủ tục rút gọn, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Cụ thể như …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You