Danh sách 10+ mệnh qua các năm hay nhất

Ở bài viết này, Luce đã tổng hợp danh sách rất hay về mệnh qua các năm hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Tử Vi hay còn gọi là tử vi số là một hình thức bói toán vận mệnh con người được xây dựng dựa trên triết lý kinh dịch cùng với các thuyết âm dương, ngũ hành, Can Chi… bằng cách lập lá số tử vi, căn cứ vào giới tính và ngày tháng năm sinh âm lịch để lý giải những điều có thể sẽ xảy ra trong đời người. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành để hiểu thêm về vấn đề này nhé!

Thế nào là cung mệnh

Trước hết, chúng ta cần nắm được khái niệm cung mệnh. Cung mệnh hay còn được gọi Cung Phi được rút ra từ Cung Phi Bát Trạch trong Kinh Dịch và được tính từ ngũ hành, bát quái,….

Theo đó, cung mệnh của mỗi người sẽ khác nhau. Bảng tra cung mệnh gồm 3 yếu tố cơ bản sau đây:

 • Mệnh, bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ;
 • Cung, bao gồm: cung Tốn thuộc hành Mộc; Càn, Đoài thuộc hành Kim; cung Chấn, cung Khảm thuộc hành Thủy; cung Cấn, Khôn thuộc hành Thổ; cung Ly thuộc hành Hỏa.
 • Hướng, bao gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc, …
Cung mệnh
Cung mệnh

Bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành

Trong ngũ hành gồm có 05 mệnh đó là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi mệnh lại gồm các cung như: Mệnh Kim thuộc cung Càn, Đoài; mệnh Thổ thuộc cung Cấn, Khôn; mệnh Mộc thuộc cung Chấn, Tốn; mệnh Thủy thuộc cung Khảm; mệnh Hỏa thuộc cung Ly.

Khi muốn chọn tuổi làm ăn, tuổi kết duyên vợ chồng, xem hướng nhà, xem ngày giờ tốt xấu, lựa chọn màu sắc hoặc con số may mắn… thì ta cần phải căn cứ vào các cung, mệnh nêu trên để tra cứu. Dưới đây là bảng tra cứu cung, mệnh cho các năm sinh từ năm 1924 đến năm 2030.

Năm sinh Tuổi Mệnh Mạng Cung Nam Cung Nữ 1924 Giáp Tý Kim Hải Trung Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 1925 Ất Sửu Kim Hải Trung Kim Chấn Mộc Chấn Mộc 1926 Bính Dần Hỏa Lư Trung Hỏa Khôn Thổ Tốn Mộc 1927 Đinh Mão Hỏa Lư Trung Hỏa Khảm Thủy Cấn Thổ 1928 Mậu Thìn Mộc Đại Lâm Mộc Ly Hỏa Càn Kim 1929 Kỷ Tỵ Mộc Đại Lâm Mộc Cấn Thổ Đoài Kim 1930 Canh Ngọ Thổ Lộ Bàng Thổ Đoài Kim Cấn Thổ 1931 Tân Mùi Thổ Lộ Bàng Thổ Càn Kim Ly Hỏa 1932 Nhâm Thân Kim Kiếm Phong Kim Khôn Thổ Khảm Thủy 1933 Quý Dậu Kim Kiếm Phong Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 1934 Giáp Tuất Hỏa Sơn Đầu Hỏa Chấn Mộc Chấn Mộc 1935 Ất Hợi Hỏa Sơn Đầu Hỏa Khôn Thổ Tốn Mộc 1936 Bính Tý Thủy Giản Hạ Thủy Khảm Thủy Cấn Thổ 1937 Đinh Sửu Thủy Giản Hạ Thủy Ly Hỏa Càn Kim 1938 Mậu Dần Thổ Thành Đầu Thổ Cấn Thổ Đoài Kim 1939 Kỷ Mão Thổ Thành Đầu Thổ Đoài Kim Cấn Thổ 1940 Canh Thìn Kim Bạch Lạp Kim Càn Kim Ly Hỏa 1941 Tân Tỵ Kim Bạch Lạp Kim Khôn Thổ Khảm Thủy 1942 Nhâm Ngọ Mộc Dương Liễu Mộc Tốn Mộc Khôn Thổ 1943 Quý Mùi Mộc Dương Liễu Mộc Chấn Mộc Chấn Mộc 1944 Giáp Thân Thủy Tuyền Trung Thủy Khôn Thổ Tốn Mộc 1945 Ất Dậu Thủy Tuyền Trung Thủy Khảm Thủy Cấn Thổ 1946 Bính Tuất Thổ Ốc Thượng Thổ Ly Hỏa Càn Kim 1947 Đinh Hợi Thổ Ốc Thượng Thổ Cấn Thổ Đoài Kim 1948 Mậu Tý Hỏa Thích Lịch Hỏa Đoài Kim Cấn Thổ 1949 Kỷ Sửu Hỏa Thích Lịch Hỏa Càn Kim Ly Hỏa 1950 Canh Dần Mộc Tùng Bách Mộc Khôn Thổ Khảm Thủy 1951 Tân Mão Mộc Tùng Bách Mộc Tốn Mộc Khôn Thổ 1952 Nhâm Thìn Thủy Trường Lưu Thủy Chấn Mộc Chấn Mộc 1953 Quý Tỵ Thủy Trường Lưu Thủy Khôn Thổ Tốn Mộc 1954 Giáp Ngọ Kim Sa Trung Kim Khảm Thủy Cấn Thổ 1955 Ất Mùi Kim Sa Trung Kim Ly Hỏa Càn Kim 1956 Bính Thân Hỏa Sơn Hạ Hỏa Cấn Thổ Đoài Kim 1957 Đinh Dậu Hỏa Sơn Hạ Hỏa Đoài Kim Cấn Thổ 1958 Mậu Tuất Mộc Bình Địa Mộc Càn Kim Ly Hỏa 1959 Kỷ Hợi Mộc Bình Địa Mộc Khôn Thổ Khảm Thủy 1960 Canh Tý Thổ Bích Thượng Thổ Tốn Mộc Khôn Thổ 1961 Tân Sửu Thổ Bích Thượng Thổ Chấn Mộc Chấn Mộc 1962 Nhâm Dần Kim Kim Bạch Kim Khôn Thổ Tốn Mộc 1963 Quý Mão Kim Kim Bạch Kim Khảm Thủy Cấn Thổ 1964 Giáp Thìn Hỏa Phú Đăng Hỏa Ly Hỏa Càn Kim 1965 Ất Tỵ Hỏa Phú Đăng Hỏa Cấn Thổ Đoài Kim 1966 Bính Ngọ Thủy Thiên Hà Thủy Đoài Kim Cấn Thổ 1967 Đinh Mùi Thủy Thiên Hà Thủy Càn Kim Ly Hỏa 1968 Mậu Thân Thổ Đại Trạch Thổ Khôn Thổ Khảm Thủy 1969 Kỷ Dậu Thổ Đại Trạch Thổ Tốn Mộc Khôn Thổ 1970 Canh Tuất Kim Thoa Xuyến Kim Chấn Mộc Chấn Mộc 1971 Tân Hợi Kim Thoa Xuyến Kim Khôn Thổ Tốn Mộc 1972 Nhâm Tý Mộc Tang Đố Mộc Khảm Thủy Cấn Thổ 1973 Quý Sửu Mộc Tang Đố Mộc Ly Hỏa Càn Kim 1974 Giáp Dần Thủy Đại Khe Thủy Cấn Thổ Đoài Kim 1975 Ất Mão Thủy Đại Khe Thủy Đoài Kim Cấn Thổ 1976 Bính Thìn Thổ Sa Trung Thổ Càn Kim Ly Hỏa 1977 Đinh Tỵ Thổ Sa Trung Thổ Khôn Thổ Khảm Thủy 1978 Mậu Ngọ Hỏa Thiên Thượng Hỏa Tốn Mộc Khôn Thổ 1979 Kỷ Mùi Hỏa Thiên Thượng Hỏa Chấn Mộc Chấn Mộc 1980 Canh Thân Mộc Thạch Lựu Mộc Khôn Thổ Tốn Mộc 1981 Tân Dậu Mộc Thạch Lựu Mộc Khảm Thủy Cấn Thổ 1982 Nhâm Tuất Thủy Đại Hải Thủy Ly Hỏa Càn Kim 1983 Quý Hợi Thủy Đại Hải Thủy Cấn Thổ Đoài Kim 1984 Giáp Tý Kim Hải Trung Kim Đoài Kim Cấn Thổ 1985 Ất Sửu Kim Hải Trung Kim Càn Kim Ly Hỏa 1986 Bính Dần Hỏa Lư Trung Hỏa Khôn Thổ Khảm Thủy 1987 Đinh Mão Hỏa Lư Trung Hỏa Tốn Mộc Khôn Thổ 1988 Mậu Thìn Mộc Đại Lâm Mộc Chấn Mộc Chấn Mộc 1989 Kỷ Tỵ Mộc Đại Lâm Mộc Khôn Thổ Tốn Mộc 1990 Canh Ngọ Thổ Lộ Bàng Thổ Khảm Thủy Cấn Thổ 1991 Tân Mùi Thổ Lộ Bàng Thổ Ly Hỏa Càn Kim 1992 Nhâm Thân Kim Kiếm Phong Kim Cấn Thổ Đoài Kim 1993 Quý Dậu Kim Kiếm Phong Kim Đoài Kim Cấn Thổ 1994 Giáp Tuất Hỏa Sơn Đầu Hỏa Càn Kim Ly Hỏa 1995 Ất Hợi Hỏa Sơn Đầu Hỏa Khôn Thổ Khảm Thủy 1996 Bính Tý Thủy Giản Hạ Thủy Tốn Mộc Khôn Thổ 1997 Đinh Sửu Thủy Giản Hạ Thủy Chấn Mộc Chấn Mộc 1998 Mậu Dần Thổ Thành Đầu Thổ Khôn Thổ Tốn Mộc 1999 Kỷ Mão Thổ Thành Đầu Thổ Khảm Thủy Cán Thổ 2000 Canh Thìn Kim Bạch Lạp Kim Ly Hỏa Càn Kim 2001 Tân Tỵ Kim Bạch Lạp Kim Cấn Thổ Đoài Kim 2002 Nhâm Ngọ Mộc Dương Liễu Mộc Đoài Kim Cấn Thổ 2003 Quý Mùi Mộc Dương Liễu Mộc Càn Kim Ly Hỏa 2004 Giáp Thân Thủy Tuyền Trung Thủy Khôn Thổ Khảm Thủy 2005 Ất Dậu Thủy Tuyền Trung Thủy Tốn Mộc Khôn Thổ 2006 Bính Tuất Thổ Ốc Thượng Thổ Chấn Mộc Chấn Mộc 2007 Đinh Hợi Thổ Ốc Thượng Thổ Khôn Thổ Tốn Mộc 2008 Mậu Tý Hỏa Thích Lịch Hỏa Khảm Thủy Cấn Thổ 2009 Kỷ Sửu Hỏa Thích Lịch Hỏa Ly Hỏa Càn Kim 2010 Canh Dần Mộc Tùng Bách Mộc Cấn Thổ Đoài Kim 2011 Tân Mão Mộc Tùng Bách Mộc Đoài Kim Cấn Thổ 2012 Nhâm Thìn Thủy Trường Lưu Thủy Càn Kim Ly Hỏa 2013 Quý Tỵ Thủy Trường Lưu Thủy Khôn Thổ Khảm Thủy 2014 Giáp Ngọ Kim Sa Trung Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 2015 Ất Mùi Kim Sa Trung Kim Chấn Mộc Chấn Mộc 2016 Bính Thân Hỏa Sơn Hạ Hỏa Khôn Thổ Tốn Mộc 2017 Đinh Dậu Hỏa Sơn Hạ Hỏa Khảm Thủy Cấn Thổ 2018 Mậu Tuất Mộc Bình Địa Mộc Ly Hỏa Càn Kim 2019 Kỷ Hợi Mộc Bình Địa Mộc Cấn Thổ Đoài Kim 2020 Canh Tý Thổ Bích Thượng Thổ Đoài Kim Cấn Thổ 2021 Tân Sửu Thổ Bích Thượng Thổ Càn Kim Ly Hỏa 2022 Nhâm Dần Kim Kim Bạch Kim Khôn Thổ Khảm Thủy 2023 Qúy Mão Kim Kim Bạch Kim Tốn Mộc Khôn Thổ 2024 Giáp Thìn Hỏa Phú Đăng Hỏa Chấn Mộc Chấn Mộc 2025 Ất Tỵ Hỏa Phí Đăng Hỏa Khôn Thổ Tốn Mộc 2026 Bính Ngọ Thủy Thiên Hà Thủy Khảm Thủy Cấn Thổ 2027 Đinh Mùi Thủy Thiên Hà Thủy Ly Hỏa Càn Kim 2028 Mậu Thân Thổ Đại Trạch Thổ Cấn Thổ Đoài Kim 2029 Kỷ Dậu Thổ Đại Trạch Thổ Đoài Kim Cấn Thổ 2030 Canh Tuất Kim Thoa Xuyến Kim Càn Kim Ly Hỏa

Cách tính can chi theo năm sinh âm lịch

Can chi là sự kết hợp bởi 2 yếu tố tạo nên tuổi âm là: Thiên can và Địa chi. Trong đó:

 • Thiên can gồm có 10 yếu tố hợp thành đó là: Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ.
 • Địa chi gồm có 12 yếu tố tạo thành tương đương 12 con giáp đó là: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Theo đó, mỗi người đều có một can chi theo tuổi và nó sẽ phụ thuộc vào năm sinh. Bằng việc sử dụng tử vi để tính toán các quy luật của con số, hướng,… sẽ giúp bạn gặp may mắn cũng như tránh được một vận hành.

bang-tra-cung-menh-can-chi-va-ngu-hanh-chuan-nhat

Cách tính này sẽ chỉ đúng với ngày sinh âm lịch, bạn có thể áp dụng cách tính can chi theo tuổi, đổi tuổi từ dương lịch sang âm lịch đơn giản sau đây:

Cách tính hàng can

Đối với hàng can: Bạn lấy số cuối của năm sinh đối chiếu với các số tương ứng của Thiên can được quy ước theo năm như sau: Canh – 0; Tân – 1, Nhâm – 2, Quý – 3, Giáp – 4, Ất – 5, Bính – 6, Đinh – 7, Mậu – 8; Kỷ – 9.

Cách tính hàng chi

Đối với hàng chi: Bạn lấy hai số cuối của năm sinh chia cho 12, số dư trong phép chia này sẽ là chi của năm đó và theo tứ tự cách chi như sau: Tí – 0; Sửu – 1, Dần – 2; Mão – 3, Thìn – 4, Tỵ – 5, Ngọ – 6, Mùi – 7, Thân – 8, Dậu – 9, Tuất – 10, Hợi – 11.

Theo đó, năm sinh âm lịch của bạn sẽ là Can + Chi. Ví dụ, nếu bạn sinh năm 1992, cách tính sẽ như sau:

 • Hàng Can: số cuối cùng của năm sinh sẽ là 2 tương ứng với Nhâm;
 • Hàng Chi: cần lấy 2 số cuối của năm sinh chia cho 12 tức: 92:12 = 7 dư 8. Số 8 ứng với tuổi Thân. Theo đó, năm sinh âm lịch của người sinh năm 1992 sẽ là Nhâm Thân.
Tra mệnh Can chi và Ngũ Hành
Tra mệnh Can chi và Ngũ Hành

Cách tính cung mệnh ngũ hành theo tuổi năm sinh

Như đã nêu trên, ngũ hành sẽ có 5 mệnh là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ứng với mỗi năm sinh, mệnh ngũ hành sẽ khác nhau. Dựa vào Can Chi, bạn có thể tính mệnh ngũ hành dựa theo cách tính sau đây: Can + Chi = Mệnh. Nếu ra kết quả lớn hơn 5 thì bạn cần trừ đi 5 để ra mệnh.

Trong đó giá trị của Thiên can, Địa chi, Ngũ hành được quy ước như sau:

 • Thiên can: Giáp, Ất – 1; Bính, Đinh – 2, Mậu, Kỷ – 3; Canh, Tân – 4 và Nhâm, Quý – 5;
 • Địa chi: Tuổi Tý, Sửu, Ngọ, Mùi – 0; Dần, Mão, Thân, Dậu – 1; Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi – 2;
 • Ngũ hành: Kim – 1, Thủy – 2, Hỏa – 3, Thổ – 4, Mộc – 5.

Ví dụ: Bạn sinh năm 1999 áp dụng tuổi Can Chi có thể tính mệnh như sau: Kỷ +Mão = 3 + 1 = 4 (mệnh Thổ). Do đó, tuổi Kỷ Mão sẽ thuộc mệnh Thổ theo ngũ hành.

Trên đây là bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành cũng như cách tính can chi, cung mệnh mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hy vọng những thông tin chia sẻ nêu trên hữu ích quý độc giả.

Dự án bất động sản nổi bật:

>> Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

>> Dự án An Residence Thuận An

>> Dự Án Green Center – Làng sinh thái Golf Tây Sài Gòn

>> Dự Án West Lakes Golf & Villasbiệt thự nghỉ dưỡng sân Golf đẳng cấp

>> Dự Án Lavilla Green City

>> Dự Án Crystal City Meyhomes giai đoạn 2

>> Dự Án Ixora Hồ Tràm giai đoạn 2

>> Dự Án Thera Premium

Top 12 mệnh qua các năm tổng hợp bởi Luce

Tra cung mệnh cho các độ tuổi từ 1930 đến 2030 dùng trong Phong thủy

 • Tác giả: tuvihiendai.vn
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 4.9 (676 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là bảng tra cứu cung, mệnh cho các năm từ 1930-2030, … 1935, Ất Hợi, Quá Vãng Chi Trư … (Hổ qua rừng), Thổ +, Thành Đầu Thổ

Xem Cung Mệnh, Mệnh Ngũ Hành theo tuổi đầy đủ từ năm 1960 đến 2030

 • Tác giả: tuvingaynay.com
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 4.43 (543 vote)
 • Tóm tắt: BẢNG XEM CUNG MỆNH, MỆNH NGŨ HÀNH (CÁC TUỔI TỪ NĂM 1960 – 2030). NĂM SINH, TUỔI CAN CHI, ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH, NGŨ HÀNH NẠP ÂM, MỆNH TRẠCH NAM …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuổi Can Chi tức tuổi âm lịch của các năm sinh, là sự kết hợp của Thiên can và Địa chi tạo ra Lục Thập Hoa Giáp. Đây vốn là những đơn vị rất quen thuộc và gần gũi đối với người dân Á Đông, thường được sử dụng trong việc tính hệ thống lịch pháp cũng …

Mệnh Là Gì?- Bảng Tra Bản Mệnh Theo Từng Năm

Mệnh Là Gì?- Bảng Tra Bản Mệnh Theo Từng Năm
 • Tác giả: kientrucduytan.com
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.36 (322 vote)
 • Tóm tắt: Quy luật những người có cùng năm sinh theo cặp thì mệnh giống nhau, và 60 năm thì lặp lại 1 lần. Mệnh cung phi (Gọi tắt là mệnh cung): Dựa trên khái niệm Cung …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cung mệnh là bát trạch chính thức rất quan trọng trong thuật Phong Thủy nhằm để xác định các yếu tố Ngũ Hành nạp âm, định hướng phong thủy, khái quát tương lai, hôn nhân, kết hợp làm ăn, khai thông vận mệnh. Mang lại may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, …

Năm nào mệnh gì, tra cứu cung mệnh các năm! Từ năm 1929 đến

 • Tác giả: chucmungnammoi.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.15 (393 vote)
 • Tóm tắt: Muốn tra ngũ hành, cung mệnh chỉ cần dóng hàng ngang theo năm. Ví dụ: Năm 1982 có Can Chi là Nhâm Tuất, Ngũ hành là Đại Hải Thủy, thuộc Thủy.

Bảng xem cung mệnh các năm sinh – Tra cứu hợp mệnh, lựa chọn màu sắc, hướng nhà tốt

 • Tác giả: hanhtrinhtramhuong.com
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 3.87 (480 vote)
 • Tóm tắt: Bảng xem cung mệnh các năm sinh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho phép bạn có thể tính tuổi, tra cứu thông tin phong thủy,…

Cách xem mệnh theo năm sinh. Bảng tra cứu cung mệnh của mình

Cách xem mệnh theo năm sinh. Bảng tra cứu cung mệnh của mình
 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 3.69 (449 vote)
 • Tóm tắt: Blog Thuật chiêm tinh sẽ giới thiệu đến các bạn hướng dẫn xem cung mệnh và ngũ hành của mình theo năm sinh một cách đơn giản nhất bằng cách tra …

Chi tiết về bảng tra mệnh theo năm sinh sẽ khiến bạn bất ngờ

Chi tiết về bảng tra mệnh theo năm sinh sẽ khiến bạn bất ngờ
 • Tác giả: batdongsanexpress.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 3.46 (521 vote)
 • Tóm tắt: Chúng tôi sẽ chia bảng tra mệnh theo từng đoạn, 30 năm một lần để bạn có thể nghiên cứu kỹ những người sinh trong những năm này. Theo các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự tương tác giữa 5 nguyên tố này giúp quan hệ của vạn vật được khăng khít, liên kết chặt chẽ với nhau. Trong đó nổi bật nhất là hai nguyên lý cơ bản tồn tại từ trước tới nay là Tương Sinh và Tương Khắc. Chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu chi tiết …

Mua bán cho thuê nhà đất, bất động sản tại Đăk Lăk

 • Tác giả: nhadatbmtgiare.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 3.21 (468 vote)
 • Tóm tắt: Đây là danh sách các cung mệnh của các năm phổ biến nhất các bạn có thể dùng để tham khảo thêm về ngũ hành. Cung hay còn gọi là Cung mệnh, Quẻ mệnh, …

Bảng tra mệnh theo phong thủy, các lưu ý khi xem quy luật tương sinh tương khác

 • Tác giả: dreamhouse.com.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 3.04 (595 vote)
 • Tóm tắt: thì ta đều căn cứ vào các cung, mệnh này để tra cứu. Dưới đây là Bảng tra mệnh theo phong thủy cho các năm từ 1930-2030, mời các bạn tham khảo.

Cách tính cung mệnh theo năm sinh. Bảng tổng hợp tra cứu cung mệnh

 • Tác giả: 35smhome.com
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 2.79 (122 vote)
 • Tóm tắt: Mỗi người trong chúng ta sẽ có những bản cung mệnh riêng ứng theo năm sinh của mình. Cùng 35 SMHome tìm hiểu về cách tính và tra cứu cung mệnh của mình theo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mệnh Cung Phi ( Cung Mệnh ) : dựa trên khái niệm Cung Phi Bát Trạch có trong Kinh Dịch, mệnh này dựa vào 3 yếu tố Cung – Mệnh – Hướng. Mệnh Cung Phi không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà còn phụ thuộc cả vào giới tính. Nam vs nữ sinh cùng trong một …

Bảng tra cứu mệnh ngũ hành theo năm sinh – Gomhang.vn

 • Tác giả: gomhang.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.76 (158 vote)
 • Tóm tắt: Gomhang xin gửi tới quý khách hàng những sản phẩm thác khói trầm hương cao cấp, mẫu mã đa dạng, được sản xuất tại Phúc Kiến, Trung Quốc – cái …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tham khảo sản phẩm mới: Thác khói trầm hươngGomhang xin gửi tới quý khách hàng những sản phẩm thác khói trầm hương cao cấp, mẫu mã đa dạng, được sản xuất tại Phúc Kiến, Trung Quốc – cái nôi của thế giới trong nghề sản xuất tượng, gốm sứ. Mang ý …

Bảng tra cung mệnh và niên mệnh – Molution

 • Tác giả: molution.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 2.69 (117 vote)
 • Tóm tắt: Hầu hết các bạn hiện nay đều nhầm lẫn giữa Niên Mệnh và Cung Mệnh khi chọn màu để mua xe, sơn nhà, mua đá phong thủy …v..v… Ví dụ: Bạn Nam sinh năm 1989 …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Xã Hội

Recommended For You