Bạn đã biết 9 trong pascal người ta có thể viết các từ khóa hay nhất đừng bỏ lỡ

Luce mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về trong pascal người ta có thể viết các từ khóa hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Bạn đang xem: Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Câu hỏi:

Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là?

A. Chòm sao.

B. Khởi đầu.

C. Var.

D. Công dụng.

Đáp án A đúng.

Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là Const, hằng cũng là dụng cụ lưu trữ dữ liệu, khác với biến, hằng là đại lượng nhưng mà trị giá của nó ko đổi trong suốt chương trình, sau lúc khai báo hằng, trong chương trình. hằng số được sử dụng như một đại lượng để tính toán.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

– Hằng số cũng là một dụng cụ lưu trữ dữ liệu. Ko giống như một biến, một hằng số là một đại lượng có trị giá ko đổi trong suốt chương trình. Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là Const. Cấu trúc của khai báo hằng là:

HĂNG SÔ = ;

Trong đó:

Const là từ khóa để khai báo hằng số

Tên ko đổi: Phải tuân theo quy ước đặt tên của Pascal. Trị giá ko đổi: Trị giá nhưng mà hằng thu được trong chương trình.

Ví dụ: Trong chương trình Pascal, sử dụng hằng số Pi = 3,14. Ta khai báo như sau: Const Pi = 3,14;

– Sau lúc khai báo hằng, trong chương trình hằng được dùng làm đại lượng để tính toán.

Sử dụng hằng số trong chương trình:

+ Các hằng số phải được khai báo

+ Gán trị giá cho một hằng số ngay sau lúc khai báo

+ Ko thể sử dụng câu lệnh để gán trị giá cho các hằng trong chương trình

– Trong lập trình, biến là tên vùng nhớ dùng để chứa dữ liệu, dữ liệu do biến lưu trữ có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

– Dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là trị giá của biến

Ví dụ:

– Giả sử cần in kết quả của phép cộng 15 + 5 ra màn hình. Chúng ta sử dụng câu lệnh Pascal sau: Writeln (15 + 5);

– Ta có thể sử dụng hai biến X và Y để lưu trị giá của hai số 15 và 5. Lúc đó ta có thể viết lại câu lệnh trên như sau: Writeln (X + Y);

Khai báo biến bao gồm:

– Khai báo tên biến

– Khai báo kiểu dữ liệu của biến

– Tên biến do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên của tiếng nói lập trình.Cú pháp: Var < Variable Name > : < Data Type > ;

Trong đó:

+ Var là từ khóa dùng để khai báo biến

+ Tên biến do người lập trình đặt (theo quy tắc đặt tên trong Pascal)

+ Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu của biến sẽ nhận trong chương trình (string, integer, char, real, boolean, …)

– Tùy theo tiếng nói lập trình nhưng mà cú pháp khai báo biến có thể không giống nhau. Các hoạt động có thể được thực hiện với các biến:

+ Gán trị giá cho một biến;

+ Tính toán với biến số.

+ Tùy theo tiếng nói lập trình nhưng mà cách viết lệnh gán cũng có thể không giống nhau. Trong Pascal, người ta dùng phép gán kép (: =) để phân biệt với phép so sánh dấu bằng (=).

Bạn thấy bài viết Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Tin học #Trong #Pascal #từ #khóa #để #khai #báo #hằng #là

Top 9 trong pascal người ta có thể viết các từ khóa tổng hợp bởi Luce

Trong Pascal từ khóa để khai báo hằng là?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 4.88 (925 vote)
 • Tóm tắt: + Tính toán với các biến. + Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cách viết lệnh gán cũng có thể khác nhau. Trong Pascal, người ta dùng phép gán là …

Câu 35: Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa: A. bằng chữ thường C. bằng chữ hoa B. viết hoa kí tự đầu tiên D. không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Câu 36: Biểu thức toán ax2bxc bằng các kí hiệu trong Pascal? A. ax2bxc C. ax2bxc B. a(xx)bxc D. a(xx)bxc Câu 37: Trong các phép toán sau thì phép toán nào chỉ có kiểu dữ liệu số nguyên? A. Div, , -, ,/ C. Mod, , -, ,/ B. , -, ,/ D. Div, mod Câu 38: Lệnh nhập giá trị cho biến là lệnh nào: A. Readln(tên biến) C. Const( tên biến) B. Writeln(tên biến) D. Var (tên biến) Câu 39: Lệnh gán X : X1 có ý nghĩa như thế nào? A. Gán giá trị 1 cho biến X. B. Không gán giá trị nào cho biến X. C. Tăng giá trị biến X lên 1 đơn vị, kết quả gán lại cho biến X. D. Gán giá trị X cho biến X. Câu 40: Ta thực hiện các lệnh gán sau : x:1 y:9 z:xy Kết quả thu được của biến z là: A. 1 B. 9 C. 10 D. Một kết quả khác Câu 41: Writeln (Ban hay nhap nam sinh) Readln (NS) Ý nghĩa của hai câu lệnh trên là: A. Thông báo ra màn hình dòng chữ: Ban hay nhap nam sinh. B. Yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS. C. Thông báo ra màn hình dòng chữ: Ban hay nhap nam sinh và yêu cầu người sử dụng nhập giá trị cho biến NS D. Không thực hiện gì cả. Câu 42: Cấu trúc chung của một chương trình gồm: A. Phần khai báo và phần thân B. Phần mở bài, thân bài, kết luận C. Phần khai báo, phần thân, phần kết thúc. D. Phần thân và phần kết thúc. Câu 43: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây? A. Ngôn ngữ tự nhiên của con người B. Ngôn ngữ máy. C. Tất cả các ngôn ngữ trên D. Ngôn ngữ lập trình. Câu 44: Biểu thức toán học (a2 b)(1 c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ? A. (aa b)(1c)(1 c)(1 c) B. (a.a b)(1 c)(1 c)(1 c) C. (aa b)(1 c)(1 c)(1 c) D. (a2 b)(1 c)3 Câu 45: Để khai báo biến trong chương trình, em sử dụng từ khóa: A. Const B. Program C. Var D. Begin Câu 46: Để dịch chương trình, em nhấn tổ hợp phím nào? A. Ctrl F9 B. Alt F9 C. Alt F5 Alt F4 Câu 47: Phép so sánh nào cho kết quả đúng: A. 52 B. 5<2 C. 52 Câu 48: Câu lệnh Writeln(y , 15 div 3 5) sẽ in ra kết quả: A. y10 B. 10 C. 5 D. y5 Câu 49: Hãy chọn kết quả đúng: A. 16/53 16 div 5 3 16 mod 5 1 B. 16/53.2 16 div 5 1 16 mod 5 3 C. 16/53 16 div 5 3.2 16 mod 5 1 D. 16/53.2 16 div 5 3 16 mod 5 1 Câu 50: Phép toán sau cho ra kết quả là: (16-(16 mod 3))/5 A. 1 B. 3 C. 5 D. 15

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.71 (552 vote)
 • Tóm tắt: Câu 35: Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa: A. bằng chữ thường C. bằng chữ hoa B. viết hoa kí tự đầu tiên D. không.

Begin trong Pascal được gọi là gì

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 4.48 (442 vote)
 • Tóm tắt: Tất cả các dữ liệu viết ở dạng chữ ký tự được khai báo bởi từ khóa CHAR. … Trong Pascal ta có thể đặt các lệnh ghép con trong các lệnh ghép lớn hơn bao …

Các từ khóa trong pascal – Goodsmart

 • Tác giả: goodsmart.com.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.38 (478 vote)
 • Tóm tắt: III. Từ khóa dành riêng cho Free Pascal. Free Pascal có nhiều từ khóa nhất, nó gộp cả hai phần trên và còn có thêm những từ đưới đây. Xem thêm: …

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal – Vietsciences

 • Tác giả: vietsciences2.free.fr
 • Ngày đăng: 12/12/2021
 • Đánh giá: 4.16 (324 vote)
 • Tóm tắt: … có thể định nghĩa lại nếu muốn. Trong Pascal ta có các tên chuẩn sau đây: … Tất cả các dữ liệu viết ở dạng chữ ký tự được khai báo bởi từ khóa CHAR.

Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa nào sau đây?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 3.66 (366 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa nào sau đây? A. bằng chữ thường. B. bằng chữ hoa. C. viết hoa kí tự đầu tiên.

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình Pascal

 • Tác giả: timtailieu.vn
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 3.55 (310 vote)
 • Tóm tắt: CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL. BỘ KÝ TỰ. Từ khóa. Tên chuẩn. … Trong Pascal ta có các tên chuẩn sau đây: Boolean, Char, Integer, Word, Byte, …

Trong một chương trình có tất cả bao nhiêu từ khóa để khai báo biến

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 3.32 (259 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, người ta có thể viết các từ khóa nào sau đây? Chọn kết quả cho phép toán: ’17 div 2′; Integer là kiểu dữ liệu? Kiểu dữ liệu String có phạm vi …

cấu trúc của một chương trình pascal

 • Tác giả: documen.site
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 3 (334 vote)
 • Tóm tắt: Chú ý: Để làm cho tên được sáng sủa người ta cho phép dùng dấu gạch dưới (_) khi viết tên. Ví dụ: GIAI_PHUONG_TRINH. • Các từ trong Pascal có thể viết hoa …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Recommended For You