Nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở phạt bao nhiêu?

Bị xử phạt như thế nào khi vi phạm quy định về uống rượu, bia vượt quá nồng độ cồn cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông?

Rượu, bia gây ra nhiều tai nạn giao thông nghiêm trọng do say xỉn, không kiểm soát tay lái và xử lý tình huống. Điều này đe dọa đến người tham gia giao thông và gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Nhà nước đã đưa ra các quy định và hình thức xử phạt để ngăn chặn tai nạn giao thông do rượu, bia. Đồng thời, cộng đồng và người tham gia giao thông cần nhận thức rõ về tác hại của chất kích thích và tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Không sử dụng rượu, bia là cách để đảm bảo an toàn cho mọi người. Vậy, theo quy định của pháp luật, người tham gia giao thông hoặc người gây tai nạn giao thông trong trạng thái có nồng độ cồn trong cơ thể sẽ bị xử phạt như thế nào?

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568.

Căn cứ pháp lý: Quy định 100/2019/NĐ-CP.

1.1. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được quy định như sau:

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô lưu thông trên đường nếu có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Ngoài ra, họ còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô lưu thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Ngoài ra, họ còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô lưu thông trên đường với nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Đối với người lái ô tô và các loại xe tương tự khi đang di chuyển trên đường và có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở, có thể bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

1.2. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

Theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được quy định về việc xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy như sau:

Đối với người lái xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự gắn máy lưu thông trên đường khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở: Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy lưu thông trên đường với nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự khi đang di chuyển trên đường và có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở, có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng tùy thuộc vào mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

1.3. Đối với người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy kéo và xe máy chuyên dùng được quy định như sau:

Đối với người điều khiển xe máy kéo, nếu nồng độ cồn trong máu và hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) trong thời gian từ 10 tháng đến 12 tháng.

Đối với người điều khiển xe máy kéo, nếu máu và hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) trong khoảng thời gian từ 16 tháng đến 18 tháng.

Đối với người điều khiển xe máy kéo, nếu nồng độ cồn trong máu vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 – 18.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo) và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) trong thời gian từ 22 tháng đến 24 tháng.

Theo quy định của pháp luật, người điều khiển xe máy kéo hoặc xe máy chuyên dùng, khi tham gia giao thông, sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Ngoài ra, họ còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

1.4. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác

Theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) và người điều khiển xe thô sơ được quy định như sau:

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) và người điều khiển xe thô sơ khác, khi lưu thông trên đường, nếu có nồng độ cồn trong máu và hơi thở không vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng – 100.000 đồng.

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) và người điều khiển xe thô sơ khác khi lưu thông trên đường và có nồng độ cồn trong máu và hơi thở vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 200.000 – 300.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện) và người điều khiển xe thô sơ khác trên đường, nếu trong máu và hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, hoặc không tuân thủ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn từ người thi hành công vụ, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng.

Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (bao gồm cả xe đạp điện), người đó sẽ bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 600.000 đồng tùy thuộc vào mức độ vi phạm quy định về nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở theo luật pháp.

2. Nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở phạt bao nhiêu?

Quy định tại điểm e khoản 8 Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã quy định biện pháp xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến giao thông đường bộ và đường sắt.

8. Người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu họ thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

E) Lái xe trên đường khi có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Quy định tại Khoản 10 Điều 6, Nghị định 100/2019/NĐ-CP xác định các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

10. Bên cạnh việc bị phạt tiền, người điều khiển xe sẽ phải gánh chịu thêm các biện pháp xử trí sau đây:

A) Nếu vi phạm quy định tại điểm g khoản 2, thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt hoặc sử dụng trái quy định sẽ bị tịch thu.

B) Thực hiện các hành vi quy định tại các điểm b, e, i trong khoản 3; điểm đ, e, g, h trong khoản 4; và trong khoản 5, sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

C) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8. Vi phạm này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, và phương tiện cũng sẽ bị tịch thu. Nếu thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này dẫn đến tai nạn giao thông, sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m khoản 2; điểm b, điểm c, điểm k, điểm m khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4.

D) Vi phạm quy định tại điểm b khoản 6, điểm đ khoản 8 và khoản 9, sẽ bị mất quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 03 tháng đến 05 tháng.

Hành vi vi phạm tại điểm c khoản 6 này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 10 tháng đến 12 tháng.

E) Vi phạm quy định tại điểm c của khoản 7 Điều này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian từ 16 tháng đến 18 tháng.

G) Vi phạm quy định tại vị trí e, g, h, i của Điều 8 này sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong khoảng thời gian từ 22 tháng đến 24 tháng.

Người điều khiển xe mô tô sẽ bị phạt từ 6 triệu đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 miligam/1 lít hoặc vượt quá 80 miligam/100 mililít máu. Ngoài ra, họ còn bị tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Nếu người điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường và nồng độ cồn trong cơ thể là 0,42mg/1lít khí thở, bạn sẽ bị xử phạt hành chính từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.