Danh sách 14 tặng tiền mặt cho khách hàng tốt nhất bạn cần biết

Bài này Luce sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tặng tiền mặt cho khách hàng hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Tết Trung thu, tết của sự đoàn viên. Và tết trung thu cũng là dịp doanh nghiệp bạn đi biếu, tặng khách hàng, những khách hàng thân thiết thay cho lời cảm ơn, lời tri ân tới khách hàng. Các doanh nghiệp cứ lườm lượp quà to, quà nhỏ (Quà không tự nhiên sinh ra, và cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác). Và bạn là kế toán, chắc hẳn bạn có rất nhiều vấn đề vướng mắc về hàng biếu, tặng:

 • Thuế GTGT đầu vào của hàng biếu, tặng có được khấu trừ ?
 • Có phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đầu ra với hàng biếu, tặng ?
 • Có phải xuất hóa đơn khi đi biếu, tặng ?
 • Có được tính vào chi phí được trừ với hàng mang đi biếu, tặng ?
 • Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN với hàng biếu, tặng ?
 • Lưu ý Hạch toán hàng biếu, tặng theo thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán 2 lần thuế GTGT đầu vào ?
 • Rủi ro với hàng biếu, tặng ?

Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ làm rõ cho các bạn tất cả những vấn đề liên quan đến hàng biếu, tặng, để các bạn hiểu rõ và áp dụng cho doanh nghiệp nhé.

Thứ nhất: Đối với thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng:

Tại khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

==> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Thứ hai: Ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng:

Tại khoản 3 điều 7 của thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

==> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải ghi nhận giá tính thuế theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm phát sinh.

Thứ ba: Có cần phải xuất hóa đơn khi đi biếu, tặng:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

==> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ phải lập hóa đơn.

Và về vấn đề xuất hóa đơn với hàng biếu, tặng, chúng ta cần quan tâm đến 2 vấn đề sau:

+ Vấn đề thứ nhất: Khi xuất hóa đơn, thì xuất gộp cho một hóa đơn được không ? Hay là mỗi một khách hàng xuất một hóa đơn ?

Điều 18 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“1. Bán hàng hoá, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hoá, dịch vụ, giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hoá đơn này ghi là “bán lẻ không giao hoá đơn”.”

==> Theo quy định trên, khi đi biếu, tặng, mà giá trị của quà biếu, tặng có tổng giá thanh toán dưới 200.000 mỗi lần thì không phải lập hóa đơn cho từng khách hàng, nhưng cuối ngày vẫn phải lập Bảng kê và xuất hóa đơn theo bảng kê. Còn trường hợp giá trị của quà biếu, tặng có tổng giá thanh toán từ 200.000 đổng trở lên, phải xuất hóa đơn cho từng khách hàng, không được lập bảng kê và xuất hóa đơn theo bảng kê.

Nhưng…..để tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp, TỔNG CỤC THUẾ có hướng dẫn như sau:

“Khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng. Trường hợp Công ty cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chaillease có phát sinh việc tặng quà khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối mỗi ngày công ty lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định (không phân biệt giá trị quà tặng trên 200.000đ hay dưới 200.000đ).”

Trích Công văn số 5483/TCT-DNL ngày 28/11/2017 của Tổng cục thuế. Và các bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại Công văn này để áp dụng cho DN mình nhé.

Các bạn tham khảo hóa đơn mẫu và bảng kê mẫu với trường hợp tổng giá thanh toán dưới 200.000 mỗi lần:

1

2

+ Vấn đề thứ hai: Khi xuất hóa đơn, thì hóa đơn đó có phải đưa cho khách hàng không ?

– Khi đi biếu, thì đương nhiên sẽ không muốn cho người nhận quà biết trị giá của món quà. Nhiều khi quà đó mua ở vỉa hè, nhưng lại chém gió là hàng xách tay bên tây, bên tàu mang về. Và như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ không đưa hóa đơn cho khách hàng, nhưng nếu lập hóa đơn mà không giao cho người mua, trên hóa đơn không ghi rõ NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN, sẽ bị phạt từ 4 đến 8tr đồng (Theo điểm d khoản 3 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC)

==> Theo đó, nếu bạn không giao hóa đơn cho khách hàng, trên hóa đơn phải ghi rõ NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN

Tham khảo mẫu hóa đơn

3

Thứ tư: Có được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN đối với hàng hóa khi đi biếu, tặng:

Theo khoản 4 điều 1 Luật số 71/2014/QH13 quy định:

“4. Bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9.” Và theo quy định mới nhất TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà tặng cho khách hàng.

==> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN, không bị khống chế mức 15% tổng chi phí được trừ nữa.

Thứ năm: Có phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng:

Tại điều 5 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Không quy định doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa đi biếu, tặng (Thông tư 123/2012/TT-BTC có quy định)

==> Theo đó, hàng hóa dùng để biếu, tặng sẽ không phải ghi nhận doanh thu để tính thuế TNDN.

Thứ sáu: Hạch toán hàng biếu, tặng theo thông tư 200/2014/TT-BTC

+ Khi mua hàng để cho, biếu, thặng khách hàng: Nợ TK 156, 133/Có TK 111, 112, 331

+ Khi xuất hàng ra để cho, biếu tặng KH: Nợ TK 641/Có TK 156 (Gía vốn)

+ Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra: Nợ TK 133/Có TK 3331

– Theo hướng dẫn hạch toán tại thông tư 200/2014/TT-BTC, nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao bút toán ghi nợ TK 133 được hạch toán 2 lần, vậy có được khấu trừ thuế GTGT 2 lần không ?

– Theo quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thì chỉ được khấu trừ 1 lần. Và trong trường hợp này, các bạn sẽ kết chuyển thuế sang chi phí, hạch toán bút toán Nợ TK 641/Có TK 133 ==>Chi phí này được tính vào chi phí được trừ các bạn nhé.

Thứ bảy: Rủi ro đối với hàng biếu, tặng

– Có rất nhiều trường hợp, các bạn chỉ nghĩ đơn giản là, có hóa đơn là sẽ được khấu trừ thuế đầu vào, và được tính vào chi phí được trừ.

– Như phân tích ở trên, khi đi biếu tặng cho khách hàng, bạn sẽ phải xuất hóa đơn và ghi nhận giá tính thuế GTGT. Nhưng nếu bạn không xuất hóa đơn, và không ghi nhận giá tính thuế GTGT, khi cơ quan thuế vào kiểm tra, bạn sẽ bị truy thu thuế GTGT đầu ra, và bị phạt về hành vi không lập hóa đơn, và bị phạt mức 10.000.000đ đến 20.000.000đ (theo quy định tại điểm b khoản 4 điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC), hoặc là bạn chấp nhận để cơ quan thuế loại thuế GTGT đầu vào, và loại chi phí được trừ của hàng biếu, tặng đó.

– Và để chặt chẽ về chi phí biếu, tặng, bạn cần có đầy đủ hồ sơ sau:

+ Quy định rõ công ty sẽ có các chương trình biếu, tặng cho khách hàng tại quy chế tài chính hoặc chính sách bán hàng của công ty.

+ Có tờ trình đề xuất tặng quà khách hàng của phòng kinh doanh gửi Ban giám đốc phê duyệt.

+ Hợp đồng mua hàng (với trường hợp có giá trị lớn).

+ Hóa đơn, biên bản bàn giao hoặc phiếu xuất kho bên bán.

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nếu tổng giá trị trên hóa đơn từ 20.000.000đ trở lên

+ Xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận thuế GTGT đầu ra

♥ Kết luận:

 • Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dùng để biếu, tặng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT.
 • Phải ghi nhận giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương trên thị trường.
 • Khi đi biếu, tặng cho khách hàng, phải xuất hóa đơn đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.
 • Được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN và không còn bị khống chế 15% tổng chi phí được trừ đối với hàng hóa đi biếu, tặng như trước đây.
 • Không phải ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng.
 • Phần thuế GTGT không được khấu trừ theo hướng dẫn hạch toán tại thông tư 200/2014/TT-BTC kết chuyển sang tài khoản chi phí và được tính vào chi phí được trừ.
 • Hạn chế rủi ro với hàng biếu, tặng, cần nắm bắt các chính sách về hàng biếu, tặng và thực hiện.

Đây cũng là một trong các nội dung tại khóa học tổng hợp đặc biệt: HỌC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ HỌC – ĐÀO TẠO ONLINE TOÀN QUỐC, bạn nào quan tâm khóa học xem chi tiết khóa học TẠI ĐÂY

Copy of DICH VU DAM ME KE TOAN1

Top 14 tặng tiền mặt cho khách hàng tổng hợp bởi Luce

Khoản chi quà tặng khách hàng có phải xuất hóa đơn?

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2022
 • Đánh giá: 4.9 (931 vote)
 • Tóm tắt: Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế GTGT”. Theo trình bày, hàng năm Công ty Dịch …

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Tác giả: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 4.72 (367 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng khách hàng, công nhân viên, … gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Có khấu trừ thuế TNCN trường hợp công ty tặng quà (tiền mặt/hiện

 • Tác giả: trogiupluat.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 4.24 (330 vote)
 • Tóm tắt: Công ty tôi dự định sẽ thực hiện một chương trình khuyến mại tặng quà (quà tặng không cần đăng ký quyền sở hữu) cho mọi khách hàng mua căn …

PVcomBank tặng tiền mặt khi giới thiệu khách hàng mở mới tài

 • Tác giả: pvcombank.com.vn
 • Ngày đăng: 07/22/2022
 • Đánh giá: 4.16 (406 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó, mỗi lần thực hiện giao dịch hợp lệ trên PV-Mobile Banking, khách hàng sẽ nhận ngay 01 mã quay thưởng với cơ hội trúng giải cao nhất lên …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khách hàng mới sẽ có cơ hội nhận ngay 20.000 đồng vào tài khoản khi thực hiện nhập đúng mã giới thiệu là số điện thoại gắn với tài khoản thanh toán mở tại PVcomBank của người giới thiệu. Ngoài ra, khách hàng sẽ có thêm cơ hội hoàn tiền mặt 50% giá …

Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, nhân viên

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 3.94 (396 vote)
 • Tóm tắt: Lưu ý thuế TNCN khi cho, tặng nhân viên công ty. TH1: Quà tặng là thu nhập mang tính chất tiền lương, tiền công. Doanh nghiệp tặng quà cho nhân viên do kết quả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách …

Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên

Quy định về hàng biếu tặng cho khách hàng, công nhân viên
 • Tác giả: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 3.77 (292 vote)
 • Tóm tắt: Qùa tặng cho khách hàng, nhân viên có phải xuất hóa đơn: … giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. b) Khoản chi có đủ hóa …

Hướng dẫn cách xử lý và hạch toán chi phí quà tặng cho khách hàng?

Hằng năm khoản chi phí về hàng hoá, dịch vụ tặng khách hàng, đối tác, nhân viên chiếm một tỷ lệ khá lớn trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ những quy định của pháp luật về vấn đề này. Nhiều người băn khoăn rằng: Khi xuất quà tặng cho […]Share to be shared!            

 • Tác giả: gaadvisor.net
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.4 (600 vote)
 • Tóm tắt: Hàng biếu tặng cho khách có phải xuất hóa đơn không? … Và có chứng từ chứng minh thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hoá đơn có tổng giá thanh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “ Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ người lao động bị …

HƯỚNG DẪN VIẾT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI, HẠCH TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG

HƯỚNG DẪN VIẾT HÓA ĐƠN, KÊ KHAI, HẠCH TOÁN HÀNG BIẾU TẶNG
 • Tác giả: dailythuequangninh.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 3.19 (495 vote)
 • Tóm tắt: Như vây: Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho biếu tặng (khách, hàng, công nhân viên …) … Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp thường phát sinh các khoản chi phí liên quan đến cho biếu tặng nhân viên hay khách hàng dịp lễ tết, khai trương, trung thu, sinh nhật,….. hay Doanh nghiệp nhận được quà biếu tặng. Hóa đơn trong trường hợp này như thế nào? Kê khai, hạch …

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice được nhiều DN FDI tin dùng
 • Tác giả: einvoice.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.06 (302 vote)
 • Tóm tắt: Mục đơn giá: Ghi giá bán của hàng hóa là quà tặng. Mục thành tiền, thuế suất và cộng tiền hàng: Ghi như hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông …

Hạch toán hàng biếu tặng như thế nào mới đúng?

Hạch toán hàng biếu tặng như thế nào mới đúng?
 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 2.9 (157 vote)
 • Tóm tắt: Hoạt động tặng quà cho nhân viên, đối tác khách hàng là hoạt động thường … khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật… được tính vào Thu nhập khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận (theo điều 7: Thu nhập khác …

Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 2.72 (154 vote)
 • Tóm tắt: Mặt khác khi bán hàng bên tôi vận chuyển cho khách hàng bằng xe bồn (theo đường … GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/20/2022
 • Đánh giá: 2.73 (121 vote)
 • Tóm tắt: Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất … hạch toán hàng biếu tặng không thu tiền cách hạch toán hàng biếu tặng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: hạch toán hàng biếu tặng theo thông tư 200 cách xuất hóa đơn hàng biếu tặngchi phí quà tặng cho nhân viên công văn 1778/ct-ttht ngày 13/02/2015 của cục thuế tp. hồ chí minhxuất hóa đơn quà tặng chi phi mua banh trung thu tang khach hanghạch toán …

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?

Chi phí tặng quà cho khách hàng có được tính vào chi phí được trừ không?
 • Tác giả: es-glocal.com
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 2.64 (171 vote)
 • Tóm tắt: Es-Glocal xin chia sẻ khoản chi phí quà tặng cho khách hàng có được xác … khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các khoản chi cho, biếu, tặng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (kể trên) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh …

Tặng thưởng cho khách hàng bằng tiền mặt

 • Tác giả: webketoan.com
 • Ngày đăng: 06/13/2022
 • Đánh giá: 2.53 (125 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra ngay từ đầu chương trình, nếu khách hàng đồng ý trưng bày là Công ty mình sẽ tặng cho khách 50.000 đồng ngay bằng tiền mặt.

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Xã Hội

Recommended For You