Tổng hợp 9 chính quyền địa phương là gì tốt nhất bạn nên biết

Bài này Luce sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về chính quyền địa phương là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào?

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 dành hẳn chương thứ chín để quy định về chính quyền địa phương. Theo đó:

Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong đó, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chia thành các tỉnh, các thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập.

 • Các tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh. Thành phố trực thuộc trung ương chia thành các quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương.

 • Huyện chia thành các xã, thị trấn. Thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành các phường và xã. Quận chia thành các phường.

Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Các cơ quan này được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do luật định.

Điều 4 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định cụ thể:

2. Chính quyền địa phương ở nông thôn gồm chính quyền địa phương ở tỉnh, huyện, xã.

3. Chính quyền địa phương ở đô thị gồm chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, phường, thị trấn.

Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào? (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chính quyền địa phương

Theo các nội dung quy định tại Chương IX Hiến pháp 2013, các cơ quan chính quyền địa phương được tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; chịu sự kiểm tra và giám sát của cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Cụ thể:

Hội đồng nhân dân

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho nguyện vọng, ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân, do chính Nhân dân địa phương bầu ra và phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương cũng như cơ quan nhà nước cấp trên.

HĐND có quyền quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định. Đồng thời giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương.

Đại biểu HĐND đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương. Theo đó, đại biểu HĐND có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri. Trách nhiệm của đại biểu HĐND là trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của HĐND, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, Đại biểu HĐND còn có quyền chất vấn Chủ tịch UBND, các thành viên của Uỷ UBND, Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBDN.

Ủy ban nhân dân

UBND ở cấp chính quyền địa phương do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu. Đầy là cơ quan chấp hành của HĐND, đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Do vậy, UBND phải chịu trách nhiệm trước cả HĐND và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Nhiệm vụ của UBND là tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.

Theo Điều 8, 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Số lượng cụ thể Phó Chủ tịch UBND các cấp do Chính phủ quy định.

Trên đây là giải thích về: Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào? Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Top 9 chính quyền địa phương là gì tổng hợp bởi Luce

Chính quyền là gì? Quy định về tổ chức chính quyền địa phương tại Việt Nam?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/28/2022
 • Đánh giá: 4.75 (256 vote)
 • Tóm tắt: 1. Chính quyền là gì? … Khái niệm về chính quyền hiện nay vẫn chưa có văn bản nào giải thích rõ cho cụm từ này. Tuy nhiên, theo cách hiểu của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Hội đồng nhân dân xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân xã do Hội đồng nhân dân xã quyết định. Trưởng …

Chính quyền cơ sở là gì? (cập nhật 2022)

Chính quyền cơ sở là gì? (cập nhật 2022)
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.58 (234 vote)
 • Tóm tắt: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Các cơ quan này được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương được xác định trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Đây là một quy định mang tính định hướng quan trọng cho việc …

Chính quyền địa phương ở phường là gì?

 • Tác giả: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 4.33 (414 vote)
 • Tóm tắt: Chính quyền địa phương ở phường là gì? Nguyễn Ngọc Anh Thứ tư, 22/09/2021, 17:28 (GMT+7). Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chính quyền địa phương là một bộ phận hợp thành của chính quyền nhà nước, thực hiện các chức năng quản lý và quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của địa phương theo quy định của pháp luật, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của nhân dân …

BÀN VỀ KHÁI NIỆM CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ TÊN GỌI CỦA LUẬT TỔ CHỨC HĐND VÀ UBND HIỆN HÀNH

 • Tác giả: thegioiluat.vn
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 4.04 (570 vote)
 • Tóm tắt: Thứ nhất, chính quyền địa phương của nước ta là một bộ phận hợp thành, gắn bó hữu cơ của chính quyền Nhà nước thống nhất, là hình thức pháp lý thông qua đó nhân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ba là, các cơ quan chính quyền địa phương về nguyên tắc phải do nhân dân địa phương trực tiếp bầu ra, hoặc được thành lập trên cơ sở của các cơ quan đại diện của nhân dân ở địa phương theo qui định của pháp luật. Quan niệm phổ biến ở nước ta cho …

Xây dựng chính quyền địa phương theo Hiến pháp năm 2013

 • Tác giả: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng: 10/07/2022
 • Đánh giá: 3.97 (410 vote)
 • Tóm tắt: Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành …

Chính quyền địa phương trong phân cấp quản lý nhà nước hiện nay

 • Tác giả: cchc.backan.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 3.77 (467 vote)
 • Tóm tắt: Phân cấp quản lý nhà nước giữa chính quyền Trung ương và địa phương trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Chính quyền địa phương gồm những cơ quan nào?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.57 (503 vote)
 • Tóm tắt: Chính quyền địa phương là một tổ chức hành chính được hiến pháp và pháp luật công nhận sự tồn tại vì mục đích quản lý một khu vực nằm trong một …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công việc nhà nước là công việc gắn với người dân và phục vụ người dân. Vì vậy muốn công việc nhà nước thực hiện hiệu quả, đem lại kết quả tốt đẹp cho người dân thì khi phân định đơn vị hành chính cần tôn trọng đặc điểm của các đơn vị lãnh thổ, dân …

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương
 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 11/08/2022
 • Đánh giá: 3.32 (461 vote)
 • Tóm tắt: Trong từ điển tiếng Việt chính quyền được hiểu là bộ máy điều hành, quản lý công việc của nhà nước ở các cấp. Có thể hiểu chính quyền địa phương là hệ thống các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; …

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • Tác giả: dangcongsan.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 3.08 (397 vote)
 • Tóm tắt: Ở Việt Nam hiện nay, chính quyền địa phương cấp thấp nhất được gọi là “cấp xã”. Theo quy định tại Điều 118, Hiến pháp 1992, sửa đổi bổ sung năm …

Nguồn: https://luce.vn
Danh mục: Xe Cộ

Recommended For You